Wika
Mga Click
25
fil.news

Obispong Pranses Sumali sa Yellow Vest na mga Demonstrador

Si Obispo Bernard Ginoux ng Montauban, France, ay sumali noong Linggo sa Pranses na yellow vest na mga demonstrador at may suot mismong dilaw na vest.

Ayon sa FamilleChretienne.fr (Disyembre 10) sinabi niya sa mga demonstrador na nais niyang makinig sa kanila at "pagaanin ang kanilang mga puso".

Umaasa si Ginoux na tatawagin siya ng ibang "minanipula" at ng mga demonstrador na "masidhi".

Ngunit itinuro niya na maraming demonstrador ang nabaustismohan at malaki ang posibilidad na ilibing sa Simbahan. Kung kaya nais niyang damayan sila sa kanilang mga paghihirap na nangyayari sa pagitan ng bautismo at paglilibing.

#newsVxznccenby