Jazyk
Zobrazení
17
mike084

Belgičtí psychiatři terčem opovržení kvůli obraně života pacientů

www.duseahvezdy.cz/…/belgicti-psychi…

BELGIE, 10. července 2018 (LifeSiteNews) — Podle belgického bioetika jsou psychiatři, kteří se opovažují oponovat nové, liberálnější interpretaci belgických zákonů o euthanasii, předmětem opovržení pro údajnou nelidskost a nedostatek empatie vůči nesnesitelně trpícím lidem. „Mravní klima se drasticky změnilo v tom smyslu, že někteří lidé euthanasii nazývají ,základním právemʻ a ,terapeutickým řešenímʻ. Euthanasie se stává čímsi posvátným a jakákoli kritika je odmítána jako nelidská, a tedy nemravná,“ řekl podle zpráv počátkem července dr. Willem Lemmens, profesor moderní filosofie a etiky na Antverpské univerzitě.

V Kanadě vstoupil před dvěma lety v platnost zákon, jímž byla legalizována euthanasie pro dospělé, kteří o ni požádají. Podle tohoto zákona mohou euthanasii podstoupit pouze lidé starší osmnácti let, duševně způsobilí, v těžkém a nevyléčitelném zdravotním stavu, jejichž žádost o lékařskou pomoc při umírání je založena na informovaném rozhodnutí. Podle kanadského federálního ministerstva zdravotnictví musejí být rovněž v situaci, kdy lze rozumně předpokládat přirozenou smrt. V bloku států umožňujících euthanasii je však Kanada nováčkem.

Když dojde na lékařskou pomoc při umírání, všechny oči se obvykle obracejí k Belgii, která má se zákony o euthanasii již šestnáctiletou zkušenost. Tento společenský experiment děsí mnohé obhájce života.

„Za pouhých několik let se psychiatrické žádosti o euthanasii staly v Belgii stále přijatelnějšími a obvyklejšími, přestože se tvrdilo – a to i mezi lékaři, kteří euthanasii podporují – že zákon je určen pro některá terminální somatická onemocnění, nikoli pro duševní utrpení vyvolané psychickou nemocí,“ řekl podle zprávy Lemmens.

V Nizozemí byla v letošním roce podle tamních zákonů o euthanasii zabita devětadvacetiletá žena trpící depresí a další duševní chorobou, avšak jinak naprosto fyzicky zdravá. Nizozemí nyní umožňuje lidem bojujícím s duševní nemocí požádat o ukončení života a dosáhnout ho.

„Právě psychiatři a odborníci na duševní zdraví jsou těmi, na něž by se lidé se sebevražednými sklony patrně obrátili o pomoc,“ řekl letos Michael Wee, referent pro vzdělávání na Anscombe Bioethics Centre. „Posun směrem k pomoci při sebevraždě prostřednictvím týchž lidí, u nichž obvykle máme za to, že sebevraždám zabraňují, tedy mnoho lidí zajímá a samozřejmě i alarmuje.“

Podle celostátní organizace Dying With Dignity Canada („Umírat s důstojností“) se za první rok legální euthanasie v Kanadě pro lékařskou pomoc při umírání rozhodlo více než 1 300 lidí. Organizace na svých webových stránkách vyzývá všechny Kanaďany, kteří chtějí mít přístup k lékařské asistenci při smrti, aby se ozvali a lobbovali za to, aby všechny nemocnice, hospice a léčebny dlouhodobě nemocných financované z veřejných peněz musely legální euthanasii poskytovat.

„Skupiny, které jsou proti asistované smrti, stále častěji mobilizují a lobbují u vlád v provinciích, aby byl přístup k ní co nejomezenější,“ uvádí se na stránkách organizace Dying with Dignity Canada. „V Ontariu byl dokonce schválen zákon, který veřejným institucím dovoluje skrývat svůj postoj k lékařské pomoci při umírání před komunitami, v nichž působí. Nebudeme-li jednat, riskujeme, že tím umožníme trvalé zakotvení těchto škodlivých politik.“

Lemmens jako bioetik však nabízí jiné varování – a výzvu k akci těm, kdo si váží kultury života. Zastánci života by podle něj měli „s důstojností pozvednout hlas a naslouchat kritickým svědectvím a hlasům z Belgie a Nizozemí.“

James Risdon

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:


www.lifesitenews.com/news/psychiatrists-i…
Napsat komentář