Ngôn ngữ
67

Rủi ro của sự chia rẽ? Không, Sự chia rẽ đang diễn ra

Không có rủi ro về sự chia rẽ trong giáo hội vì sự chia rẽ đó đã xuất hiện từ rất lâu rồi - Cha của Alfredo Morselli, nhà thần học ở Bologna, Ý, và là một trong những người ký tên vàoFilial Correctio…
Viết một bình luận