Clicks32
ms.news

Kepiluan Yang Mendalam: Francis "Merendahkan Nilai" Christ

"Pope Francis perasan akan kenyataan sama-samar yang dikeluar olehnya, akan tetapi, saya mendapati ada maksud yang nyata dalam dokumen Abu Dhabi yang paling mengerikan," Father Thomas Weinandy menulis dalam CatholicWorldReport.com (2hb Jun).

Dalam dokumen yang ditulis itu "merendahkan nilai" Christ, "melemahkan status Injil," dan menerbalikkan mesej pesanan suci. Kata Weinandy, ianya "tidak boleh dimaafkan" dan "melahirkan rasa pilu yang mendalam."

Weinandy menyimpulkan bahawa mahupun seorang pope juga tidak boleh mengubah pesanan suci yang berkenaan dengan Christ," kerana The Father inginkan setiap lutut supaya akur di bawah nama Jesus, bukan Buddha, Mohammed, atau orang lain".

#newsDvwjwmggyv