Taal
Kliks
100
nl.news

Paus Franciscus: Duits voorstel over [heiligschennende] intercommunie wordt een "gidsdocument"

Op zijn vlucht van Genève naar Rome (21 juni) geeft paus Franciscus commentaar op de brief van de Congregatie voor de Geloofsleer tegen het voorstel van de Duitse bisschoppen om protestanten te communie te laten gaan.

Franciscus benadrukte dat de bisschoppen "de zaak verder moeten bestuderen" zodat het Duitse voorstel "een leidraad zal zijn zodat elk bisdom kan werken met wat de canonieke wet al toestaat". Om voor de hand liggende theologische redenen verbiedt de canonieke wet intercommunie.

Franciscus zei dat hij ervoor wil zorgen dat het Duitse idee tot "een goed pad" leidt.

Volgens Franciscus is de "moeilijkheid van de discussie" niet de [heiligschennende] verspreiding van het Heilig Avondmaal onder de niet-katholieken, maar het ontbreken van het gezag van een bisschoppenconferentie, omdat de canonieke wet [om voor de hand liggende theologische redenen] niet voorziet dat bisschoppenconferenties besluiten nemen over het hoofd van afzonderlijke bisschoppen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen bisdommen.

Afbeelding: © Mazur, catholicnews.org.uk CC BY-NC-SA, #newsSjxbwjxlrl