Taal
Kliks
95
nl.news

Franciscus noemt getrouwheid "onbuigzaamheid"

Paus Franciscus was op 24 april mede-leider van een Nieuwe Mis in Santa Marta met de negen kardinalen die leden zijn van zijn raad.

In zijn preek spoorde Francis opnieuw aan tegen "wetsdokters" die hun "onbuigzaamheid" en "onverdraagzaamheid" tonen.

Vervolgens klaagde hij erover dat er "tegenstand is tegen nieuwigheden en veranderingen".

Francis' polemieken deden denken aan anti-katholieke straatpropaganda die getrouwheid als "onbuigzaamheid" en logisch denken als "onverdraagzaamheid" in diskrediet brengt. Tegelijkertijd wordt ketterij gebrandmerkt als "verandering" en het vervallen in oude fouten als "nieuwigheden".

#newsMdyfyscafy