Jazyk
Pozretia
106
Peter(skala)

Svätá stolica protestuje proti propagovaniu abortu inštitúciou OSN

Arcibiskup Ivan Jurkovič, vatikánsky diplomat pri OSN - RV
27/06/2017 19:39
POSUŇ ĎALEJ:

Vatikán/OSN Ženeva 27. júna – Proti propagovaniu umelého potratu inštitúciou OSN protestoval v Ženeve stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Mons. Ivan Jurkovič. Upozornil na skutočnosť, že do textu rezolúcie Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) „Posilnenie koordinácie v krízovej humanitárnej pomoci“ bol zaradený kontroverzný prostriedok označovaný skratkou MISP (Minimal Initial Service Package). Jeho súčasťou je napr. aj tzv. „vákuový extraktor“, nástroj používaný na vykonanie umelého potratu. Tzv. „Balíčky reprodukčného zdravia“ poskytuje Populačný fond OSN (UNFPA).

Mons. Jurkovič vo svojom vyhlásení v mene vatikánskej delegácie nástojí na neprípustnosti zavedenia takéhoto kroku:

„Zdravotnícke služby nesmú nikdy byť zamýšľané alebo vykonávané proti životu tých najbezbrannejších alebo nenarodených. Uplatnenie práva na život nesmie byť nikdy diskriminované na základe rozličných štádií života. Zatiaľ čo potvrdzujeme, že ženy a deti v kontexte humanitárnych kríz čelia osobitným rizikám a majú špecifické a integrálne potreby čo sa týka prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, k základným gynekologickým službám, k zdravotnej a potravinovej bezpečnosti, nemôžeme akceptovať ako vhodné riešenie tie služby, ktoré poskytujú alebo propagujú aborciu.“

Vatikánska delegácia sa vyhlásením z 23. júna dištancuje od odstavcov dokumentu propagujúcich MISP a žiada, aby toto jej stanovisko bolo vložené do rokovacieho spisu. Mons. Jurkovič vo vyhlásení zároveň opakuje výhrady Svätej stolice voči používaniu dvoch problematických pojmov:
1. „Svätá stolica nepovažuje aborciu, prístup k aborcii, alebo prístup k abortívnym prostriedkom za dimenziu ‚sexuálneho a reprodukčného zdravia‘ a ‚zdravotníckych služieb sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti‘.
2. „Pokiaľ ide o ‚gender‘ (rod), Svätá stolica chápe tento termín tak, že má mať základ v biologickej pohlavnej identite a rozdielnosti.“
-jb-