Clicks80
nl.news

Bisdom ’s-Hertogenbosch bekritiseert LifeSiteNews.com

Vader Marc Massaer verlaat zijn parochie Dreumel niet omdat hij gestraft werd voor kritiek op de homo-ideologie, maar omdat 's-Hertogenbosch-bisschop Gerard de Korte hem ergens anders tot parochiepriester wil maken.

Het bisdom publiceerde een verklaring van 14 mei waarin staat dat in de komende maanden acht priesters een nieuwe benoeming zullen krijgen. Het noemt het artikel van LifeSiteNews.com een "haatdragend voorstel".

Het artikel roept onjuiste veronderstellingen op, stelt de verklaring: "Dit alles kan leiden tot verwarring bij de gelovigen en doet geen recht aan bisschop De Korte."

LifeSiteNews heeft nooit contact gehad met het bisdom.

#newsJfbtpavexf