Clicks494

Modlitwa o uległe z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego (1861r.)

Ty, Boże! rozmaicie, a często bardzo nierównie rozdzielasz tu na ziemi dary Twoje. Jednemu dajesz bogactwo, drugiego pozostawiasz w ubóstwie; temu udzielasz stałego zdrowia, a tego trzymasz w ciągłej chorobie, jednemu pozwalasz pędzić tu życie w nieprzerwanym pokoju, na łonie dostatku, wygód i szczęścia, drugiego rozmaitymi nieszczęściami nawiedzasz.

Lecz ośmieląż się dla tego ci, którzy tak mało odebrali z Twej ręki ojcowskiej, którym w pewnym względzie usuwasz swych darów, ośmieląż się, mówię, i odważą wchodzić z Tobą, o Boże! w rozprawę? Nie jesteś Ty Panem, a my sługami Twoimi?

Ach, nie o Panie! ja się nie posunę do tej zuchwałości! ja przyjmę od Ciebie, co się Tobie podoba, w najmocniejszym przekonaniu, że tylko ta cząstka Twych darów jest dla mnie zbawienną, której mi udzielasz.

Ty najlepiej wiesz, o Boże! co komu pożyteczne, wiele, lub mało, szczęście lub nieszczęście.

Przetoć Cię błagam o łaskę uległości, o łaskę stosowania się do Twoich rozporządzeń, bo w gruncie serca mojego pragnę przestać na tem, co mi udzielisz, i tych darów Twoich, czy one będą szczupłe, czy obfite, chcę użyć stosownie do Twych świętych zamiarów, i tylko na to je obracać, aby do uwielbienia Twego Imienia dążyło.

Tem pragnieniem serce moje przejęte, jak sam znasz najlepiej; lecz czymże są chęci i życzenia nasze, jeżeli ich łaską Swoją nie wzmocnisz? dla tego Cię o Boże! o nią w najgłębszym proszę upokorzeniu.

Wesprzyj mnie także, o Panie! utwierdź w dobrem, abym przez własną winę nie ściągał na siebie nieszczęścia lub cierpień, abym przez, marnotrawstwo lub próżnowanie nie upadł w ubóstwo, przez zbytek lub rozpusty nie ściągnął na siebie choroby, słowem, przez jakikolwiek grzech nie zanurzał się w nędzy; bo jakiejże pociechy mógłżebym wtedy doznać, gdyby mi samo sumienie wyrzucało, żem jest sprawcą mego nieszczęścia?

— Gdy zaś to przyjdzie od Ciebie, Boże! wtedy potrafię być spokojnym, bo wiem, że Ty wszystko obracasz na dobro tym, którzy Cię miłują; że Ty mądrze i dobrotliwie wszystkim rozrządzasz, i każdemu tego udzielasz, co mu pożyteczne i zbawienne.

O utwierdźże mnie, o Boże! i wzmocnij w tem przekonaniu i postanowieniu! udziel mi ducha uległości, abym całując Twoję rękę, chłoszczącą mię nawet, mógł w świętobliwości przepędzać życie, i cieszyć się z Tobą w niebie na wieki. Amen.

* * *


za: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona. (dla Kobiet) 1861r. www.facebook.com/photo.php

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Modlitwa o wytrwałość w powołaniu (1823r.)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

I ZOBACZ:

Wizyta u Jantka Galla
"Wesprzyj mnie także, o Panie! utwierdź w dobrem, abym przez własną winę nie ściągał na siebie nieszczęścia lub cierpień, abym przez, marnotrawstwo lub próżnowanie nie upadł w ubóstwo, przez zbytek lub rozpusty nie ściągnął na siebie choroby, słowem, przez jakikolwiek grzech nie zanurzał się w nędzy; bo jakiejże pociechy mógłżebym wtedy doznać, gdyby mi samo sumienie wyrzucało, żem jest sprawcą …More
"Wesprzyj mnie także, o Panie! utwierdź w dobrem, abym przez własną winę nie ściągał na siebie nieszczęścia lub cierpień, abym przez, marnotrawstwo lub próżnowanie nie upadł w ubóstwo, przez zbytek lub rozpusty nie ściągnął na siebie choroby, słowem, przez jakikolwiek grzech nie zanurzał się w nędzy; bo jakiejże pociechy mógłżebym wtedy doznać, gdyby mi samo sumienie wyrzucało, żem jest sprawcą mego nieszczęścia?"
ŚW.FILOMENA likes this.