Jazyk
Zobrazení
291
Stylita 22 3

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."
Lk 3,1-6
henta
Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní
Moc pěkná myšlenka o Janu Křtitelovi
- že hlásal příchod Vykupitele i po své smrti v podsvěti.
apredsasatoci
jan klimak: iba pravi sluzobnici su spaseni!
1. pravi sluzobnici - kto plni Boziu volu.
2. nehodni sluzobnici - kto si mysli, ze si zasluzi krst, ale zmluvu nezachovavaju.
3. odcudzeni od Boha - ti, co neveria, alebo veria niecomu spatnemu,
4. protivnici - z vlastnej vole hresia a bojuju proti Bohu.
apredsasatoci
@Zedad opakujem: to mna osobne dava do POZORU!!
apredsasatoci
@Zedad Jezis zomrel za vsetkych. to je nevyvratitelne. ze bude spasenych malo, je nevyvratitelne tiez. to mna osobne dava do POZORU!!! ako si ty na tom? vyzera to tak, ze si v pozicii lazom plazom.
Zedad
apredsasatoci no tak nevíš, kdo spásu přijme a nechá se obmýt Přesvatou Krví našeho Pána. Je však psáno, že každé tělo uvidí slávu Hospodinovu, každé tělo uvidí Boží spásu.
wacula
Zedad A czy wiesz że nawet za życia możesz być przeklęty na ziemi i nie ujrzysz Boga już nigdy na ziemi ani w niebie
Zedad
wacula
Tak, oczywiście
Zedad
A každý člověk uzří Boží spásu. Všichni uvidí Hospodinovu slávu.
No nevím henta, jestli tam budeš mít nějaké slovo. Církev ustanovil Ježíš Kristus, ona je svatá. Ona je jedna. Mimo tuto svatou Církev není spásy a na konci věků se v této Církvi sejdeme v nebi s Bohem, který je v Nejsvětější Trojici jeden - Otec Syn a Duch svatý.
Zedad
To je pravda. Nevíme dne, ani hodiny.
henta
Zedadu,má to jednu podmínku přečti
odstavec před tím co napsal.Praktikuješ?
Zedad
A každý člověk uzří Boží spásu.
Každý člověk uzří Boží spásu!
apredsasatoci
@henta to nespochybnujem! ako nespochybnujem ani to, ze kde je mysel, tam je srdce.
Hoki
A podle Slova Božího se i chovat hento....
henta
"Nic není důležitější jako osobní poznání Pána Ježíše,
tímto poznáním máš právo stát se BOžím synem-"....
"Už více nebude času".Zj.
www.youtube.com/watch
Číst ,čisté,číst- Boží Slovo
apredsasatoci
clovek potrebuje Poznanie, poznat Pravdu........ aby nepadol do takych bludov ako: luther, zem - plocha doska, "nefungujuca" 2000 rocna rkc..............
henta
Necháme pana Lefebra lehce odpočívat a vrátime se k tématu dnešního
nedělního evangelia?
...A každý člověk uzří Boží spásu."
Ano uzří !!! Ale nejprve naplnit předcházející:
"Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí!...
Více
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre - Proč jsou katolíci bezradní?

Můžeme v Církvi slyšet tak neslýchané výroky a přečíst si taková prohlášení, jež tomu co se odjakživa učilo natolik odporují, že se do duší pozvolna vkrádají pochybnosti. 30. června 1968 ukončil Jeho Svatost papež Pavel VI. rok víry a přednesl před všemi v Římě shromážděnými biskupy a před statisíci věřícími katolické vyznání víry. V … Více
Zedad
cs.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre
Ten pán, jak píše Hoki, je kněz. Kněžství je svátost a je to znamení Boží milosti.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/2-nedele-advent…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Barucha.
Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha "Pokoj … Více