Clicks259

Przeniesienie Pana Jezusa do grobu

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie,
traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy,
uczci go mój Ojciec. (J 12, 24-26)
__________________
Antonio Ciseri, 1883.
"Przeniesienie Pana Jezusa do grobu".
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
mk2017 likes this.