Clicks253
vi.news

Thầy phù thủy "ban phước" những người tham gia Tiền thượng hội đồng Amazon với Mumbo-Jumbo

Isidoro Jajoy, một pháp sư từ bộ lạc Inga của Colombia, đã "chúc phúc" cho những người tham gia cuộc họp chuẩn bị của Thượng hội đồng Amazon ở Bogota vào ngày 14 tháng 8.

Theo Catholic News Service, cuộc họp là một cơ hội cho các giám mục sẽ tham dự Thượng hội đồng để nhận các đề xuất và nói chuyện với cư dân của khu vực Amazon.

Mundabor.Wordpress.com gọi nghi thức pháp sư là một "gái mại dâm của Cơ đốc giáo."

"Những người này đang bán tôn giáo của chúng ta cho giáo phái của trái đất, sự chấp thuận của thế giới và các nghi thức man rợ."

#newsMxkgjrjqyj