Ngôn ngữ
Lượt xem
43
vi.news

Giáo hoàng Francis bãi bỏ Ecèreia Dei

Giáo Hoàng Francis đã công bố một Motu Proprio ngày 19 tháng 1 bãi bỏ Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei.

Ecèreia Dei là cơ quan Vatican chịu trách nhiệm đối với các mối quan hệ với tất cả những người Công giáo theo Cổ Lễ, bao gồm cả Hiệp hội Thánh Piux X (SSPX).

Chức năng của nó sẽ được tiếp quản bởi một bộ phận mới của Bộ Giáo lý Đức tin. Do đó, trong thực tế, sẽ chẳng có mấy gì thay đổi, vì Bộ trưởng của Giáo Bộ cùng từng đứng đầu Ủy ban.

L'Osservatore Romano giải thích rằng sự thay đổi đã xảy ra do cuộc đối thoại với SSPX đã tập trung vào các vấn đề giáo lý.

Moto Proprio thừa nhận rằng Cộng đồng Cổ Lễ giờ đã đạt đến "sự ổn định về số lượng và cuộc sống".

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsGxwumgcdqe
vi.news nhắc đến bài đăng này trong Đức Tổng Giám mục Gänswein giữ vị trí của mình.