Ngôn ngữ
136

Đức Hồng Y Cupich nói dối ở nơi công cộng, gọi Amoris Laetitia "cách mạng"

Trong bài phát biểu tại Cambridge, Anh Quốc (9 tháng 2), Hồng y Chicago, Blase Cupich, tuyên bố rằng hai Hội nghị tôn giáo về gia đình (2014, 2015) đều bỏ phiếu cho tất cả các đề xuất với đa số 2/3 …
Viết một bình luận …