Clicks906
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS: Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska ... określona Babilonem w Księdze Apokalipsy

JESUS: The Beast with the Ten Horns is the European Union ... referred to as Babylon in the Book of Revelation

niedziela, 19 lutego 2012 roku, godz. 3.00

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz być przerażona tymi Orędziami, ponieważ są one dawane światu z powodu Miłości, którą mam do całej ludzkości. Wiedza o wydarzeniach, które mają nadejść, pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić prawdy. Moje ostrzeżenia mogą pomóc szerzyć nawrócenie i po raz kolejny umożliwią Moim dzieciom uznanie prawdy o Mojej obietnicy, że jeszcze powrócę. Moje Powtórne Przyjście będzie miało miejsce w czasie waszego życia, dzieci.

Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie czerpać z cudów Mojego chwalebnego Panowania na ziemi. Włączam pomiędzy was, Moje wybrane dzieci, tych, którzy odwrócili się ode Mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego. Moja Miłość okryje tych, którzy Mną pogardzają. W swoim czasie się nawrócą.

Uznanie Moich Orędzi, danych tobie, Mój proroku końca czasów, który otrzymał odpowiedzialność otwarcia Siedmiu Pieczęci, nie będzie wystarczające. To, co naprawdę się liczy, to zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr na świecie.

Dwaj sojusznicy, Rosja i Chiny, połączą siły. Stanie się tak, gdy Bestia z dziesięcioma rogami powstanie, aby zawładnąć ich niewinnymi ludźmi, od dawna cierpiącymi.

Bestia z dziesięcioma rogami to Unia Europejska, Moja córko, określona Babilonem w Księdze Apokalipsy.

Babilon upadnie i zostanie przejęty przez wielkiego Czerwonego Smoka, Chiny, i jego sojusznika – Niedźwiedzia, Rosję.

Kiedy to się stanie, zapanuje komunizm i biada każdemu, kogo przyłapią na praktykowaniu swojej religii w ich obecności. Wszystkie religie zostaną zakazane, ale chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.

Rzymscy katolicy w ogóle nie będą tolerowani i będą musieli mieć Msze potajemnie. Nadszedł czas, dzieci, wszyscy Moi wyznawcy, abyście zaczęli planować swoją przyszłość.

Będę was prowadził przez cały czas. Teraz zacznijcie przygotowania, ponieważ otrzymacie czas, aby to czynić. Co więcej, modlitwa, wiele modlitwy, osłabi władzę Bestii, Niedźwiedzia i Czerwonego Smoka. Będą panować przez bardzo krótki czas. Po tym zostaną zgładzeni.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-beast-with-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-02-19-03-0…

__________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie

JEZUS: Musicie szybko się zebrać i planować, bo nie pozwolą wam odprawiać Mszy według Mojej Woli

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji

Oficjalny program zniszczenia Niemiec i plany na trzecią wojnę światową

I POSŁUCHAJ: