Język
Wyświetlenia
203
Anty_modernista 5 2

Prawdziwa twarz Islamu

Niżej zamieszczony tekst jest przedrukiem z tego demotywatora i stanowi zbiór łatwych do zweryfikowania faktów na temat Islamu. Faktów ukazujących "prawdziwe oblicze Islamu" i wyjaśniających to, co dzieje się we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, itd., a skrzętnie skrywanych przez media "głównego nurtu" oraz polityków, którzy nie tylko ukrywają, ale bezczelnie kłamią wybielając Muzułmanów. Faktów które powinny być znane KAŻDEMU Polakowi i Europejczykowi. Czy politycy są aż tak nieświadomi, że nie widzą tego, co oczywiste?

Obserwując trendy panujące w całej UE jest to zarządzenie odgórne, a tym samym jasnym jest, że politycy są ubezwłasnowolnieni; to ślepe i bezmyślne marionetki posłusznie wykonujące "zalecenia władców", nie liczące się z tym, że reprezentując interesy "grup wpływu" wielokrotnie działają na szkodę obywateli oraz państwa, w którym sprawują władzę. A czy takie działania nie są określane mianem "zdrady stanu"? Hmm...
Można postawić także inne pytanie: "Cui Bono?". Komu i dlaczego zależy na islamizacji Europy i kim jest ta grupa, która trzyma polityków za jądra tak mocno, że ci boją się oddychać bez ich zgody? Odpowiedź "muzułmanom" nie jest poprawna. Proponuję zapoznać się z poniższym tekstem oraz samemu poszukać odpowiedzi na pytanie "Cui Bono?"...

,,Po ostatnich zdarzeniach tj. morderstwa w Anglii, Francji czy Turcji postanowiłem rozpowszechnić opinii społecznej temat Islamu. Pragnę Wam przedstawić prawdę i tylko prawdę, bez żadnej propagandy medialnej. Mówię jak jest! A jest źle i będzie tylko gorzej. Z racji, iż społeczeństwo nie lubi przyswajać większego zakresu wiedzy, postaram się to opisać w bardzo dużym skrócie:

Czym jest islam?

Islam to projekt geopolityczny i system rządowy czyli polityczna ideologia, islam to nie tylko religia, on nakazuje wszystko łączenie z ubiorem i z spożywanym pokarmem.

Islamizm jest jak nazizm oraz komunizm - nie ma poszanowania do granic terytorialnych, a jego ideologia polega na rozszerzeniu myślenia i życia na cały świat

Muzułmanie odbierają Nasze prawo jako prawo oparte na bazie porozumienia i głosowania, czyli dżahilijji – manifestacjach niewiary, a nie prawie allaha.

Islamiści tylko czekają, aż fala emigrantów zwiększy swą liczebność, zwiększy siłę polityczną, a wtedy zobaczymy… prawdziwą twarz fundamentalnego islamu.

Według muzułmanów występuję podział świata na:
muzułmanów i niemuzułmanów – niemuzułmanin nie może mieć władzy nad muzułmaninem
czyli świat dzielimy na terytorium islamu (dar-al islam)i terytorium wojny, czyli Nasze tereny są terenami wojny. W Koranie napisane jest, że teren który kiedyś był zajęty przez islam musi być znów islamski.

I tak dochodzimy do dwóch fal wojennych szerzących islamizm na świecie.

Pierwsza miała miejsce w VII wieku i pochłonęła między innymi 17mln hindusów, dobrze przeczytaliście 17mln!!! Muzułmanie zajęli północną część Afryki oraz zachodnio-środkową część Europy. Dopiero zostali pokonani we Francji.

Druga fala miała miejsce w XVII wieku i tylko i wyłącznie dzięki Nam Polakom dzisiejszy świat nie jest islamski, a data 11 września 1683 powinna być jedną z najważniejszych dat w historii ludzkości. Wtedy to w Bitwie pod Wiedniem Polski Król Jan III Sobieski uratował świat.

11wrzesnia – mówi Wam to coś? To miał być powrót islamizacji świata! To nie przypadek!

- Muzułmanie będą prowadzić wojny dopóki każdy człowiek na ziemi nie powie: „nie ma boga oprócz allaha, a mahomet jest jego prorokiem”.

- Islam nie jest religią osobistego użytku
Islam jest formą władzy nad światem – to jest bardzo ważne! Należy o tym pamiętać.

- Ważne jest także przesłanie Koranu które mówi o tym, iż Koran nie gwarantuje raju, raj i horyse (dziewicę) gwarantuje tylko jedno: zabicie niewierzącego bądź poniesienie śmierci w imię allaha. Prędzej czy później uśpieni muzułmanie też będą chcieli znaleźć się w raju bo w przeciwnym razie ich wiara nie miała by sensu. Tak dużo mówi się o tym, że nie wszyscy muzułmanie są źli, że nie wszyscy są terrorystami, ale wszyscy terroryści są muzułmanami. Ci co udają dobrych sami wyparli z siebie zło które niesienie Koran jednak wtedy ich wiara staje się frustracją bo nie mają zapewnionego raju.

Według mahometa mogą kłamać także uważajcie!

W Islamie panują dwie rożne osobowości - wśród swoich cieszysz się ze śmierci niewiernych i skandujesz imię allaha, a wśród niewiernych okazujesz im dobroć, okazujesz im troskę i współczucie – tak działa ten system w krajach zachodnich.
Edward Said (propagandzista islamski) rozpowszechnił te teorie o dobroci muzułmanów na uniwersytetach i w mediach.

i teraz krytyka islamu to rasizm i imperializm. Said chciał przyzwyczaić ludzi, że muzułmanie zostaną w USA na dobre oraz naucza, iż nie należy kwestionować islamu bo jest on religią pokoju…

Urosło do to tego stopnia, że dyskusja na temat islamu jest już obecnie niemożliwa bo każdy kto ją zakwestionuje jest rasistą i szerzycielem nienawiści - wygasza to jakąkolwiek debatę.
Mamy także coś takiego w Islamie jak szariat - czyli prawo islamskie – ono mówi o wszystkim; o karaniu, o zabijaniu niewiernych - jest to system władzy

Oraz mamy także dżichat czyli wojnę/ dżihat nie pozwala na negocjację z niemuzułmanami, jedyną opcją jest hudny czyli okres 10letniego rozejmu – po to aby siły islamskie mogły się wzmocnić, aby mogły znów zaatakować silniejsze.

1rok w Islamie datowany jest nie na od urodzin mahometa, ale od przejęcia przez niego wodzy armii

Kim był mahomet? - prorokiem pedofilem, który ożenił się z Aiszą gdy ta miała 6lat, w wieku 9 lat zaczyna uprawiać z nią regularne gwałty bo chyba seksem tego nazwać nie można? – każdy kto przyzwala na islam oraz stanowczo się jemu nie sprzeciwia przyzwala na szerzenie pedofilii, bo ta w islamie jest dozwolona.

W Chrześcijaństwie ksiądz z ambony nawołuje do nawrócenia, a w islamizmie ich przywódca Dychowy wymachując mieczem mówi o ścinaniu głów niewiernym i zachęca do mordowania w imię allaha/ w Chrześcijańskich TV religijnych dzwoniący ludzie na antenie modlą się, a w islamizmie dzieci 10letnie dzwonią aby przywódców duchownych zapewnić o swej wierze i o tym, że chcą zostać męczennikami w imię allaha i zabić niewiernych, samemu przy tym ginąc. Tym dzieciom wmawiane jest, że w raju będą miały wszystko, wszystkie zabawki świata, tylko muszą zabić niewiernych czyli Nas. Bo niewiernymi są wszyscy którzy nie wyznają allaha.

Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem - dlatego powinniśmy się łączyć, ateiści, Chrześcijanie i inni aby obalić największe realne zagrożenie dla Nas wszystkich!!!

I nie dać się powielanej przez władze pokojowości islamu, która jest bzdurą. Rzygać mi się chcę jak słucham dawnych przemówień Busha i mówieniu w nich, że islam jest pokojowy. Rzygać mi się chcę jak durni przywódcy mówią, ze Chrześcijanie mogą się uczyć sporo od islamistów… Rzygać mi się chcę jak lewacy usiłują walczyć z Patriotyzmem Polskim i próbują Nam wmówić, że dla Islamu trzeba być tolerancyjnym. NIE nie trzeba! My mówimy NIE! Nie można być tolerancyjnym dla ludzi którzy chcą Nas zabić! Oni w TV mówią o sposobach zabijania niewiernych, a My nie możemy nazwać ich złą religią i dlatego durna Europa zmierza właśnie ku zagładzie!!! Tylko idioci wiedząc o tym będą dalej tolerancyjni.

W Koranie dobre wersy zostały unieważnione na rzecz wersy miecza i od tej pory tylko one obowiązują więc nie ma dobrego islamu!

Albo MY albo oni!!!

Krucjata? – pewnie komuchy się na to powołają…

Wyprawy krzyżowe były prowadzone w obronie swoich terenów – zabijanie wrogów, którzy zajęli Nasze ziemi i którzy Nas mordowali nie może być złem nieusprawiedliwionym. Żołnierz który broni swej Ojczyzny przed najeźdźcą nie może ponosić za to kary!

Dowody?>

Proszę:
627r
Koran
9:5
„zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie”
98:6
„Zaprawdę ci, spośród ludzi Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie uwierzą w Islam i bałwochwalcy (wyznający inne wiary) będą w ogniu piekielnym przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń!”
Tom 4, Księga 52, Hadis nr 53
„Każda próba walki dla sprawy Allaha jest lepsza niż cały ten świat i wszystko co w nim jest”
9:29
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w allaha i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego co zakazał allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie poddają się Religi prawdy – dopóki nie zapłacą daniny i nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi”
Wersy miecza
9:5
Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich i oblegajcie przygotowując na nich wszelkie zasadzki.”
5:33
„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają allaha i jego posłańca i chcą szerzyć zepsucie na ziemi będzie to, iż będą zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie im się ręce i nogi naprzemianlegle”
Tom 8, Księga 82, Hadis nr 795
„Prorok (mahomet) obciął dłonie i stopy mężczyznom z plemienia Uraina i nie przeżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli.”
9:111
„Zaprawdę Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki w zamian za co otrzymają Raj. Oni walczą w sprawie Allaha, więc zabijają i są zabijani.”
Tom 4, Księga 53, Hadis nr 386
„Nasz Prorok, wysłannik naszego Pana rozkazał nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać allaha.”
„Nasz prorok przekazał nam słowa naszego Pana: ktokolwiek z nas zginie jako męczennik pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z nas co zostaną żywi będą nad wami panować.”
8:67
„Nie jest odpowiednim dla Proroka aby brał jeńców i uwalniał ich za okup, dopóki nie dokona wielkiej rzezi wśród swych wrogów na świecie”
47:4
„Kiedy więc spotkacie w walce w sprawie allaha niewiernych tnijcie ich karki, aż zabijecie i ranicie wielu. Wtedy mocno zaciśnijcie na nich pęta, weźcie ich w niewolę.”
„allah pozwoli Wam walczyć bo chciał doświadczyć jednych przez drugich, a do co tych którzy zostaną zabici na drodze Boga to ich uczynki nie będą daremne.
5:51
„O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie Żydów i Chrześcijan za auliya (przyjaciół, opiekunów, pomocników itp.) Oni są przyjaciółmi jedni dla drugich, a ten z was kto bierze ich za przyjaciół sam jest jednym z nich.
Tom 4, Księga 52, Hadis nr 196
„Apostoł allah rzekł: Otrzymałem rozkaz by walczyć z ludźmi dotąd, aż powiedzą: nikt nie może być czczony oprócz allaha”

Pamiętajcie, że największy strateg w historii jakim był Józef Piłsudski już 6lat przed wojną czyli w 1933r wiedział, że dojdzie do ataku zbrojnego niemiec na Polskę i już wtedy chciał uderzyć w hitlera, ale niestety nie posłuchano go, a sam Marszałek wkrótce umiera, jak się dalsze losy potoczyły – wszyscy wiemy, ale jedno jest pewne: Nasz atak i tak byłby obroną, obroną przed nieuniknionym, wyprzedzeniem ciosu niemiec. – jak mawiał. Stwórzmy nową wizję obrony koniecznej i zróbmy porządek ze złem muzułmańskim."

Pozdrawiam

A.M.

ag.108.pl/…/146-prawdziwa-t…
Quas Primas
Budynek był w większości zamieszkany przez muzułmanów. Według relacji świadków, wielu mieszkańców wieżowca nie spało w momencie wybuchu pożaru ze względu na trwający święty miesiąc ramadanu, kiedy członkowie społeczności muzułmańskiej zgodnie ze zwyczajem dopiero po zmierzchu mogą przerwać post i zjeść posiłek. Jeden z rozmówców telewizji Sky News mówił, że to znacznie pomogło w przeprowadzeniu… Więcej
Quas Primas
Ale naprawdę warto posłuchać. W skrócie - NIE dla imigrantów!
---------------------------------
m.rekinek 3 minuty temu

Quas Primas Czy katolicy muszą przyjmować wszystkich imigrantów? Ten wykład wyjaśnia wątpliwości- Jose Antonio Ureta
---------------------------------------
Łomatko,. półtorej godziny słuchania , świt mnie zastanie , dzięki jutro wysłucham
m.rekinek
Quas Primas Czy katolicy muszą przyjmować wszystkich imigrantów? Ten wykład wyjaśnia wątpliwości- Jose Antonio Ureta
---------------------------------------
Łomatko,. półtorej godziny słuchania , świt mnie zastanie , dzięki jutro wysłucham
Quas Primas
Artykuł rzeczywiście dobry, ale warto też posłuchać bardzo dobrego wykładu. Katolickie podejście do imigrantów.
Czy katolicy muszą przyjmować wszystkich imigrantów? Ten wykład wyjaśnia wątpliwości- Jose Antonio Ureta
------------------------------------------------------
m.rekinek 6 minuty temu

Bardzo dobry artykuł