Język
Wyświetlenia
664
ŚW.FILOMENA 1

Bóg Ojciec: Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót

God the Father: No man will fail to hear My Son’s Word before the time comes for His return

sobota, 23 lipca 2011 roku, godz. 17.15

Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego i najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moja wybrana córko, choć czasami nie potrafisz się skoncentrować na wezwaniu Mojego Syna umiłowanego, aby słuchać, jak mówi, to urosłaś w Moich Oczach z powodu daru, który Mu ofiarowałaś. Twój dar stania się duszą ofiarną, aby pomóc ratować miliony dusz, powoduje, że On płacze z radości i odczuwa ulgę. Bo tak wiele dusz idzie dzisiaj na zatracenie w ogień piekielny, każdego dnia, w każdej sekundzie, z każdym twoim oddechem.

Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego poddania się Mu, Moja córko. Nie wahaj się wykonywać każdego Jego nakazu. Twoje serce jest pełne miłości i współczucia nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego, będziesz teraz odczuwać natychmiastową miłość do obcych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty, Moja córko, zostałaś obdarowana Łaskami, by móc dostrzegać we wszystkich zarówno miłość, jak i zło. Będziesz też mogła szybko rozpoznać grzech w biednych, zwiedzionych duszach.

Dla tego Dzieła musisz się teraz otoczyć wszelką ochroną. Będę cię strzegł, Moja córko, i twoich bliskich, ponieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie teraz każdego dnia o tę ochronę, a zostanie ci oszczędzone ciężkie prześladowanie. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy przy rozpowszechnianiu tych Orędzi, tak aby Głos Mojego Syna był słyszany i szanowany w sposób, w jaki być powinien.

Mój posłańcu, Moja córko, masz na razie małe zrozumienie tego, czego od ciebie wymagam. W tym czasie może zostać ci dana jedynie ograniczona ilość informacji. Otrzymasz teraz ode Mnie natchnienie i dzięki Mojemu prowadzeniu wypełnisz te zapowiedziane proroctwa, gdy Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać wśród ludzkości, tak jak święta Ewangelia.

Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i za ten Dar musisz pochylić głowę, mając świadomość tego chwalebnego wezwania z Nieba.

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale przez cały czas musisz być posłuszna Mojemu Synowi. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ człowiek musi usłyszeć Słowo ostrzeżenia, które Mój Syn przekazuje, aby dusze nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarłyby w grzechu śmiertelnym przed otrzymaniem szansy bycia odkupionymi przez Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.

Pozwól, aby Mój pokój napełnił twoją duszę. Moje Serce ogarnia każdy podejmowany przez ciebie ruch. Nigdy nie czuj się osamotniona w tym Dziele, ponieważ jesteś prowadzona w każdej minucie dnia.

Bóg Ojciec

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/no-man-will-fai…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-07-23-17-1…