Język
Wyświetlenia
5,6 tys.
ŚW.FILOMENA 3

Zostaliśmy oszukani i zmanipulowani przez liberalno- modernistyczno- masońskich hierarchów kościelnych - wrogów Pana Boga, Kościoła świętego i Polski.

Tą niesamowitą, szokującą książkę Pana Michała Krajskiego ,,SPISEK PRZECIWKO INTRONIZACJI" powinien przeczytać każdy katolik(czka), polecam ją wszystkim wspólnotom, prawdziwym Bożym kapłanom, ruchom katolickim, grupom modlitewnym działającym przy parafiach i wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los naszej Ojczyzny Polski, jak również Europy i świata. Trzeba, muszę, musimy podjąć wspólną, jak i indywidualną modlitwę w intencji Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Bo tylko właściwa i pełna Intronizacja jest naszym jedynym ratunkiem.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odczytany w Łagiewnikach 19 listopada 2016r.

NIE BYŁ INTRONIZACJĄ, JAKIEJ ŻYCZYŁ PAN JEZUS W PRZEKAZIE DO B.S. ROZALII CELAKÓWNY!

Zostaliśmy oszukani i zmanipulowani przez liberalno- modernistyczno- masońskich hierarchów kościelnych - wrogów Pana Boga, Kościoła świętego i Polski.

Autor książki M. Krajski ,,Spisek przeciwko Intronizacji" pokazuje w sposób, jasny, przejrzysty i udokumentowany zdradę sług demona i niesamowitą wielką manipulację, by nie dopuścić do prawdziwej Intronizacji.

Z racji swoich zainteresowań wiedziałem, że nie jest dobrze, że jest źle, ale dopiero treść tej książki ,,Spisek przeciwko Intronizacji" M. Krajskiego uświadomiła i pokazała mi, że tak zwany kryzys, czytaj SZATAŃSTWO w Kościele polskim, jak i w Watykanie osiągnęło rozmiar wprost niewyobrażalny!

Niestety swoją niechlubną cegiełkę w manipulacji i hucpie intronizacyjnej dołożyły także Radio Maryja i Nasz Dziennik. Już parę lat wcześniej przestałem wspierać te media, gdy o. T. Rydzyk nawiązał bliższe kontakty z masonem kard. St. Dziwiszem. Już wtedy obawiałem się, że z tej współpracy ze sługą szatana nic dobrego nie wyniknie, ta książka niestety potwierdziła, że moje obawy były uzasadnione.

Ta książka otworzyła mi całkowicie oczy i to dzięki niej zrozumiałem, stały mi się jasne motywy działań i zachowań niektórych liberalno-modernistycznych kapłanów na pieszych pielgrzymkach z Gdyni na Jasną Górę, w których uczesticzyłem 19 razy i musiałem zrezygnować o czym pisałem w artykule ,,Pielgrzymkowe anomalie" - Jerzy Poleszczuk

Parę fragmentów z książki ,,Spisek przeciwko Intronizacji” autora Michała Krajskiego

(str.145) ….Książka ta pokazuje, że większość osób zostało zmanipulowanych. Od samego początku nie było woli ze strony biskupów, aby intronizacja się dokonała(…) Patrząc na skalę sił, jakie w tym celu zmobilizowano i na siły demoniczne, które się przy tym ujawniły, widać, ze szatan boi się bardzo, żeby właściwa Intronizacja się dokonała. Jest to dla nas katolików czytelny sygnał, że skoro tak jest, to powinniśmy do niej zmierzać ze wszystkich sił

O tym , że dokonała się wielka manipulacja świadczy także polityka informacyjna Watykanu, która reprezentował choćby kard. Angelo Sodano , sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej (…) Skala tych manipulacji przewyższa to, co obecnie dzieje się w Polsce. Pokazuje ona, że nie można z góry wykluczać zdrady nawet najwyższych hierarchów w Kościele (…) Trzeba być naiwnym, żeby odrzucać prawdę, że także dzisiaj szatan nakłania kolejnych ,,judaszy” do zdrady, która dokonuje się również przez fałszywe oznaki miłości i szacunku

Książka ma trzy części (…)Część III zatytułowałem ,,Episkopat Polski wobec Intronizacji Chrystusa Króla” Zawarłem w niej różne dokumenty Episkopatu (…) Są w niej także komentarze do tych dokumentów. Jestem w posiadaniu wszystkich dokumentów, do jakich odwołuje się w pracy.

(str.9) Z powodu tego, że wydarzenia opisane w tej książce są tak przerażające, że mogą wydać się niewiarygodne zamieściłem dodatek, którym jest tekst pt. ,,Intronizacja Pana Jezusa Króla Polski a objawienia w Fatimie”. Pokazuje on, że niestety, w najnowszej historii Kościoła, najwyżsi hierarchowie dopuszczali się jeszcze większych manipulacji.

Trzecim dodatkiem jest auto biografia Ks. Tadeusza Kiersztyna pt. ,,Kapłan przed plutonem egzekucyjnym”


KS. KIERSZTYN(str.154): Chciałbym pokrótce przedstawić dramat mojego życia poświęconego dziełu Intronizacji Jezusa Króla w naszym Narodzie. Od kilkunastu lat władze duchowe zmuszały mnie bym zapał się Jezusa Króla i bym wraz z narodem Izraelskim wybrał Barabasza, tak jak to uczyniły one na fali soborowych przemian.

Gdy sztandaru Jezusa Króla Polski mimo wszelkich gróźb, kar i nacisków nie chciałem wypuścić z dłoni postawiono mnie (…)przed plutonem ,,egzekucyjnym” którym dowodził sam kard. Stanisław Dziwisz, (…) (….)
( Kard. St. Dziwisz kościelny mason został odznaczony przez ,, katolickiego" prezydenta A. Dudę Orderem Orła Białego. Czy również za haniebne prześladowanie Bożego kapłana T. Kiersztyna??? - Jerzy P.)

(str.160) Bestialskie zniszczenie przez Kurię krakowską (czyt. msońską –Jerzy P.)w roku 2001 zachowanego w dobrym stanie domu rodzinnego S. B. Rozalii Celakówny, tej najcenniejszej pamiątki - swoistej relikwii po niej –dla Kościoła powszechnego..w Kurii krakowskiej siły liberalne, niewiele mające wspólnego Objawieniem i z religią katolicką, wrogo nastawione do idei panowania Boga w naszym Narodzie.

Głównymi wtedy przeciwnikami Jezusa Króla Polski objawili się: prowincjał Jezuitów (…)o. Adam Żak, oraz metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski


Ks. STANISŁAW MAŁKOWSKI o książce (gazeta WARSZAWSKA nr. 5 3-9 luty 2017r.)

Michał Krajski dedykuje swoją mądrą książkę ,,Spisek Przeciwko Intronizacji” (Warszawa
, 2017r.) tym wszystkim, którzy mimo ciągłych przeszkód i trudności wiernie trwają pod sztandarem Jezusa Chrystusa Króla Polski, by nie ustawali w tej Ostatniej Walce! W zakończeniu autor przytacza słowa Pana Jezusa skierowane do Rozalii Celakówny: Ofiarujcie z Ojcem razem swoje cierpienia w celu Intronizacji. Im więcej będziecie zdeptani, wzgardzeni, poniżeni, tym prędzej nastąpi ta chwila- tak bardzo upragniona przez was Intronizacja! Każde dzieło Boże i każda sprawa muszą być okupione cierpieniem, a im więcej ma ona przysporzyć chwały Panu Bogu, na tym większe będzie napotykać trudności (str. 145).

Michał Krajski odnosi się rzeczowo do wielu form manipulacji i zdrady wewnątrz polskiego kościoła i pisze: Warto pamiętać, że szatan nakłonił Judasza, jednego z Apostołów, do zdrady Zbawiciela. Judasz wydał Go w ręce prześladowców poprzez pocałunek, który na pierwszy rzut oka wydawał się wyrazem miłości i oddania. Trzeba być naiwnym, żeby odrzucać prawdę, że także dzisiaj szatan nakłania kolejnych ,,judaszy” do zdrady, która dokonuje się również poprzez fałszywe oznaki miłości i szacunku (str. 148).

Krytyczna ocena Jubileuszowego Aktu dokonanego 19 listopada 2016 w Łagiewnikach budzi pytanie:

Czy ów Akt ma w założeniu prowadzić do rychłej Intronizacji, czy też ją zastąpić i zaciemnić? Książka Michała Krajskiego wzywa do społecznego rachunku sumienia, do czego czuje się osobiście zobowiązany, gdyż w sposób zbyt przychylny oceniałem wewnątrzkościelną zmianę podstaw wobec Intronizacji, widoczną w trakcie przygotowań do Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.


Przemiany w Polsce budzą nadzieję, ale nie są jednoznaczne ani w pełni zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa Króla Polski.

TĄ KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ!!!

KSIĄŻKA pt: "SPISEK PRZECIWKO INTRONIZACJI" jest ona do nabycia już w wielu miejscach w Warszawie, również w księgarni Naszego Dziennika przy Al. Solidarności 83/89

oraz można ją zamówić pod następującymi numerami telefonów:

22 651 88 17 i 512 289 502

pod podanym niżej linkiem znajduje się wypowiedź autora o wskazanej książce

www.youtube.com/watch

Michał Krajski, Anna Wiszniowska - "Łagiewniki - Intronizacja, której nie było"

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TAKŻE MAILOWO
Kontakt: agencjasgk@gmail.com
Michał Krajski
512-298-502
Stanisław Krajski
601-519-847
(22)651-88-17
dane wydawnictwa:
Agencja SGK
Egejska 5 m. 24
02-764 Warszawa PKO BP 40 1020 1026 0000 1202 0113 2976

____________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich: MASONERIA - BURZYCIELE KOŚCIOŁA

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .

RADIO MARYJA I ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE Z ROTARIANINEM MARKIEM POSOBKIEWICZEM

I POSŁUCHAJ:

Ks. Paweł Murziński: INTRONIZACJĘ UCZYNIMY W OBLICZU OSTATECZNEJ ZAGŁADY

Ks. Tomasz Jochemczyk: Nie było Intronizacji Chrystusa w Łagiewnikach 19.11.2016 r.

Królowanie Jezusa w Polsce: Polski Episkopat nie chce Intronizacji według woli Bożej !

Ks. Natanek - Prezydent Duda nie przewiduje pełnej Intronizacji

ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Jest jednak ratunek dla Polski - przesłania Pana Jezusa do S.B. Rozalii Celakówny.