Clicks274

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Kryteria badań objawień prywatnych (2 z 19)

1 Vote

Kryteria badania objawień prywatnych

W niniejszym opracowaniu posługiwać się będziemy uznanymi kryteriami badania objawień prywatnych jakimi posługuje się teologia katolicka, którymi są:

I. Zgodność treści objawień z nauką Kościoła.

II. Życie, charakter i osobowość wizjonera.

III. Styl, w którym objawienia zostały napisane.

Hierarchia powyższych kryterium odgrywa istotną rolę i podana jest w kolejności zstępującej. Analiza dogmatyczna, to jest (I) jest w przypadku Dzienniczkanajprostsza do przeprowadzenia, ale także punkt (II) jest wykonalny, gdyż o ile samej Faustyny spotkać i przepytać już nie można, to jednak pewne informacje na temat jej życia i charakteru wywnioskować można z jej autobiograficznego dzieła. Stylistyka Dzienniczka, to jest (III) będzie także przedmiotem niniejszego opracowania. Dla ukazania metakryteriów oceny objawień prywatnych posłużymy trzema klasykami życia duchowego, którymi są:

a. Benedicti Papae XIV, Doctrina de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Bruxellis 1860.

b. Tanquerey, Précis de Théologie Ascétique et Mystique, Paris 1924.

c. Poulain, A. SJ, The Graces of Interior Prayer. A Treatise on Mystical Theology, Westminster 1949.

Dwie ostatnie pozycje dotyczące życia duchowego zostały wydane po polsku, (c) jest po polsku osiągalna jedynie w antykwariacie, (b) można nadal nabyć, natomiast pozycja (a), dostępna jako pdf w internecie określa zasady beatyfikacji i kanonizacji zebrane, opracowane i wydane przez papieża Benedykta XIV w latach 1734-1738. W kontekście procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego omawia ona również objawienia prywatne.

[...]

Czytaj całość pod: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/objawienia-faus…