Wika
Mga Click
61
fil.news

Sarah: Vatican Pa Rin ang Nangangasiwa ng mga Pagsasalin

Sa kabila ng Magnum Principium ang Vatican pa rin ang may huling desisyon sa pagsasalin ng liturhiya.

Isinulat ni Kardinal Robert Sarah, ang prepekto ng Congregation for Divine Worship, noong Oktubre 1 sa L’Homme Nouveau na lahat ng pagbabago at pagsasalin sa mga teksto ng liturhiya ay nangangailangan ng pag-apruba ng Vatican.

Gayunman si Sarah ay pinataksik bilang prepekto at maaaring hindi na seryosohin ang kanyang kongregasyon ng mga komperensiya ng obispo.

picture: Robert Sarah, © Lawrence OP, CC BY-NC-ND, #newsRenohrrsom