Clicks60
lv.news

Burke un Šneiders uzsāk krusta karu: sešas Amazones kļūdas

Kardināls Raimonds Burke un bīskaps Atanācijs Šneiders ir izdevuši [citu] astoņu lappušu deklarāciju pret sešām “nopietnām teoloģiskām kļūdām un ķecerībām” Amazones sinodes darba dokumentā.

Viņi aicina ticīgos iesaistīties lūgšanu karā un četrdesmit dienu gavēnī, lai novērstu šādu kļūdu apstiprināšanu. Ieteikums ir katru dienu lūgt vienu Rožukroņa lūgšanu un reizi nedēļā gavēt par šo nodomu no 17. septembra līdz 26. oktobrim. Sešas kļūdas ir šādas:

● netiešs panteisms, kas identificē Dievu ar dabu un visumu

● priekšstats, ka pagānisms ir dievišķās atklāsmes avots un alternatīvs ceļš uz pestīšanu

● ideja, ka vietējie iedzīvotāji jau ir saņēmuši dievišķu atklāsmi un ka baznīcai Amazonē ir nepieciešams misionārs un pastorāla “pārveidošana”

● ministriju amatu piešķiršana sievietēm un precētu vietējo virsnieku pārvēršana par otrās klases priesteriem

● uzskatīt cilvēku par vienkāršu locekli dabas ekoloģiskajā ķēdē un ekonomisko attīstību kā agresiju pret “mātes zemi”

● aicinājums veikt “integrētu ekoloģisko pārveidošanu”, kas ietver vietējo iedzīvotāju kolektīvā sociālā modeļa pieņemšanu, ja tiek apdraudēta individuālā personība un brīvība.

#newsOaejsynbqq