Ngôn ngữ
29

Thời báo Ireland kêu gọi loại ba hồng y khỏi Hội nghị Gia đình Thế giới

Thời báo Ireland muốn ba Hồng y ủng hộ đồng tính Kevin Farrell, Donald Wuerl và Oscar Rodriguez Maradiaga không tham gia vào Hội nghị Gia đình Thế giới tại Dublin (22 - 26 tháng 8). Tờ báo đề cập …