Taal
Kliks
68
nl.news

Canonieke advocaat verwerpt de ketterij van kardinaal Müller

Vader Dean Perri, een canonieke advocaat die jarenlang dienst deed in de huwelijksrechtbank van het diocees Providence, USA, heeft de speculatie van kardinaal Gerhard Müller weerlegd, volgens dewelke een tweede relatie het geldige, ware huwelijk van een persoon voor God kan zijn.

In een gesprek met Church Militant (8 januari) legde Perri uit dat een tweede burgerlijke of feitelijke verbinding nooit sacramenteel is en dus in de ogen van de Kerk ongeldig is. Hij herinnert er verder aan dat een tweede huwelijk niet kan worden afgesloten zolang er nog een eerdere huwelijksband bestaat die niet door de Kerk nietig is verklaard.

Het is opmerkelijk dat zulke eenvoudige feiten aan een voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer moeten worden uitgelegd.

#newsNahjlggcrt
Schrijf hier je reactie