Clicks39
lv.news

Biedrība L’Osservatore Romano ierosina pagānismu „stingrās doktrīnas” vietā

Vatikāna biedrība L’Osservatore Romano, kas kļuvusi par tracinoši antikatolisku lupatu, 11. septembrī publicēja interviju ar Kolumbijas Amazones propagandistu Alfredo Ferro Medinu, kurš ir arī jezuīts.

Ferro ir mīklaina “Panamazones jezuītu dienesta” koordinators. Interviju vadīja argentīniešu L’Osservatore Romano protestantu redaktors Marcelo Figueroa.

Ferro uzskata, ka viens no vissvarīgākajiem baznīcas izaicinājumiem ir tas, kā īstenot “evaņģelizāciju”. Tomēr viņš saprot “evaņģelizāciju” nevis kā evaņģēlija pasludināšanu, bet gan kā iesaistīšanos “starpkultūru un starpreliģiju dialogā” [“dialoga” labā]. .

Viņš izlemj, ka “ir beigušies laiki”, kad var atļauties būt stingras doktrīnas veidotiem garīgiem modeļiem. “Ar“ stingru mācību ”Ferro apzīmē katoļu ticību. Protams, pagānisms, sociālisms, geju propaganda un ekoloģisms nav “stingras doktrīnas”.

Ferro turpina sūdzēties, ka “mēs” esam uzstājuši uz “Rietumu rituāliem” [lai arī tie ir iznīcināti pirms gadu desmitiem] un neņēma vērā “pamatiedzīvotāju simbolus un svinības”. Izteiciens pēdiņās ir pagānisma eifēmisms. .

Francisks cieši vadīs Amazones sinodi, prognozē Ferro, jo viņš vēlas “veicināt Amazones baznīcas pārmaiņas un pārvērtības”, kas “obligāti” atstās iespaidu uz pašu universālo baznīcu.

#newsNksronvphi