Zobrazení177
Stylita
32

Boží slovo na den 9.2. A.D. 2018

Boží slovo na den

Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole.
Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,
vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ což znamená ‚otevři se!‘
I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.
Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.“

Mk 7,31-37

obr. Trinity Church, Boston
eucarandal se to líbí.
Pravda bude skryta
a hoden otvoriť Knihu Pravdy !
Zedad se to líbí.
Zedad
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."
Peter(skala) se to líbí.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. Oba byli na poli sami. Achijáh vzal nový plášť, který měl na sobě, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jorobeamovi: „Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vytrhnu vládu ze Šalomounovy ruky a tobě dám deset …Více
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. Oba byli na poli sami. Achijáh vzal nový plášť, který měl na sobě, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jorobeamovi: „Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vytrhnu vládu ze Šalomounovy ruky a tobě dám deset kmenů. Zůstane mu jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli městu Jeruzalému, které jsem si vyvolil ze všech izraelských kmenů.“ A tak odpadli Izraelité od Davidova domu až do dnešního dne. 1Kral 11,29-32;12,19

Žalm: Zl 81
Žalm 81

Evangelium: Mk 7,31-37
Zedad se to líbí.