Jazyk
Pozretia
474
Peter(skala) 11 5

8.december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Medzi veriacimi i neveriacimi jestvujú nejasnosti okolo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Niektorí pod pojmom "nepoškvrnené počatie" rozumejú panenské počatie vteleného Božieho Syna nadprirodzeným zásahom. Predmetom tohto sviatku je však počatie - počiatok ľudského jestvovania Panny Márie. Dogma vyhlásená pápežom Piom IX. v r. 1854 definuje toto nepoškvrnené počatie ako skutočnosť, že "Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od každej škvrny dedičného hriechu osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia".

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie vznikol mnoho storočí pred vyhlásením dogmy. V kresťanskom staroveku mu predchádzali teologické úvahy o Panne Márii ako o novej Eve. Po Efezskom koncile (r. 431), kde bol Panne Márii priznaný titul Bohorodička, sa už jasnejšie zdôrazňovalo privilegované postavenie Matky Božieho Syna v dejinách spásy, a tým aj jej osobitné postavenie v dejinách milosti. Sám sviatok vznikol na Východe koncom 7. storočia, a to najprv pod názvom Sviatok počatia Anny. Slávili ho 9. decembra.

Na Západe sa sviatok prostredníctvom gréckych osád uchytil v 9. storočí, a to najprv v južnej Itálii, odkiaľ ho Normani rozšírili do Francúzska a Anglicka. Preto sa v Anglicku tento sviatok istý čas nazýval "sviatkom Normanov". Avšak v Írsku sa už v 9. storočí sviatok Nepoškvrneného počatia slávil pod názvom "Veľký sviatok Panny Márie".

Sviatok sa postupne šíril a nachádzal obrancov medzi teológmi. Tak v 11. stor. ho hájil sv. Anzelm Canterburský. Avšak začali sa objavovať aj vážni odporcovia, ako bol v 12. stor. sv. Bernard, ináč veľký mariánsky ctiteľ. V idei nepoškvrneného počatia videl oslabenie všeobecného významu Kristovho vykupiteľského diela.

Ani teologické diskusie nemohli však zastaviť ďalšie šírenie sviatku. V r. 1263 generálna kapitula františkánov v Pise pojala sviatok Nepoškvrneného počatia do celorehoľného liturgického kalendára. Po priaznivých výrokoch Bazilejského koncilu (r. 1439) začali sviatok sláviť mnohé diecézy. V r. 1477 ho pápež Sixtus IV. zaradil do kalendára rímskeho biskupstva. Dôležitý krok urobil pápež Alexander VII., keď v r. 1661 presne vymedzil predmet sviatku a vyhlásil, že sa ním oslavuje posvätenie Panny Márie od prvého okamihu jej jestvovania.

Teológovia odvodzujú osobitné omilostenie Panny Márie z jej úlohy Bohorodičky. Na potvrdenie svojich záverov uplatňujú texty zo Svätého písma o víťazstve ženy nad hadom (Gn 3, 15), anjelské pozdravenie s oslovením "milosti plná" (Lk 1, 28), postavu ženy odiatej slnkom (Zjv 12,1).

Podobne Druhý vatikánsky koncil hovorí o Panne Márii ako o Ježišovej Matke, "ktorá priniesla na svet sám všetko obnovujúci Život a dostala od Boha dary, dôstojné takej vznešenej úlohy. Preto sa nemožno čudovať, že u svätých Otcov sa ujal zvyk nazývať Bohorodičku celou svätou a bez akejkoľvek škvrny hriechu, sťaby nové stvorenie, dielo Svätého Ducha. Keďže od prvej chvíle svojho počatia bola obdarovaná celkom neobyčajnou krásou svätosti, zvestujúci anjel podľa Božieho príkazu pozdravil nazaretskú Pannu ako ,plnú milosti', načo ona odpovedala nebeskému poslovi: ,Hľa, Pánova služobnica, staň sa mi podľa tvojho slova!´ A tak sa Mária, Adamova dcéra, súhlasom s Božím slovom stala Ježišovou matkou. Nehatená nijakým hriechom z celého srdca prijala spasiteľnú Božiu vôľu a ako Pánova služobnica sa celkom zasvätila osobe a dielu svojho Syna." (Konštitúcia Lumen gentium č. 56)
Peter(skala)
poli75 pred 3 hodinami
Chceš mi tvrdit, že ak niekto veri , že Ježiš Kristus je jediny Boh a Pan, vyznava ho , spoveda sa a pravidelne chodi na Bohoslužby a prijma Eucharistiu , ale nikdy v živote sa nebude modlit k Panne Marii napr. ruženec, tak nesplna podmienku ku spase?

poznam vela ludí, čo žiju sviatostne, ale zaroven falošne, čo prijmaju sviatosti, ale nehodne, takže o nich … Viac
Peter(skala)
poli75 Neboj sa , hovoril aj o ucte, aj to , že je dobre a lepšie preživat vieru s Pannou Mariou ako bez nej, ale spaseny može byt aj ten , kto Pannu mariu nevzyva alebo sa k nej nemodli, lebo to nie je podmienka spasy.

toto keby som bez celeho kontextu zverejnil že to povedal, tak by ho tradicionalisti udupali... lebo to platí len v kontexte. Samo o sebe je to hereza, pretože kto … Viac
poli75
Chceš mi tvrdit, že ak niekto veri , že Ježiš Kristus je jediny Boh a Pan, vyznava ho , spoveda sa a pravidelne chodi na Bohoslužby a prijma Eucharistiu , ale nikdy v živote sa nebude modlit k Panne Marii napr. ruženec, tak nesplna podmienku ku spase? tak potom si heretik ty, lebo to nie je žiadna podmienka ku spase aby sme sa modlily k svatym, možme sa a oni za nas možu orodovat , ale to nie je … Viac
Peter(skala)
poli75 pred 5 minútami
Peter(skala)Neboj sa , hovoril aj o ucte, aj to , že je dobre a lepšie preživat vieru s Pannou Mariou ako bez nej, ale spaseny može byt aj ten , kto Pannu mariu nevzyva alebo sa k nej nemodli, lebo to nie je podmienka spasy. A ti čo chodia do medžu a nechodia vobec na omše asi chcu len senzaciu alebo to beru ako čarodejnictvo, že sa im tam stane nieaky zazrak, ja na medžu … Viac
Hoki
Osobně mne uráží, když někdo z neúcty a nebo zloby napíše "slouží NOM" a tímto způsobem degraduje celé mystérium, které mši svatou provází a provázet bude bez ohledu na chyby jednotlivců, nedostatek úcty jednotlivců, setrvačnost a slepotu jednotlivců.... Vidíme před sebou velké DARY, ale neumíme s nimi zacházet, neučíme se z nich žít, ale přesto můžeme čerpat z milosti Boží a zlepšovat se, zrát..… Viac
poli75
Dnes nam na kazni knaz povedal, aby sme si z toho neurobili niečo viac, ako tomu prislucha, to znamena že Ježiš Kristus je naš Boh a nie Panna Maria. Niektori ludia pridu do kostola a najprv sa poklonia všetkym socham a obrazom kde su svatci alebo Panna Maria a až tak idu k Bohostanku, alebo pozna ludi ktori chodia do medžugorie ktore nie je ani len Cirkevne schvalene ale na sv.omšu nechodia, … Viac
Peter(skala)
poli75 pred 7 hodinami
Dnes nam na kazni knaz povedal, aby sme si z toho neurobili niečo viac, ako tomu prislucha, to znamena že Ježiš Kristus je naš Boh a nie Panna Maria. Niektori ludia pridu do kostola a najprv sa poklonia všetkym socham a obrazom kde su svatci alebo Panna Maria a až tak idu k Bohostanku, alebo pozna ludi ktori chodia do medžugorie ktore nie je ani len Cirkevne schvalene ale … Viac
poli75
Peter(skala)Neboj sa , hovoril aj o ucte, aj to , že je dobre a lepšie preživat vieru s Pannou Mariou ako bez nej, ale spaseny može byt aj ten , kto Pannu mariu nevzyva alebo sa k nej nemodli, lebo to nie je podmienka spasy. A ti čo chodia do medžu a nechodia vobec na omše asi chcu len senzaciu alebo to beru ako čarodejnictvo, že sa im tam stane nieaky zazrak, ja na medžu neverim takže tam … Viac
Bratia a sestry
Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva,
život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’!
K Tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.
Peter Maria
Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás ktorí sa k tebe utiekame.
Bratia a sestry
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.