Jazyk
Pozretia
207
Peter(skala) 19

Pápež pozdravil 13. púť vojenského ordinariátu zo Slovenska

Pápež pozdravil účastníkov 13. púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (Vatican Media )

„Cti svojho otca i svoju matku“ – o tomto prikázaní dnes hovoril Svätý Otec pri generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. Pokračoval tak v cykle katechéz o Desatore. Medzi účastníkmi generálnej audiencie dnes bolo aj vyše 300 pútnikov zo Slovenska.
Zuzana Klimanová – Vatikán

Najväčšou slovenskou skupinou na Námestí sv. Petra bolo 250 účastníkov 13. púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OSaOz SR) v sprievode svojho ordinára Mons. Františka Rábeka. Svätý Otec ich pozdravil v taliančine týmito slovami: „Vítam tiež Národnú púť Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vedenej vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom.“
Generálnej audiencie sa zúčastnili aj 8 kňazi z Košickej arcidiecézy, ktorí slávia 10. výročie svojej ordinácie.

Katechéza: Ctiť si rodičov
Úvodom ku katechéze Svätého Otca bol úryvok z Listu sv. Pavla Efezanom: «Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi» (Ef 6, 1-4).
Ako uviedol Svätý Otec, Štvrté prikázanie Desatora v sebe zahŕňa aj jeho dôsledok na náš život - «Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh» (Dt 5,16).

Bez ohľadu na priebeh detstva, všetci môžeme byť šťastní
Prikázanie „nehovorí o dobrote rodičov, nežiada, aby otcovia a matky boli dokonalí“, povedal pápež:
„Hovorí o skutkoch synov a dcér, bez ohľadu na zásluhy rodičov, a hovorí jednu výnimočnú a oslobodzujúcu vec: aj keď nie všetci rodičia sú dobrí a nie všetky detstvá sú pokojné, všetci synovia a dcéry môžu byť šťastní, pretože dosiahnutie plného a šťastného života závisí od správneho uznania toho, kto nás priviedol na svet.“
„Z akejkoľvek situácie by človek pochádzal, z tohto prikázania prijíma nasmerovanie vedúce ku Kristovi: veď v ňom sa ukazuje pravý Otec, ktorý nám ponúka, aby sme sa „narodili zhora“ (porov. Jn 3,3-8).“

Svätý Otec poukázal aj na príklad mnohých svätcov, ktorí prežili ťažké detstvo či mladosť, no vďaka Kristovi sa zmierili s vlastným životom.
miňocraft
Sv.Faustýna znovupripomenula základnú pravdu evanjelia,zahádzanú rôznymi ľudskými naukami v Cirkvi:
Boh je milosrdný Otec,ktorý poslal svojho jediného Syna aby zjavil svetu Jeho milosrdenstvo a svojou obeťou vykúpil človeka z moci satana.
Peter(skala)
ceskoslo pred 1 hodinou
Sestra Faustyna 5. října 1938 zemřela. Podivné je, že první zapsané vize (do roku 1934) spálila, údajně na příkaz anděla, který za ní přišel a promlouval jí do duše. Ještě záhadnější je následná reakce zpovědníka, pátera Spočka. Charismatický kněz prý anděla odhalil jako Satana a Faustynu motivoval ke psaní nového deníčku.

počiul si niekedy o svňtých, ktorí mali… Viac
adrianicm
U sestry Faustýny badať dve čnosti, ktoré vlastnila a to pokoru a poslušnosť voči predstaveným, ale predovšetkým voči svojmu spovedníkovi. To bol dôvod, prečo poslúchla spovedníka, aby napísala znovu denníček. Práve preto ju diabol nikdy nemohol oklamať, pretože poslúchala. Keby konala sama, určite by ju okabatil a P. Ježiš by tak nemol skrze ňu dokonať svoje dielo milosrdenstva, to zn. úctu, … Viac
Peter(skala)
ceskoslo pred 2 minútami
Mně stačí ta pýcha co čiší z jejího deníku. Je to pro mě vyřešená postava. Raději se budu klepat, aby mě někdo nepředběhl a nesebral mi poslední místo v očistci, než abych četl takové nehoráznosti a ještě se jimi nakazil.

aká pýcha z denníku?
Ved tam Ježiš hovorí ako v Evanjeliu a inde...
Ako môže niekto čitať Bibliu a Denník, pritom povedať, že v Biblii je … Viac
Peter(skala)
alebo: Ninive
keby nebolo proroka, tak by Boh neušetril mesto.
Všetci proroci boli vynimoční, aj ked o sebe hovorili ako o hriešnikoch

sv.Faustina tiež hovorila o sebe ako je nehodna a divila sa tomu, že prečo si ju Ježiš vyvolil.

Ked Boh hovorí svojim prorokom, vizionarom akí su dôležití a jedineční, tak nie preto, aby spyšneli, ale aby si uvedomili svoju zodpovednosť pred svetom, lebo budu … Viac
Peter(skala)
spomen si na Abrahama: kvôli nemu - jeho orodovaniu za mesto by ušetril cele mesto.
Stačilo by najsť zopar spravodlivých a len na prihovor jednej jedinej osoby: osoby Abrahama
Peter(skala)
ceskoslo teraz
Kvůli tobě žehnám světu

mysliš si, že Boh so svojimi svätými nikdy niečo podobne nepovedal iným...?
Peter(skala)
ceskoslo teraz
Tohle taky hovoří samo za sebe. Stačí si přečíst úryvky této "pokorné" duše, která byla na indexu: @ceskoslo

a čo na nich vidiš za zlé?
Ved jej Deniček je vyjadrim skutočnej svätice.
Ked ich porovnaš s inými svätými, tak ako môžeš pochybovať?
adrianicm
ceskoslo, sv. Faustina sa nevychvaľovala. Jej posolstvá sú pravdivé a Cirkvou uznané a je skutočne svätá. Dokonca pravdivosť jej slov v denníku, potvrdil P. Ježiš.
Avšak skutky, ktoré z toho diela vznikli a stále vznikajú hovoria samé od seba.
Peter(skala)
lenže podobne hovorili zakonici, na vtedajšich prorokov:
Jan krstitel, Anna... tí im až tak nevadili, ale ked prišiel Ježiš, ktorý ukazoval na ich hriechy, tak zrazu ohen na streche.
Peter(skala)
ceskoslo teraz
Ta "prorokyně" vám ještě zavaří. Chudák biskup, který to schválil.

mysliš ako so svätou fastýnou kowalskou?
Peter(skala)
Peter Maria pred 39 minútami
Pápež má údajne poslúchnuť Krista, aby odhalil 3 tajomstvo Fatimy...

a to povedal kto?
autor članku?
Peter Maria
Pápež má údajne poslúchnuť Krista, aby odhalil 3 tajomstvo Fatimy...

Myslíš, že sv. Ján Pavol II. zatajil tajomstvo Fatimy?
Peter(skala)
Peter Maria pred 3 hodinami
Voľný preklad: "...Kristus požiadal pápeža Františka, aby sa rozhodol, či chce poslúchať ho odhalením tretieho tajomstva Fatimy, ktoré obsahuje všetko, čo sa deje v inštitúcii Cirkvi a v mystickom tele, ako aj skryté pravdy. Potom má pápež Francis možnosť poslúchať Krista alebo nechať sa otrávený slobodomurárstvom, ktorý ho prinúti k tomu, aby urobil to, čo chce..."
Viac
Peter Maria
Veríš tomu, že Cirkev skrýva 3 fatimske tajomstvo?
Peter Maria
Voľný preklad: "...Kristus požiadal pápeža Františka, aby sa rozhodol, či chce poslúchať ho odhalením tretieho tajomstva Fatimy, ktoré obsahuje všetko, čo sa deje v inštitúcii Cirkvi a v mystickom tele, ako aj skryté pravdy. Potom má pápež Francis možnosť poslúchať Krista alebo nechať sa otrávený slobodomurárstvom, ktorý ho prinúti k tomu, aby urobil to, čo chce..."