Clicks299
Victory
4

V zevnějších projevech a úkonech zbožnosti svatost nespočívá

O těch, kdo si v duchovním životě zakládají na zevnějších úkonech, Scupoli píše: „A tak v slepotě k vlastním chybám neustále pozorují a kritizují práce a slova jiných.“Tedy tito lidé kritizují, posuzují ve svém srdci druhé. Mohou to dát najevo třeba úšklebkem či gestem, anebo to poví i slovně.
Když vidíme bratra, který koná zlo, máme to, co dělá, kritizovat, ale s láskou. To znamená, že máme vidět to zlé, ale zároveň hledat, jak mu můžeme pomoci. Máme si uvědomit, že v něm už to je „zakódované“ a sám s tím těžko něco udělá. Zřejmě to bude nést celý život. Kdybychom mu to řekli, urazí se a nepřijme to. Co s tím tedy dělat? To, k čemu nás vybízí Ježíš v evangeliu: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ (Mt 7,3-5)
Tedy si máme nejprve položit otázku: „Dobře, a co já? Vždyť já dělám to samé!“A když uvidíme trám ve svém oku, potom budeme moci svému bratrovi vyjmout z oka třísku. Chceme-li mu pomoct, začněme od sebe. Až toto uděláme, tak až potom můžeme přijít a povědět: „Bratře, dovol, abych ti mohl vyjmout tu třísku.“
Scupoli dobře zná citlivost takových osob, a proto píše: „Dotkni se jen prstem jejich cti, marnivého přeceňování vlastní osoby, do kterého upadli, anebo přeruš stereotyp jejich duchovního života, a uvidíš, jak se dovedou pobouřit, rozhněvat a nadmíru urazit.
To píše před čtyřmi staletími. A jak to vypadá dnes?
Bohužel, mnozí, kteří sami sebe pokládají za duchovní lidi, nemají s duchovním životem nic společného. Jak se říká: „Pěkně sice mluví, ale skutek utek.“ A někdy ještě hůř, protože skutky dělají pravý opak toho, co říkají. V zevnějších projevech a úkonech zbožnosti svatost nespočívá. Jsou pouze jejím začátkem. Je třeba je u začátečníků respektovat, ale zároveň vědět, že jednou bude potřebné je odložit.
Svatost spočívá ve vnitřním vztahu k Bohu, který se projevuje ochotou umírat svému „já“.

Byzantský katolický patriarchát
Anna Dagmar and 3 more users like this.
Anna Dagmar likes this.
Christophor likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.