Ngôn ngữ
16

Francis biến Vatican thành Ủy ban hành chính Đồng tính Mỹ Latinh

Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra (58), người thay thế mới của Francis (người thứ hai) trong Ban thư ký của Vatican là một "người bạn rất thân thiết" của Đức Hồng y Rodríguez Maradiaga và giám mục …
Viết một bình luận