Ngôn ngữ
19

Francis biến Vatican thành Ủy ban hành chính Đồng tính Mỹ Latinh

Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra (58), người thay thế mới của Francis (người thứ hai) trong Ban thư ký của Vatican là một "người bạn rất thân thiết" của Đức Hồng y Rodríguez Maradiaga và giám mục …
Viết một bình luận
vi.news nhắc đến bài đăng này trong Một người đồng tính khác? Người thay thế mới ở Vatican, Edgar Peña Parra, gặp rắc rối.