Clicks67
Peter(skala)

Úmrtie: Zomrel Pavol Bazár CM, pohreb bude vo štvrtok v Bratislave

Bratislava 18. marca (TK KBS) V nedeľu 17. marca 2019 zomrel P. Pavol Bazár CM. Posledná rozlúčka spojená so zádušnou svätou omšou a pohrebnými obradmi bude v Bratislave vo štvrtok 21. marca 2019 o 13:00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.

P. Pavol Bazár CM sa narodil 27. apríla 1930 v Ohradzanoch. Za kňaza bol vysvätený 12. júna 1955 v Bratislave a do Misijnej spoločnosti vstúpil 1. januára 1977 v Krásnej Lípe v Českej republike. Pastoračne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Snina, Michalovce, Bardejov a Vranov nad Topľou. Ako farár pôsobil v Sennom a Snine. V rokoch 1972 – 1974 bol vo výkone trestu vIlave, nespravodlivo väznený komunistickým režimom.

Od roku 1974 do roku 1977 bol bez štátneho súhlasu a pracoval ako ekonóm na roľníckom družstve. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil ako farár v Papíne, Jankovciach, Snine a Košiciach – Šaca a neskôr bol výpomocným duchovným v Košiciach – Poľove. Od 1. júla 1997 sa stal duchovným moderátorom komunity Dcér kresťanskej lásky a zároveň farárom vo farnosti Přepychy v Českej republike.

Znova sa do Košíc – Šace vrátil v roku 2009 ako výpomocný duchovný, kde pomáhal pri formácií novicov Misijnej spoločnosti. Neskôr bol preložený do provinciálneho domu v Bratislave. Od augusta 2018 bol na odpočinku v kňazskom dome Promeritae Quieti svätého Svorada v Nitre. Zomrel zaopatrený sviatosťami 17. marca 2019.

TK KBS informoval P. Ján Janček, CM