Pozretia12
Peter(skala)

27.4.2019 Pozvánka na XIV. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici v Martine

P:3, 21. 02. 2019 08:47, DOM

Martin 21. februára (TK KBS) Všetci záujemcovia sú pozvaní na XIV. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční 27. apríla 2019 v Martine na tému: “Pastorálna asistencia v nemocnici, súčasná biopolitika, bioetika a svet zdravotníctva 21. storočia“. Konferencia sa začína svätou omšou o 8:00 h vo farskom kostole a pokračuje od 9:30 h spoločným programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1.

Účastnícky poplatok - 12 eur sa platí na mieste pri prezentácii. Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 18. apríla 2019 na adrese: mariakocis22@gmail.com alebo mobilné čislo 0905 502 018. Podujatie organizácie Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska, Duchovná služba v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia.

PROGRAM:

- 8:00 - 8:40 h Svätá omša – Farský kostol sv. Martina (koncelebrujú kňazi duchovnej služby)

- 9:00 - 9:30 h Prezentácia účastníkov – v mieste konania konferencie

- 9:30 - 9:45 h Otvorenie konferencie

- 9:45 - 12:30 h BLOK 1 – BIOPOLITIKA A DNEŠNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

- 9:45 - 10:05 h Biopolitika a bioetika dnes: ako ovplyvňujú našu dnešnú situáciu
Prof..Jozef Glasa ( lekár a bioetik, SZU Bratislava)

- 10:05 - 10:20 h Diskusia (moderovaná)

- 10:20 - 10:40 h Praktická biopolitika a zdravie zdravotníctva
MUDr. Andrej Hrádocký (pediater, člen RpPZ a SpB TK KBS, Trenčín)

- 10:40 - 10:55 h Diskusia (moderovaná)

- 10:55 - 11:15 h Prestávka

- 11:15 - 11:30 h Môže pastorácia v nemocnici pomôcť politikom chrániť život?
MUDr. Anna Záborská (lekárka, poslankyňa EP, Bojnice)

- 11:30 - 11:45 h Diskusia (moderovaná)

- 11:45 - 12:30 h Diskusný panel s prednášateľmi Bloku 1 – Otázky a odpovede

- 12:30 - 13:30 h Obed

- 13:30 - 13:45 h INTERMEZZO
Sv. Hildegarda z pohľadu vedeckej medicíny 21. storočia
MUDr. Magdaléna Kubjatková (neurológ, Neurológia ZA, s.r.o. Žilina)

- 13:45 - 13:55 h Diskusia (moderovaná)

- 13:55 - 15:00 h BLOK 2 – DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI DNES

Diskusný panel: ThLic. Ján Viglaš (moderuje) (Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Badín), Prof. Jozef Glasa, PhLic. Juraj Jendrejovský (DS UNM Martin), Mgr. Gerhard Glaser-Opitz (DS NsP Prievidza), Mgr. Rudolf Kopinec (DS FNsP Trnava)
Krátke príspevky členov panelu nasledované moderovanou diskusiou s plénom

- 15:00 h Záver

TK KBS informovali Juraj Jendrejovský a Mária Kočišová