Wika
Mga Click
25
fil.news

Hindi Tunay na Pang-aabuso: Boston Globe Tinanggihan ang Kahilingan sa Data na Ginamit sa Artikulo ng Pagkukunwari

Isang istorya sa pangunahing pahina ng Boston Globe na di-umano noong Nobyembre 4, ayon sa isang pag-aaral higit 130 obispo sa U.S. ang inakusahan ng "pagkabigong tumugon ng nararapat sa seksuwal na pang-aabuso sa kanilang mga diyosesis".

Nakakuha ang istorya ng pangnasyonal na ulo ng mga balita sa U.S.

Si Bill Donohue, ang presidente ng Catholic League na nakabase sa New York, ay hiniling sa pahayagan na suriin ang balita upang mapatunayan ang pag-aaral. Ngunit tumanggi ang Boston Globe.

Nagkomento si Donohue sa CatholicLeague.org (Disyembre 6), "Na iginigiit ng parehong pahayagan ang kabuuang transparency sa panig ng mga obispo - dapat nilang payagan ang buong pagsisiwalat ng kanilang panloob na data - ay hindi isasapubliko ang kanilang data sa mga obispo."

Sa paglipas ng mga taon, pinatunayan ng Catholic League na ang mga abogado na nagdedemanda sa Simbahan at mga propesyonal na tagapagtanggol ng mga biktima [tulad ng Boston Globe] ay "mga sinungaling".

picture: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsOhnilktogh