Clicks1.7K
Varovanie
114

TOTO JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ČAS PRO LIDSTVO

Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechť světlo mého srdce rozjasní každý váš okamžik, abyste se neoddělili od mého Syna. Přimlouvám se za každého z vás jako Královna a Matka.
Milované děti, promlouvám k vám z vůle Nejsvětější Trojice, z vůle Boží lásky a vyzývám vás, abyste si obnovily své smysly a odpoutaly se od všeho, co je světské, co stále obtěžuje člověka, zejména skrze tělo, abyste neklesly do velkých ohavností.
Prostopášnost, kterou lidstvo vdechuje, není nic jiného, než to, k čemu vás vede Satan, aby si připravil úrodnou půdu pro antikrista.
Během celé historie lidstva existovali antikristové, kteří bičovali národy, zabíjeli milióny lidských stvoření a páchali nejnepředstavitelnější činy úchylek, využívající lidská stvoření. Tito antikristové přinesli mučednickou smrt velkým národům, krutě experimentovali s člověkem, způsobili pohromy a démonická zneužívání. Některé národy a lidé jsou svědky těchto činů, trpěli ničivým řáděním těchto antikristů, kteří byli předzvěstí velkého antikrista, jenž bude pohromou nejen pro některé národy, ale pro celý svět.
Skutečnost, že většina vlád na světě patří k velké globální organizaci, je jednou ze strategií zednářů, iluminátů a mocných tohoto světa, kteří usilují o dosažení cíle zavést nový světový řád, kde bude panovat náboženství antikrista – satanismus.
Světová ekonomika bude antikristova, zdraví bude podmíněno věrností antikristu, všichni budou svobodní, vzdají-li se antikristu a i potrava bude dávána těm, kdo se odevzdají antikristu… Taková je svoboda, které se oddá tato generace – je to podrobení antikristu.
Udržujete mého Syna v neustálém utrpení pohrdáním životy tolika nevinných, které zabíjíte. Potraty, s dobrovolným souhlasem, kvůli pohrdání životem, jsou velkým hříchem proti Duchu Svatému.
Žena ztratila skromnost, její oděv ve městech směřuje k naprosté nahotě a muži se stali strašnými lidskými dravci, uchvácení vším, co je tělesné. Muž tíhne ke všemu, co je tělesné a je k tomu svolný i mezi svými a zapomíná, že čím více dovolí být vtažen do tohoto stavu, tím víc je ovládán padlými anděly, kteří jsou na zemi a stále pokoušejí lidstvo.
Nacházíte se ve velmi nebezpečném čase, kdy svatý přestává být svatý, na bezbožného není pohlíženo jako na hříšného, hřích už není hříchem a poslušnost k mému Synu je překonána neposlušností.
Žena dospěla k pohrdání mnou, chce nezřízenost a já jsem reprezentována v skandálních karnevalových scénách, v nichž jsem zobrazována jako hříšník. Oplakávám tato stvoření a hledám je s největší láskou. Jsou kořistí Zlého, a kdyby v tomto čase kterýkoli svatý kněz s nimi zahájil obřad exorcismu, démoni by uprchli, k překvapení všech.
Tato generace žije v předehře příchodu velkého nositele největší katastrofy, kterou lidstvo zažilo od doby, kdy bylo potrestáno potopou.
Tato zhýralost, v níž se lidstvo nachází, je částí díla, které Zlý nenápadně provádí s cílem vyhrát duše.
Svoboda, která lidstvo přitahuje, je stejná, jež přivádí tuto generaci do chaosu, k oddělení od Boha a tím k pohrdání Božími Zákony, svátostmi a skutky milosrdenství.

Právě v tomto čase nebe pokračuje ve varování člověka před hříchem a jeho různými podobami, jimiž je klamán Boží lid.

Ne všichni byli ztraceni, jsou duše, které žízní po Boží Lásce…

Duše, které se oddávají Boží Lásce…
Duše, které stále vstupují do Boží vůle, aby přežily uprostřed bouřlivého moře hříchů světa…
Duše, které potřebují slovo, gesto, výzvu k obrácení…
Duše, které jsou neúnavnými bojovníky proti zlu…
Duše, které se v určitém okamžiku obrátí ke Kristu…
Nepřijímejte zavádění novinek v Písmu svatém, nebo jeho pozměňující dodatky. Dostáváte neustálá varování, abyste se probudili a nebyli ztraceni v propasti pekla.
Toto je čas, před kterým jsem vás varovala v mých předchozích zjeveních…
Toto je nejnebezpečnější čas pro vás jako lidstvo. Kvůli tomu, a navzdory takové nevíře a posměchu vůči voláním z Otcova Domu, nebe nemlčí.
Musíte upevnit vztah s Domem Otce, musíte se modlit srdcem, musíte zůstat sjednocení s mým Synem a přijímat Ho řádně připraveni, musíte stále zůstávat s mým Synem a být těmi, kdo plní Boží Zákon.
Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá moc. Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.
Církev mého Syna bude trpět velkou bolestí. Itálie bude překvapena přírodou a bude kořistí hrůzy vulkanické erupce.
Provokace na Středním východě přestanou být provokacemi.
Spojené státy pokračují ve své očistě, příroda jim nedá žádný oddych a zemětřesení zalarmuje tento národ.
Anglie bude žít svou tragédií. Terorismus bude stále zbraní bolesti ve Francii a Španělsku.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neoddělujte se od mého Syna, volejte mě a já vám okamžitě pomohu, žádejte ochranu od vašich společníků na cestě a o přímluvu svatých.
Toto je čas běd… [Zj 8, 13].
Mé srdce je archou spásy, přijďte ke mně a já vás okamžitě přivítám. Miluji vás.
Matka Maria
Dada Miluška shares this.
Varovanie
Nejdražší Ježíši, když jsem skleslý, pozvedni mě.

Když pochybuji, osviť mě.

Když jsem smutný, ukaž mi tvou lásku.

Když kritizuji, pomoz mi mlčet.

Když veřejně soudím jiného, zapečeť mé rty.

Když v tvém jménu vyslovím rouhání, vykup mě a vrať mě do tvé ochrany.

Když mi chybí odvaha, dej mi meč, který potřebuji, abych bojoval a zachránil duše, po kterých toužíš.

Když odporuji tvé lásce, pomo…
More
Nejdražší Ježíši, když jsem skleslý, pozvedni mě.

Když pochybuji, osviť mě.

Když jsem smutný, ukaž mi tvou lásku.

Když kritizuji, pomoz mi mlčet.

Když veřejně soudím jiného, zapečeť mé rty.

Když v tvém jménu vyslovím rouhání, vykup mě a vrať mě do tvé ochrany.

Když mi chybí odvaha, dej mi meč, který potřebuji, abych bojoval a zachránil duše, po kterých toužíš.

Když odporuji tvé lásce, pomoz mi vzdát se a zcela se odevzdat do tvé milující péče.

Když zbloudím, pomoz mi nalézt cestu Pravdy.

Když zpochybňuji tvé Slovo, dej mi odpověď, kterou hledám.

Pomoz mi být trpělivý, milující a laskavý i k těm, kteří Tě proklínají.

Pomoz mi odpustit těm, kteří mě urážejí, a dej mi milost, kterou potřebuji, abych Tě následoval až na konec země. Amen
Zedad
@Hoki napsal jsi zmatek. V exhortaci přece nikdo nic papeži nepodsouvá Psal to sám.
Zedad
@Hoki jestli se nad exhortaci bavíš, poděkuj tvůrci.Mi ne. No poslyš Hoki, weby tradicionalistů tak jako ty neznám, cituji z radio vatikana, pokud jsi to nepoznal a z oficiálního dokumentu ŘKC
2 more comments from Zedad
Zedad
@Hoki tys inkriminovanou exhortaci nevidėl ani z rychlíku.Opět ses chytil.
Zedad
@Hoki hmmm a rozšiřený stav vědomí?
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
Monika G likes this.
Roberto 55
Neviem ci to povedala Matka Bozia, ale vystihuje to situaciu vo svete.
Roberto 55 likes this.
Varovanie
Hoki - nemyslím si , že by som niekoho urážal svojimi postojmi , ani vypúšťal jedovaté slová . Tvoje neopodstatnené útočenie na moju osobu , iba odzrkadľuje tvoju povahu a odmietavý postoj voči posolstvám !!!… Ak si sa našiel v tom o čom som písal , som iba rád , že ťa to oslovilo a nenechalo chladným !? Nemám pocit , že by som sa mal brániť proti tvojim vyjadreniam … Moje stanovisko a postoj …More
Hoki - nemyslím si , že by som niekoho urážal svojimi postojmi , ani vypúšťal jedovaté slová . Tvoje neopodstatnené útočenie na moju osobu , iba odzrkadľuje tvoju povahu a odmietavý postoj voči posolstvám !!!… Ak si sa našiel v tom o čom som písal , som iba rád , že ťa to oslovilo a nenechalo chladným !? Nemám pocit , že by som sa mal brániť proti tvojim vyjadreniam … Moje stanovisko a postoj ostáva nemenný , a vyjadril som ho už nižšie , preto sa nebudem opakovať . Si presne jeden z tých o ktorých bola reč nižšie . A ak už nemáš žiadne skutočné argumenty , nesnaž sa oponentov zosmiešňovať svojimi úvahami a degradovať každého ,kto má na vec odlišný názor , nie je to kresťanské ani Bohumilé … Zostaň v Pokoji a nech sa Ti darí aj všetkým ,čo sa nestotožňujú , alebo neveria daným posolstvàm …
Varovanie
Hnev a nevraživosť proti posolstvám Ti je daný , práve tým že si odmietla posolstvá Varovania … Ak si im verila na začiatku ako tvrdíš , a potom si zápasila o to sa z nich vymaniť , bol to duchovný boj ktorý sa odohrával v tebe . Diabol ak sa snaží človeka odradiť od posolstiev z neba , použije všetky prostriedky ,zastrašovanie , strach , nepokoj , len aby dušu vzdialil a úplne odpútal od …More
Hnev a nevraživosť proti posolstvám Ti je daný , práve tým že si odmietla posolstvá Varovania … Ak si im verila na začiatku ako tvrdíš , a potom si zápasila o to sa z nich vymaniť , bol to duchovný boj ktorý sa odohrával v tebe . Diabol ak sa snaží človeka odradiť od posolstiev z neba , použije všetky prostriedky ,zastrašovanie , strach , nepokoj , len aby dušu vzdialil a úplne odpútal od Božieho volania , Slova a daných posolstiev !!!… Ak sa mu to podarí , prestáva na dušu útočiť , a duša nadobúda dojem , že nastúpila cestu pokoja a správnej cesty , nečítať a neveriť daným posolstvám , pre ktoré si duša vytrpela takú úzkosť , strach až frustráciu. Diabol je spokojný a zámerne necháva v tejto veci dušu v pokoji a ešte ju ubezpečuje , že urobila dobre ,keď sa ich vzdala . Toto sa odzrkadľuje u veľa ľudí , ktorý mnohí podobne ako ty sa odvrátili od Božích posolstiev pre podobnú príčinu !!!… Znakom toho je , až nenávistné odmietanie akýchkoľvek zjavení a nevraživosť ku všetkému čo s tým súvisí . Sú tu vynášané Súdy , a protirečenie za každú cenu a hľadajú sa argumenty , ako ,prečo neprijímať dané posolstvá . Modlitba k Duchu Svätému , o dar rozlišovania ,nepripadá v úvahu v žiadnom prípade . A tak mnohí zostávajú vo svojej nevedomosti a odmietaní aj zjavení , dávaných nám ako Dar z Nebies , ktoré sú ako maják v tomto temnom svete . Modlitba , Modlitba , Pokora , Pokora .
3 more comments from Varovanie
Varovanie
alica111 - ak by si čítala srdcom tak by si , vedela ,že slová Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly. sú z posolstva od Pána Ježiša , stačí kliknúť na link v modrom: Treba sa doťahovať !?… myslím , že nie !!!…Neveríš posolstvám !?… nevadí , nik nenúti nikoho .Ja si prečítam ak mi niečo nesedí , alebo neverím zodvihnem sa a odídem … Skús …More
alica111 - ak by si čítala srdcom tak by si , vedela ,že slová Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly. sú z posolstva od Pána Ježiša , stačí kliknúť na link v modrom: Treba sa doťahovať !?… myslím , že nie !!!…Neveríš posolstvám !?… nevadí , nik nenúti nikoho .Ja si prečítam ak mi niečo nesedí , alebo neverím zodvihnem sa a odídem … Skús presviedčať ateistu - neverca , že Boh existuje , myslíš si že ho presvedčíš !?… Modlitba , Modlitba a znova modlitba za toho človeka . Tak isto je to s posolstvami o ktorých tu polemizujeme . S tým rozdielom , že ty veriaca si a mala by si okrem rozumových kritérií a kritiky pristupovať k veciam ktoré Ťa presahujú ,Modlitbou o dar poznania a rozlišovania Duchov . To znamená , že sa treba v prvom rade MODLIŤ potom MODLIŤ a nakoniec MODLIŤ . A neverím , že ak máš v sebe skutočnú túžbu poznať či je to Hlas Boží , alebo nie , že Ti to Pán nedá rozpoznať . Pretože môj Brat Ježiš Nás ,miluje a dá sa svojim poznať , lebo sme Jeho !!!…
Varovanie
Milá -alica111 , vážim si tvoj názor odpusť ak to čo som ti napísal sa Ťa dotklo . Slobodná vôľa , dáva právo ,ako tebe tak i každému z nás sa stále rozhodovať podľa poznania , ktoré sme si vo svojich životoch vybudovali , alebo nám bolo dané aj z hora . Toto hovorí, Pán Ježiš v predchádzajúcom posolstve :NENAŠEL JSEM ODPOVĚĎ JAKO TU Z NINIVE
,,Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova…More
Milá -alica111 , vážim si tvoj názor odpusť ak to čo som ti napísal sa Ťa dotklo . Slobodná vôľa , dáva právo ,ako tebe tak i každému z nás sa stále rozhodovať podľa poznania , ktoré sme si vo svojich životoch vybudovali , alebo nám bolo dané aj z hora . Toto hovorí, Pán Ježiš v predchádzajúcom posolstve :NENAŠEL JSEM ODPOVĚĎ JAKO TU Z NINIVE
,,Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly. Je vás tolik mezi mými vlastními, kteří Mě popíráte. Ne jednou nebo dvakrát nebo třikrát, bez pozdějšího pokání. Spíše jste proměnily svůj život do nepřetržitého odmítání Mne a vzpoura, v níž žijete, je živnou půdou vašich neustálých činům proti víře, lásce a dobročinnosti, protože už nemáte duchovní život”
A Panna Mária :HŘÍCH JE VŠE, CO NENÍ V SOULADU S BOŽÍ VŮLÍ
,,Nebeská volání neproniknou ztvrdlá srdce, nebo mysl, která je nasycená špínou a z toho důvodu se nemohou změnit, protože milují svět víc než Boha.
Vidím mnoho z mých vlastních, jak se shromažďují a na několik okamžiků se cítí nadšení, a pak, když aktivity v různých náboženských skupinách skončí, to nadšení, radost, sliby, touha po nebeských věcech, vyhasnou a odejdou, jako kdybyste nabrali vodu do dlaní a pokoušeli se, aby vám neunikla mezi prsty.
Já jsem Matka a rmoutím se nad tak velkou neposlušností mých dětí ke každé výzvě a nad lhostejností vůči znamením mé přítomnosti mezi vámi.
Nepokročíte dál, neobrátíte-li se…
Nepřinesete plody, jste-li uschlé dřevo…
Obnovte se, děti, rozhodněte se být lepšími dětmi Boha, nepokračujte v cestě proti přirozenosti, s jakou vás Bůh stvořil.
Tato doba zmatení je příhodná pro nepřátele mého Syna. Přisvojili si jeho lid a uvádějí jej do zmatku kvůli nedostatku úcty lidského stvoření vůči Božímu Slovu.
Současný člověk jde po špatných cestách. Někteří vyžadují odpovědi z nebe, jiní dychtí po tom, co jim nepatří, jiní závidí duchovní statky svým bratrům a aby vlastnili zdánlivé dary a ctnosti, vydávají se na cesty ďábla.
Milovaní lidé mého Syna, zmatek vám nedovoluje jasně vidět. Vraťte se zpátky a buďte uskutečňovateli Božího Zákona a znovu najděte pokoj, hledejte smíření s Domem Otce a se svými bratry, abyste mohli správně jít.
……………

A čo sa týka toho Guadalupského obrazu , to je u nej doma a tak isto ak Ukrižovaný Ježiš , ktorý krváca . To je doma u Luz De Maria !!!…
Varovanie
Áno máš pravdu slová sú ľudské ,ako inak by sme im porozumeli ak by neboli !?…A čo je podľa teba sestra , potom toto !?… www.revelacionesmarianas.com/en/media.html. … to je tiež ľudské !?… Rozlišovanie je DAR , máš ho snáď ty !?… potom sa s nami podel Oň !!!…
Caesar likes this.