Clicks87
Peter(skala)

SVEDECTVO: modlila sa za manžela a Boh vypočul jej želanie

Od detstva som túžila mať dobrého muža...nechcela som kariéru, veľa peňazí, ale dobrého manžela. Chodila som 7 rokov s chlapcom, ktorého som si vybrala ja. Keď som sa chcela vydávať a on nie, zistila som, že toto nie je asi ten pravý.

Prvý krát som to odovzdala Bohu a prosila ho, aby mi ukázal či ten chlapec je od Neho...Nebol, a tak sme sa rozišli.

Prosila som Boha, aby mi pomohol. Uvedomovala som si, že ak chcem muža o akom snívam, musím sa najskôr zmeniť ja! A tak začalo krásne obdobie „randenia s Bohom“.

Zmenila som svoj život. Začala som žiť v čistote, chodiť do kresťanského spoločenstva, každý deň som sa modlila za manžela, prihlásila som sa do spoločenstva Angelus, kde som spoznala úžasnú Adelku – môjho patróna.

Mali sme krásne rozhovory, modlitby, priateľstvo. Čakala som 5 rokov. V mojom veku mi to prišlo ako večnosť , ale spätne vidím, že to bol potrebný a veľmi vzácny čas.
Často som kričala a prosila Boha či nezabudol a On nezabudol:) Dal mi stonásobne viac ako som si vedela predstaviť.

Dnes som tri mesiace vydatá a každý deň ďakujem Bohu za to, že mi dal tak úžasného manžela. Je to človek s krásnym čistým srdcom, ktorý miluje Pána.
Niekedy si držíme veci a nechceme ich odovzdať Bohu...keď si porovnám, čo som si vybrala ja a čo mi dal Pán...to sa vlastne ani nedá porovnať. A aj táto skúsenosť ma naučila, že má zmysel sa držať každý deň Ježiša a nechať sa Ním viesť. On vie čo je pre nás najlepšie:)


Ďakujem spoločenstvu Angelus za modlitby, za patróna a podporu! Verím, že aj vďaka Vám som tam kde som.
S láskou Dagmar

angelus.sk/svedectva/99-boh-nezabudol