Clicks30
vi.news

Nữ tu tôn giáo: Bảo vệ Amazon có nghĩa là bảo vệ người đồng tính

Người Anh-Điêng sống ở Amazon ngày nay là "những người dễ bị tổn thương nhất", nữ tu Jane Dwyer, 79 tuổi, nói với Dịch vụ Tin tức Công giáo của các Giám mục Hoa Kỳ.

Tuyên bố của Dwyer được đính kèm trong một đoạn video dài 2:25 có tựa đề "Một diện mạo của người Amazon cho Giáo hội" được công bố trên YouTube.com (ngày 12 tháng 7).

Một phụ nữ phương Tây lớn tuổi với khuyên tai và mặc áo phông, Dwyer thuộc về Hội Nữ tu nhà thờ Đức Bà. Cô đã sống ở Brazil từ năm 1972.

Dwyer giải thích rằng "người nghèo, người da đen, nông dân, phụ nữ và những người đồng tính nam, đồng tính luyến ái" là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính phủ [Brazil] của chúng ta.

Sống ở Amazon có nghĩa với Dwyer là, "bạn phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất của chúng ta nhưng là những người rất quan trọng đối với bản chất và hành động của chúng ta."

Nói cách khác: Dwyer muốn "bảo vệ" những người tuyên truyền đồng tính, một nhóm đặc quyền vượt trên luật pháp và được bảo vệ bởi một hành lang toàn năng, không khoan dung và tàn bạo.

Hình ảnh: Jane Dwyer, #newsUyunbaetba