Język
Wyświetlenia
3,6 tys.
Stenia 24 3

Świeccy szafarze i szafarki Komunii Św.

Dokumentem zarządzającym wprowadzenie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii jest Instrukcja Świętej Kongregacji ds.Kultu Bożego, wydana 29.01.1973 r. , zatytułowana Immensae caritatis. Zarządza ona użycie nadzwyczajnych szafarzy „ w przypadkach rzeczywistej konieczności” Oto lista tych przypadków:

a/ gdy nie ma księdza, diakona lub akolity;
b/ gdy w/w nie mogą dysponować Komunią Św., ze względu na inną posługę pasterską, chorobę lub zaawansowany wiek;
c/ gdy liczba wiernych pragnących Komunii Św. jest tak znaczna, iż odprawianie Mszy albo rozdawanie Eucharystii poza Mszą nadmiernie by się przedłużyło.

Instrukcja zastrzega , iż:
„ Ponieważ uprawnienia te przyznaje się tylko dla duchowego dobra wiernych i w przypadkach rzeczywistej konieczności, księża winni pamiętać, iż nie są oni zwolnieni z obowiązku rozdawania Eucharystii wiernym, którzy w sposób uprawniony tego żądają, a w szczególności, z zanoszenia i rozdawania jej chorym”

Trudno rozważać okoliczności uzasadniające używanie nadzwyczajnych szafarzy poza krajami misyjnymi.

Rodzi się pytanie , jakie było stanowisko wobec tych nadużyć Papieża Jana Pawła II?

Okazuje się że całkowicie negatywne i niezmienne tzn .takie same jak wszystkich jego poprzedników. Gdyby było inne, to sam Papież podważałby Pismo Św. oraz ciągłość niezmiennej , niereformowalnej, ponadczasowej i nieomylnej Tradycji Apostolskiej, a także dogmat o nieomylności w sprawach wiary swoich poprzedników.

W liście Jana Pawła II „ Dominae cenae „ z 24.02.1980 r. Czytamy: „ Dotykanie konsekrowanych hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest właśnie przywilejem wyświęconych”W innym miejscu w tym samym liscie Jan Paweł II przypomina, iż:

„ Nie wolno zapominać o najważniejszym urzędzie kapłanów, którzy zostali konsekrowani przez ich święcenia dla reprezentowania Chrystusa Kapłana: z tego względu ich ręce, jak również ich słowa i ich wola, stały się bezpośrednimi narzędziami
Chrystusa. Poprzez ten fakt, tj. jako szafarze świętej Eucharystii, oni pierwsi biorą odpowiedzialność za święte hostie, ponieważ jest to pełnia odpowiedzialności. Ofiarują oni chleb i wino, konsekrują je, a następnie rozdają święte hostie tym uczestnikom zgromadzenia , którzy pragną je przyjmować.(.....) Jakże wymowny więc, jeżeli nawet nie jest to zwyczaj pierwszych wieków, jest obrzęd namaszczenia rąk podczas święceń kapłańskich rytu łacińskiego, gdyz właśnie dla tych rąk szczególna łaska i moc Ducha Świętego jest konieczna!”


Następnie 03.04.1980 r.Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i kulcie Eucharystii, gdzie zwrócił uwagę na nadużycia , które się wkradły do kultu Eucharystycznego i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć. Świeta Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek, 03.04.1980 r. Instrukcję w sprawie niektórych norm Kultu Eucharystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów wprowadzic ją w życie.

Mimo sprzeciwów Jana Pawła II przeciw tym wszystkim nadużyciom, rodzi się pytanie dlaczego zatwierdził nowy Kodeks Prawa Kanonicznego w 1983 r. (KPK), dopuszczający w wyjątkowych sytuacjach świeckich szafarzy? W kanonie 230§ 3 tegoż kodeksu czytamy: „Tam gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy ( kapłanów ), także świeccy, chociażby nie byli akolitami lub lektorami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie........., a także rozdzielać Komunię Św. zgodnie z przepisami prawa.

Tak więc Kodeks nie nakazuje tego ani tez nie zaleca. Nie została tu w najmniejszym stopniu naruszona zasada, że jedynymi szafarzami sakramentów są kapłani. Wynika z tego jednoznacznie , że każdy biskup nie tylko może, ale powinien w imię wierności Tradycji i Kościoła i posłuszeństwa Papieżowi od tego odstąpić, gdyż w świetle Kodeksu nie jest w najmniejszym stopniu zobowiązany , wprowadzić świeckich „szafarzy”, nawet gdyby nie było kapłana. To , że Papież zmuszony był to nadużycie tolerować, choć w duchu tego nie akceptował ( jak wiele innych ), wynikało z niemożności wyeliminowana tych praktyk, na skutek jawnego buntu wśród bardzo wielu biskupów.
To odstępstwo i duch buntu od dawna zapowiedziane w Piśmie Św. jest jednym ze znaków ostatecznych, w których żyjemy.

We wrześniu 1987 r. Stolica Apostolska wystosowała listy do przewodniczących wielu konferencji episkopatów na temat nadzwyczajnych szafarzy, napominając ich, aby ukrócili czynienie normą tego, co winno być nadzwyczajne.
Nie trzeba wspominać, iż dokument ten nie przyniósł zupełnie żadnych efektów, ale jest on przynajmniej dowodem na to, że Stolica Apostolska jest świadoma rozmiarów nadużyć związanych z nadzwyczajnymi szafarzami.. Nadużycia te doprowadziły do sytuacji, gdzie nadzwyczajny charakter szafarzy został zatracony, a stał się normą.

W 1987 r. Kongregacja ds.Sakramentów zwróciła się o własciwą interpretację odpowiednich kanonów do Komisji Pontyfikalnej ds. Właściwej Interpretacji Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Następująca wątpliwość została wyrazona:

Czy nadzwyczajny szafarz Komunii Św., zgodnie z kanonami 910, par.2 i 230, par. 3, może spełniać swój nadzwyczajny obowiązek wówczas, gdy są obecni w kościele, nawet jeżeli nie biorą udziału w sprawowaniu Eucharystii, zwyczajni szafarze, którzy nie są w żaden inny sposób odsunięci [ od rozdawania Komunii Św.]”

Komisja Pontyfikalna rozpatrzyła te kwestię na posiedzeniu sesji plenarnej 20 lutego 1987 r. i odpowiedziała NEGAYWNIE!
Powyższa właściwa interpretacja została zaaprobowana przez Ojca Świętego 15 czerwca 1987 r., który wówczas polecił Kongregacji ds.Sakramentów powiadomienie o tej decyzji konferencji episkopatów.

Odpowiedz Komisji Pontyfikalnej wyraznie wskazuje, że:
jeżeli zwyczajni szafarze (biskup, ksiądz,) są obecni podczas Eucharystii, niezależnie od tego, czy celebrują, czy też nie, wówczas nie wolno nadzwyczajnym szafarzom rozdawiac Komunii Świętej.

Jest to działanie masonerii kościelnej, której celem ostatecznym jest zniszczenie Kościoła przez zniszczenie Ofiary Mszy Św., podważanie autorytetu Papieża i wymuszanie na nim faktów dokonanych zaakceptowania niedopuszczalnych zmian, a gdyby nawet nie wyraził na to zgody, to działanie tak, jakby ta zgoda miała miejsce.

Dziś nikt nie przejmuje się, że Najświętsze Ciało Pańskie jest bezczeszczone i biczowane rękoma kapłanów, którzy wysługują się świeckimi szafarzami, sami ''odpoczywając'' w fotelach.

Wybacz im Jezu i przemień ich zatwardziałe serca.
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Świeccy szafarze i szafarki Komunii Św. Jest to działanie masonerii kościelnej, której celem ostat….
,,Dziś nikt nie przejmuje się, że Najświętsze Ciało Pańskie jest bezczeszczone i biczowane rękoma kapłanów, którzy wysługują się świeckimi szafarzami, sami ''odpoczywając'' w fotelach.,,
,,Dziś nikt nie przejmuje się, że Najświętsze Ciało Pańskie jest bezczeszczone i biczowane rękoma kapłanów, którzy wysługują się świeckimi szafarzami, sami ''odpoczywając'' w fotelach.,,
Igor75
„Ujrzałam Najświętsze Człowieczeństwo Pana Jezusa w tak nadzwyczajnie wzniosłej chwale, w jakiej Go nigdy przedtem nie widziałam. W przedziwnie jasnej światłości ukazało mi się Ono, jakim jest na łonie Ojca... Widzenie to pogrążyło mnie w takie zdumienie, że przez kilka dni przyjść do siebie nie mogłam. Gdy przystępując do Komunii św. wspomnę na to, że tenże sam Majestat, który oglądałam, jest … Więcej
Igor75
Jak wielkim szczęściem dla duszy jest godne przyjmowanie Boga w Komunii św.,
w pokorze i z żywą wiarą.
Apel do biskupów i kapłanów w Polsce!

www.p-w-n.de/Godnakomunia.htm
jozef1807
Przed śmiercią Prymas Tysiąclecia dostrzegł zgniłe owoce V2
jozef1807
Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jaki potworne owoce przyni… Więcej
Jest to działanie masonerii kościelnej, której celem ostatecznym jest zniszczenie Kościoła przez zniszczenie Ofiary Mszy Św., podważanie autorytetu Papieża i wymuszanie na nim faktów dokonanych zaakceptowania niedopuszczalnych zmian, a gdyby nawet nie wyraził na to zgody, to działanie tak, jakby ta zgoda miała miejsce.

Dziś nikt nie przejmuje się, że Najświętsze Ciało Pańskie jest bezczeszczone …
Więcej
Slawek
Matka Eucharystii
a Najmilsi synowie, jaką radością napełnia Moje Serce wasz widok. Przybyliście tutaj z kapłańską pielgrzymką adoracji, miłości, wynagrodzenia i dziękczynienia Jezusowi, Mojemu Synowi i Mojemu Bogu, obecnemu w Eucharystii. Pragniecie Go pocieszyć w wielkiej pustce, niewdzięczności i obojętności, którą liczne Moje dzieci – zwłaszcza Moi najmilsi synowie Kapłani – otaczają Jego … Więcej
Primo
Bl. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61
"Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «…
Więcej
+ + +
,,Dziś nikt nie przejmuje się, że Najświętsze Ciało Pańskie jest bezczeszczone i biczowane rękoma kapłanów, którzy wysługują się świeckimi szafarzami, sami ''odpoczywając'' w fotelach.,,
zibik
uwaga *uwaga * uwaga * -głupcy na forum atakują !
David37
Robik:

Widzę, że nie jesteś dostatecznie obeznany, skoro twierdzisz, że diakon może udzielać komunii św.
Nie może, ani spowiadać, ani komunikować.
Mamy w naszym kościele diakona i nie robi tego.
Sam powiedział, że nie wolno mu.
zibik
W tym właśnie cały ambaras -ze masoneria -a nie papiez ustalili sobie swoich szfarzy -antychrysta i wykonuja jego dzieło !
Robik
Primo był już sobór II Watykański i od tego czasu trochę się pozmieniało . Szafarzem zwyczajnym jest również diakon nie będący Kapłanem tj. prezbiterem i biskupoem
Malgorzata11
Teraz rozumiemy dlaczego Jan Paweł II stawiał na świeckich - na biskupów i kapłanów nie mógł liczyć, ale na Lud Wierny - tak. Naszym zadaniem jest ratowanie Kościoła przez wyrażenie sprzeciwu wobec świętokradzkich praktyk.Nasz wspólny zdecydowany sprzeciw ,to zimny prysznic na upojonych liturgiczną samowolą duchownych.
Nie możemy zapominać ,że Kapłani w naszym imieniu składają ofiarę,więc nie … Więcej
Primo
Dlatego Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do dusz ludzkich:

„Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii“.

Nie bójmy się klękać Bądźmy posłuszni Ojcu Świętemu!
W kościele nigdy nie było zgody ze strony Papieży na podawanie Komunii Świętej przez kapłana w postawie stojącej czy na rękę i o zgrozo; od szafarzy świeckich!

WOŁANIE JEZUSA… Więcej
Primo
A w tych czasach ostatecznych Apokalipsy, masoneria wprowadziła w moim Kościele rzymsko-katolickim szatański modernizm znieważający Majestat Boga Żywego w Trójcy Świętej Jedynego i raniąc Serce Boże, szczególnie każąc swoim owieczkom podczas rozdawania Ciała i Krwi Mego Syna, żeby nie oddawali Mu pokłonu, żeby stali, przy tym z inicjatywy szatańskiej przejęło się w Moich Kościołach, że idąc w … Więcej
Primo
Również obecny Papież Benedykt XVI, jeszcze jako strażnik i prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, na polecenie Papieża Jana Pawła II, napominał też biskupów, kapłanów i wiernych takimi słowami:

„Być może, zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą, a która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadniecie na kolana w wierze … Więcej
Primo
PRYMAS TYSIĄCLECIA WSPOMAGA PAPIEŻA W POLSCE
W ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski (10-11 grudnia 1980r.) pod przewodnictwem Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stanisława Wyszyńskiego mając na uwadze wskazania Papieża, odnośnie nadużyć posoborowych w liturgii Mszy Świętej wydaje zarządzenie:

„W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię Święta z rąk celebransa *kapła… Więcej
Robik
Główne zadanie nadzwyczajnych szafarzy pokazuje w liście Dies Domini papież Jan Paweł II: "Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn zewnętrznych nie mogą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy przynoszą ją … Więcej
fr_giovanni
Dostosuję się odrazu! Bez żadncych oporów! Z pełnym posłuszeństwem!
Podobnie jak teraz w pełnym posłuszeństwie przyjąłem to, co na dzień dzisiejszy mówią o tym przepisy!

Za to kocham Kościół, że mam jasność!
MirekMocny
Swieccy szafarze powinni byc wycofani.
Stenia
''Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!''

Kard. St. Wyszyński Prymas Polski
Engel44
Dziek i za te publikacje, to moze uspokoi spory na ten temat, na tym portalu...i nie tylko.