Clicks1.3K
ŚW.FILOMENA

PLAN COTYGODNIOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH, NOCNYCH CZUWAŃ MODLITEWNYCH

Z każdej soboty na niedzielę, o północy, łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się też w intencjach:

I SOBOTA MIESIĄCA - O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI I INNYCH NARODÓW.

II SOBOTA MIESIĄCA - ABY KAPŁANI ROZPOZNALI CZAS SCHIZMY, POZOSTALI NIEZŁOMNI I WIERNI ŚWIĘTEMU SŁOWU BOŻEMU, ORAZ O ZJEDNOCZENIE SIĘ WYŚWIĘCONYCH SŁUG.

III SOBOTA MIESIĄCA - WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA ZNIEWAGI, ŚWIĘTOKRADZTWA, OBOJĘTNOŚĆ, NIENAWIŚĆ DO NIEGO ORAZ ZA NASZE GRZECHY I GRZECHY LUDZKOŚCI.

IV i V SOBOTA MIESIĄCA - O NAWRÓCENIE CAŁEGO ŚWIATA PODCZAS OSTRZEŻENIA.

________________________________________________________________________________


PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

NOCNE RÓŻAŃCOWE CZUWANIA MODLITEWNE - AKCJA OGÓLNOŚWIATOWA