Clicks1.6K

Prečo Pelegrini a Čaputová by sa nemali zúčastňovať slávenia Eucharistie ?!

Dnes 15.9.2019 v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa slávenia Eucharistie (sv.omša) zúčastnil aj Peter Pelegrini a Zuzana Čaputová. Po sv.omši sa Pelegrini vyjadril aj k návrhu o zmene interupčného zákona, že nemá v záujme ho meniť, čím dal najavo, že neľutuje ťažký hriech, ktorým povoľuje interupcie na Slovensku. Ako je známe, aj Čaputová neľutuje tento ťažký hriech a naďalej chce, aby mali ženy prístup k interupcii.

Tie skutočnosti o politikoch sú dôkazom toho, že neľutujú svoje ťažké hriechy, čo je dôvod na to, aby nemohli sa zúčastniť slávenia Eucharistie. Nie len pristúpiť k sv.prijímaniu, ale ani sa zúčastniť slávenia Eucharistie, pretože učenie Cirkvi a posolstvo Panny Márie to vysvetľuje:

Učenie Cirkvi

DOMINICAE CENAE

List Svätého Otca Jána Pavla II.
všetkým biskupom Cirkvi
O EUCHARISTICKOM TAJOMSTVE A KULTE

www.kbs.sk/…/dominicae-cenae

"Zaiste ani v našich katolíckych spoločenstvách nechýbajú tí, čo by sa mohli zúčastniť na eucharistickom prijímaní, ale sa nezúčastňujú, hoci nemajú svedomie obťažené ťažkým hriechom. Takýto postoj, ktorý je u niektorých spätý s prílišnou prísnosťou, sa - aby sme povedali pravdu - zmenil v našom storočí, i keď sa tu a tam ešte prejavuje. No častejšie než pocit nehodnosti vyskytuje sa určitý nedostatok vnútornej dispozície, nedostatok - ak sa tak možno vyjadriť - "eucharistického hladu a smädu", za ktorým sa skrýva nedostatok primeraného pochopenia a ocenenia samej podstaty tejto vznešenej Sviatosti lásky.

V posledných rokoch sme však svedkami aj iného zjavu. V niektorých, ba dosť častých prípadoch všetci účastníci eucharistického zhromaždenia pristupujú k svätému prijímaniu, hoci niekedy - ako to potvrdzujú skúsení duchovní pastieri - sa nevynaložila náležitá starosť o to, aby si očistili svedomie sviatosťou pokánia. Prirodzene, to môže znamenať, že tí, čo pristupujú k Pánovmu stolu, nenachádzajú nič, čo by im vo svedomí a podľa objektívneho Božieho zákona nedovoľovalo tento vznešený a radostný úkon sviatostného spojenia s Kristom. No môže sa za tým skrývať, aspoň v istých prípadoch, aj iné presvedčenie, totiž, že svätá omša sa pokladá iba za hostinu,63 na ktorej sa veriaci zúčastňujú preto, aby prijímaním Kristovho tela prejavili predovšetkým bratské spoločenstvo. K týmto dôvodom sa ľahko môžu pridať určité ľudské ohľady, alebo jednoducho vôľa prispôsobiť sa ostatným."


sv.Ján Pavol II. písal nie len o tom ako nemožno pristúpiť k sv.prijímaniu s ťažkým hriechom, ale aj o presvedčení, či viere, akú má osoba a to o sv.prijímaní a sv.omši. Pápež hovorí o mylnej predstave, akú má osoba o sv.omši, keď ju považuje len za "hostinu" a účasť na sv.prijímaní považuje len za "bratské spoločenstvo", či "prispôsobenie sa ostatným" (konformizmus)

sv.Ján Pavol II. upozorňuje na prípady, kedy osoby s takým mylným zmýšľaním o sv.omši by nemali pristupovať k sv.prijímaniu, ale ani na slávenie Eucharistie, pretože takýmto spôsobom sa utvrdzujú vo svojej mylnej predstave.

Posolstvo Panny Márie


24.6.1981 Medjugorje

"Tí kresťania, ktorí idú do kostola bez prípravy, bez sv.prijímania a bez vďakyvzdania navštevujú Bohoslužbu, nemali by tam radšej chodiť, pretože ich srdce ešte viac zatvrdne"

Panna Mária podobne ako sv.Ján Pavol II. poukazuje na tých, čo prichádzajú na sv.omšu a neprijímajú Eucharistiu, pričom odôvodňuje ich nesprávny postoj ľahostajnosti a zároveň aj dôvod, prečo by nemali prísť ani na slávenie Eucharistie.

Hovorí, že "ich srdce ešte viac zatvrdne".
Ako vidíme, tak nie len pápež sv.Ján Pavol II., ale aj Kráľovná Pokoja poukazujú na skutočnosti, aké sa dejú v Cirkvi a ako ich riešiť, lebo aj my vidíme, ako napr.politici si ešte viac zatvrdzujú svoje srdcia. Prídu do kostola na sviatky, ale nevyspovedaní (ani raz do roka) a preto nie lenže rok, čo rok nepristupujú k sv,prijímaniu, ale dokonca ani nemenia svoje názory voči interupciam resp. nechcú zrušiť interupčný zákon.

Takto vidíme, že ich srdcia svojim každoročným prístupom k svätým tajomstvám a sviatostiam je formálny, až zavádzajúci spoločnosť. Keď ich prítomnosť na sv.omši by mala zmeniť ich zmýšľanie i duchovný stav (spoved a pokánie), tak naopak ešte viac sa utvrdzujú vo svojich hriechoch.

Kázeň Mons.Fekete bola aj o interupciach a záchrane nevinných (potratených detí), pričom spomínaní politici neprejavili ľútosť a vôľu zmeniť svoje postoje voči interupčnému zákonu.

Toto je Výzva nie len pre politikov alebo iných zatvrdilých hriešnikov, aby sa kajali a nepristupovali k svätým tajomstvám a sviatostiam bez pokánia, ale aj pre klerikov zodpovedných za liturgiu, aby zvážili poriadne kto bude zúčastnení slávenia Eucharistie.
BernadettaJaMalinka likes this.
videoarchiv.markiza.sk/…/24362-televizne…
TU si môžete pozrieť vyjadrenie Pelegriniho ku interupčnemu zákonu
TV Markiza asi jediná uviedla jeho vyjadrenie 1:20
warez
Coburg obávam sa, že obaja menovaní sú formálne matrikovo katolíci, takže si môžu ísť na cirkevné slávnosti. V normálnej dobe, keby na čele Cirkvi boli po katolícky zmýšľajúci biskupi, by propotratoví a proLGBT politici bol už dávno exkomunikovaní.
ekans and one more user like this.
ekans likes this.
BernadettaJaMalinka likes this.
Coburg
Pravda, ale to nevieme, či boli pokrstení a sú evidovaní ako katolícki veriaci. Svojim názormi ale - transparentne známymi - sa vlastne z toho spoločenstva katolíkov sami vyhodili. Ak ich tam Cirkev akceptovala, či dokonca pozvala - vlastne akoby ich názory tolerovala, čo je na tom celom to najhoršie.
warez likes this.
warez
Coburg to robí dnešná Cirkev takmer po celom svete. Pápežovi sú milšie stretnutia s protestantmi ako so svojimi kardinálmi (Dubia) Robia sa stretania a kamarát-párty so slobodomurármi. Bozkávanie nôh moslimských predstaviteľov, apostatický dokument z Abu Dhabí - Panna Mária v La Salette mala pravdu. A toto všetko spustil jeden "nemenovaný pastoračný" koncil...

Dnes má vo viere jasno málokto. …More
Coburg to robí dnešná Cirkev takmer po celom svete. Pápežovi sú milšie stretnutia s protestantmi ako so svojimi kardinálmi (Dubia) Robia sa stretania a kamarát-párty so slobodomurármi. Bozkávanie nôh moslimských predstaviteľov, apostatický dokument z Abu Dhabí - Panna Mária v La Salette mala pravdu. A toto všetko spustil jeden "nemenovaný pastoračný" koncil...

Dnes má vo viere jasno málokto. Diabolské zmätenie vládne všade, lebo nebola uposlúchnutá žiadosť Panny Márie z Fatimy. Rusko dodnes čaká na svoje zasvätenie.

Ako povedal Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade: Toto je ich hodina.
Coburg
Preto som sem dal tie dokumenty o Panne Márii a jej pôsobení, pretože iba Ona je pilierom, o ktorý sa môžeme dnes opierať. Samozrejme - okrem Najsv. Eucharistie.
Na margo toho, čo píšete len dodam, že aj keby boli katolíci, tak svojimi skutkami sa automaticky sami "vyhadzuju" zo spoločenstva Cirkvi, čiže exkomunikujju.

Tak jest v KKP že kto zotrvava v skutkoch ťažkeho hriechu upadá do automatickej exkomunikacie. Až ked by ich biskup exkomunikoval oficialne, vtedy by išlo o verejné vylučenie - najvyší stupen exkomunikacie

Lenže, aj ked ešte by neboli…More
Na margo toho, čo píšete len dodam, že aj keby boli katolíci, tak svojimi skutkami sa automaticky sami "vyhadzuju" zo spoločenstva Cirkvi, čiže exkomunikujju.

Tak jest v KKP že kto zotrvava v skutkoch ťažkeho hriechu upadá do automatickej exkomunikacie. Až ked by ich biskup exkomunikoval oficialne, vtedy by išlo o verejné vylučenie - najvyší stupen exkomunikacie

Lenže, aj ked ešte by neboli a ani nie su verejne exkomunikovaní, predsa automaticky už sú, pretože zatvrdilo zotrvavaju v smrtelnom hriechu.
Presne tak Peter, a to isté platí o komkoľvek, nech by to bol aj sám pápež, ak zatvrdilo zotrváva v hereze, čo je este vážnejšie ako iný ťažký hriech, je exkomunikovany, vylúčený z Cirkvi Kristovej, tým samým činom. Jeden pápež bol preto exkomunikovany ale až po smrti LEN za to, že mlčal keď iný biskup alebo kardinál hlásal herezu. Pretože keď nič nepovie na obranu viery, s herezou súhlasí.. a …More
Presne tak Peter, a to isté platí o komkoľvek, nech by to bol aj sám pápež, ak zatvrdilo zotrváva v hereze, čo je este vážnejšie ako iný ťažký hriech, je exkomunikovany, vylúčený z Cirkvi Kristovej, tým samým činom. Jeden pápež bol preto exkomunikovany ale až po smrti LEN za to, že mlčal keď iný biskup alebo kardinál hlásal herezu. Pretože keď nič nepovie na obranu viery, s herezou súhlasí.. a tým privádza iných do ťažkých hriechov a len Boh vie, koľkých do pekla..
tak to už je iná kapusta:)

Pápež nemôže byť exkomunikovaný pokial žije, lebo len papež môže exkomunikovať... ako potom by mohol sám seba exkomunikovať?

Funkcia papeža je rozdielna od ostatných funkcii v tom, že z nej ho nemôže nikto zosadiť, iba ak on sám. Kdežto z ostatných funkcii pápež môže človeka odvolať alebo povolať.

Čo sa týka tej udajnej exkomunikacie, tak to je haluuuuuu…More
tak to už je iná kapusta:)

Pápež nemôže byť exkomunikovaný pokial žije, lebo len papež môže exkomunikovať... ako potom by mohol sám seba exkomunikovať?

Funkcia papeža je rozdielna od ostatných funkcii v tom, že z nej ho nemôže nikto zosadiť, iba ak on sám. Kdežto z ostatných funkcii pápež môže človeka odvolať alebo povolať.

Čo sa týka tej udajnej exkomunikacie, tak to je haluuuuuuuuuuuuuuz, lebo ten spominaný papež neexkomunikoval zosnulého papeža, ale "len" poukazal na jeho chyby, aké urobil, ked nezabranil v širení heréz.

to maš tak ako keby si ty nepovedal svojmu fararovi, že nemá širiť herezu milenarizmu
Zomrieš a po tvojej smrti pápež povie že si urobil chybu, ked si nezabranil fararovi širiť herezu. Neexkomunikuje ťa za to, ale poukaže na tvoje chyby-hriech, aby bolo všetkým jasné, ako tvojou nečinnosťou sa vo farnosti širila hereza.
No veď o to ide.. pápeža nemá kto oficiálne exkomunikovat čo ale nic nemení na fakte že pred Bohom je exkomunikovany, vylúčený z Cirkvi tým samým činom herezy. O Tom učia v cirkevných dokumentoch pápeži dávno dozadu.. keď pápež verí a hlása herezu prestáva byť kresťanom, členom cirkvi ako by ešte mohol byť jej hlavou? Taký pápež zastava svoj úrad neplatne. Ak veľmi chces, skúsim zistiť kde to je …More
No veď o to ide.. pápeža nemá kto oficiálne exkomunikovat čo ale nic nemení na fakte že pred Bohom je exkomunikovany, vylúčený z Cirkvi tým samým činom herezy. O Tom učia v cirkevných dokumentoch pápeži dávno dozadu.. keď pápež verí a hlása herezu prestáva byť kresťanom, členom cirkvi ako by ešte mohol byť jej hlavou? Taký pápež zastava svoj úrad neplatne. Ak veľmi chces, skúsim zistiť kde to je zdokumentované..

jo, jo, jo... to by chcelo fakty
Pozri zatial tieto:
Bula Leva X. O exkomunikacii. Bula Klementa XII. O odsúdení slobodomurárov

Tu si môžeš prečítať ako jasne a tvrdo má pápež reagovať na bludy.. to sú jasné slová pastiera Kristovho stáda proti vlkom, proti nemým psom čo nevladzu brechat keď vlk prichádza..

Ak nájdem ešte to vyššie spomínané, napíšem..
to by bolo dobre, keby si našiel, lebo bez obsahu z nazvu ťažko zistiť fakty
Tie Buly si daj do vyhľadávača predsa, obsah ti Google nájde..
som si myslel-typické... stare známe ťahy :)
najprv pridu s tým že na 1OO% existuje učenie Cirkvi o exkomunikacii atd...
potom aby sa nepovedalo že len tak striela, tak povie nazov dokumentu
a ked už má z neho niečo vyhladať, tak to zvalí na druheho...

Berny... nehladaj uznanie, lebo to je od zlého...hladaj poznanie a potom sa ti dostane aj uznania.
Berny , dakujem za konkretny odkaz na članok, ktorý sa týka papežov a teraz ma zaujíma tvoje osobné vyjadrenie, na zaklade čoho si presvedčený, že pp.František už nie je pravoplatný pápež.

Podla toho čo si napísal, tak ho neuznávaš práve kvôli nejakemu udajnemu učeniu papežov ako si citoval: "No veď o to ide.. pápeža nemá kto oficiálne exkomunikovat čo ale nic nemení na fakte že pred Bohom je …More
Berny , dakujem za konkretny odkaz na članok, ktorý sa týka papežov a teraz ma zaujíma tvoje osobné vyjadrenie, na zaklade čoho si presvedčený, že pp.František už nie je pravoplatný pápež.

Podla toho čo si napísal, tak ho neuznávaš práve kvôli nejakemu udajnemu učeniu papežov ako si citoval: "No veď o to ide.. pápeža nemá kto oficiálne exkomunikovat čo ale nic nemení na fakte že pred Bohom je exkomunikovany, vylúčený z Cirkvi tým samým činom herezy. O Tom učia v cirkevných dokumentoch pápeži dávno dozadu.. keď pápež verí a hlása herezu prestáva byť kresťanom, členom cirkvi ako by ešte mohol byť jej hlavou? Taký pápež zastava svoj úrad neplatne."

Potom si neskôr aj upresnil dokument, ale v nom sa nič také nepísalo.
ešte neskôr si poukazal na članok nejakého blogera a teraz ma zaujíma čo konkretne sa tam píše, že ťa presviedča o tom ako papež František už nie je papežom
Coburg
Ešte nevieme, či sv. omša v Šaštíne sa počas Národného a štátneho sviatku berie ako čisto cirkevná záležitosť alebo aj ako štátna. To by mal niekto jasńe ":upratať". Ak je to čiste sv. omša a teda cirkevná záležitosť, politici - ktorí evidentne nie sú praktizujúcimi katolíkmi (a ešte k tomu sú v kontroverzii s Evanjeliom) by proste museli byť POZVANÍ na účasť, aj to len ako predstavitelia štátu, …More
Ešte nevieme, či sv. omša v Šaštíne sa počas Národného a štátneho sviatku berie ako čisto cirkevná záležitosť alebo aj ako štátna. To by mal niekto jasńe ":upratať". Ak je to čiste sv. omša a teda cirkevná záležitosť, politici - ktorí evidentne nie sú praktizujúcimi katolíkmi (a ešte k tomu sú v kontroverzii s Evanjeliom) by proste museli byť POZVANÍ na účasť, aj to len ako predstavitelia štátu, ktorého je tento deň sviatkom. Ak by pozvaní neboli, tak potom je to z ich strany len predvádzanie sa a drzosť. Ak boli pozvaní Cirkvou, (čo je protokolárne nevyhnutné na ich účasť ) je to nedôslednosť Cirkvi, ktorá predsa musí vedieť, že sv. omša je V PRVOM RADE výsostne duchovnou záležitosťou, a nie folklórnym doplnkom daného štátneho sviatku.
Peter(skala) likes this.
velmi dobrá poznámka, mna by tiež zaujímalo, či boli pozvaní osobne, či mali VIP miesto

inač,ked si odmylsim tie stromy v pozadí, tak mne tam pripadaju ako v sudnej sieni
nastja.nastja likes this.
johanika
Zaujímavé, že Vám tam nevadí Kiska, ktorý oklamal mnoho kresťanov tým, že sa pred voľbami tváril, že je kresťan. Klamal výmyslami, že dostal prvé sväté prijímanie v sukromí doma, čo každý kňaz pôsobiaci okolo roku 1975 za socializmu vylúčil. Ale to, že jeho otec ako inšpektor školstva v Poprade prenasledoval, resp. vyhadzoval učiteľov za účasť na svätej omši, resp. Levočskej púti...o tom Vám …More
Zaujímavé, že Vám tam nevadí Kiska, ktorý oklamal mnoho kresťanov tým, že sa pred voľbami tváril, že je kresťan. Klamal výmyslami, že dostal prvé sväté prijímanie v sukromí doma, čo každý kňaz pôsobiaci okolo roku 1975 za socializmu vylúčil. Ale to, že jeho otec ako inšpektor školstva v Poprade prenasledoval, resp. vyhadzoval učiteľov za účasť na svätej omši, resp. Levočskej púti...o tom Vám Popradčania podajú svedectvo. Kiska na akcie katolíckej cirkvi nechodil, až teraz pred voľbami. Dúfam, že si nikto nebude myslieť, že je kresťan, lebo nie je!
Peter(skala) likes this.
dobrá poznámka - doplnenie, lebo Kiska je 3 najväčšou osobou, ktorá tam bola a nemala byť.
Gašparovič, aspon nepodpisal Ficov interupčný zakon ale títo nemaju s tým problem resp. podpíšu čo musia, čo im daju z kultury smrti ako na tanieri
Peter(skala) úplne súhlasím že títo dvaja - ako aj hocikto iný kto nemá vieru - nemajú čo robiť na omšiach, keďže žijú evidentne v rozpore z Božími zákonmi.. ale majú činiť pokanie.

Podla toho čo ale píšeš by ani p. František nemal čo robiť na omši, keďže verejne podporuje homosexuálov, transvestitov, migrantov, inovercov, povyšuje verejných hriešnikov.. a sam pácha ťažké hriechy keďže týchto …More
Peter(skala) úplne súhlasím že títo dvaja - ako aj hocikto iný kto nemá vieru - nemajú čo robiť na omšiach, keďže žijú evidentne v rozpore z Božími zákonmi.. ale majú činiť pokanie.

Podla toho čo ale píšeš by ani p. František nemal čo robiť na omši, keďže verejne podporuje homosexuálov, transvestitov, migrantov, inovercov, povyšuje verejných hriešnikov.. a sam pácha ťažké hriechy keďže týchto nekajucich hriešnikov nenapomina, nekarha ich hriechy, nevaruje ich pred peklom.. ale ich s milou ľudskou tvárou potlapka po pleci a hovorí.. len si ďalej žite ako bezboznici, aj tak sa stretneme spolu v nebi.
Hej ale v takom, čo horí sirou a ohňom, vážení..
piakatarina likes this.
Berny... konkrertne v tomto prípade môžeme vidieť 2 extrémizmy a to 1.liberalizmus a 2.Tradicionalizmus

Bráško... ťahá viac na stranu liberalizmu a Ty na stranu Tradicionalizmu.

Bráško všetkých hádže do do jedneho koša, že na omši môžu byť všetci a Ty presne naopak, že tam nesmu byť ani tí, čo by mali ...

Snažím sa nájsť uzku cestu Ježiša Krista medzi týmito 2 extremami (stranami)

Berny...…More
Berny... konkrertne v tomto prípade môžeme vidieť 2 extrémizmy a to 1.liberalizmus a 2.Tradicionalizmus

Bráško... ťahá viac na stranu liberalizmu a Ty na stranu Tradicionalizmu.

Bráško všetkých hádže do do jedneho koša, že na omši môžu byť všetci a Ty presne naopak, že tam nesmu byť ani tí, čo by mali ...

Snažím sa nájsť uzku cestu Ježiša Krista medzi týmito 2 extremami (stranami)

Berny...dobre si poukazal na týpkov čo tam nemaju byť, presnejšie nemaju byť na popredných miestach, ale prečo?!

Ten dôvod - umysel musí byť správny, aby aj skutok bol správny.
Totižto Pelegrini a Caputova nie lenže pohoršuju verejnosť svojou dvojtvarnosťou, ale hlavne skutkami.

napr. keby Pelegrini hovoril na verejnosti dvojzmyslne, čiže na jednom mieste by suhlasil s potratmi a na inom mieste by nesuhlasil s potratmi, boli by to "LEN" slová, síce na pohoršenie, ale slová.

Avšak keby sa rozhodol zrušiť zakon o potratoch, presnejšie zakazať potraty, tak jeho skutky by napriek dvojzmyselným a pohoršlivým slovám prevýšil jeho hriešne vyjadrovania sa.

Pelegrini v skutočnosti nie len slovami pohršuje ale aj skutkami a dokazuje tým, že so schvalovaním potratov suhlasi.

To je Pelegrini a Čaputova, ktorí ani nie tak pre slová ale skutky su považovaní za zatvrdilých hriešnikov

Pápež je iná kapitola


Pretože pápež aj ked na jednom mieste hovorí akoby v prospech homosexualov a na inom mieste otvorene učí katol.nauku proti homosex.skutkom, predsa napokon jeho skutky dosvedčuju, že s učením Cirkvi to myslí vážne a preto nedovolí sa sobašiť homosexualom, preto nedovolí im adoptovať deti, preto homosex.partnerstva neuzakonuje za pravoplatne atd... to by už boli ťažké hriechy.

Videl si, žeby papež zosobašil homosexualov?
alebo žeby im daroval dieťa do výchovy?

Nie! To su skutky, ktoré dokazuju že papežove slová priklanajuc sa k homosex.osobam neschvaluje taketo ťažke hriechy, ale len na to, aby ukazal že homosexualov rešpektuje ako ľudske bytosti.
Berny - to akože jaa? Haha, ja som Bernadetta 😂

Kukám čo to píšeš.. neviem aký význam pojmu tradicionalizmu myslíš,
ja vyznavam jednoduchú katolícku apoštolskú vieru.. základnými prameňmi viery, ktoré učí Cirkev Kristova, je sväté písmo a posvätna tradícia, ústne podanie, ktoré už bolo tiež zaznačené do kníh a Učitelia cirkvi v ňom len vysvetľujú a potvrdzujú slová svätého písma. To je povinný …More
Berny - to akože jaa? Haha, ja som Bernadetta 😂

Kukám čo to píšeš.. neviem aký význam pojmu tradicionalizmu myslíš,
ja vyznavam jednoduchú katolícku apoštolskú vieru.. základnými prameňmi viery, ktoré učí Cirkev Kristova, je sväté písmo a posvätna tradícia, ústne podanie, ktoré už bolo tiež zaznačené do kníh a Učitelia cirkvi v ňom len vysvetľujú a potvrdzujú slová svätého písma. To je povinný veriť každý katolík ak chce byť spaseny.
nastja.nastja likes this.

to je presne ten "prísny tradicionalizmus" o akom sa zmienil sv.JPII.

inač, všimni si, že ludia, čo neskôr prídu na svoj omyl - aj ked dovtedy boli na 100% presvedčený o svojej pravde - ani nevedeli, že existuje taký omyl rsp. hereza, či duch schizmy.

napr. Tradicionalisti poznaju extrem liberalizmu (širtoka cesta po lavici uzkej cesty Ježiša Krista) ale nepozna…More

to je presne ten "prísny tradicionalizmus" o akom sa zmienil sv.JPII.

inač, všimni si, že ludia, čo neskôr prídu na svoj omyl - aj ked dovtedy boli na 100% presvedčený o svojej pravde - ani nevedeli, že existuje taký omyl rsp. hereza, či duch schizmy.

napr. Tradicionalisti poznaju extrem liberalizmu (širtoka cesta po lavici uzkej cesty Ježiša Krista) ale nepoznaju resp. nechcu priznať, že existuje aj po pravici uzkej cesty a to je práve ten Tradicionalizmus.

V minulosti to boli farizeji, čo navonok sa odvolavali na tradicie, Bibliu atd... ale v skutočnosti neprijmali Ducha Biblie a Tradicie, takže išlo len o formalizmus

Berny, bernadeta... to maš tak, ked sa raz ukazuješ ako muž a inokedy ako žena, nič nové pod slnkom:)
Prosím?? Kde sa ukazujem ako muž? Odpúšťam ti, snáď si sa len pomýlil..
neber to v zlom, tu je dôležité hladať poznanie a nie uznanie.
To je zaklad dobrej diskusie.
Kto tu pride hladať predovšetkým uznanie, tak sa skoro sklame
lebo diskusia vyžaduje obojstrane vypočutie a vyjadrenie názorov ale s argumentami, nie ku osobe, čo si o nej mysli, ked mu protrečí.
Janka S. likes this.
Prísny tradicionalizmus alebo radikálny prozelytizmus ktorý odsúdil p. František že?

Milý Peter, písala som len to čo je napísané v katechizme katolíckej cirkvi takže ak máš s tým problém je možné že sám už nie si katolík..

..len vám totiz (oni, slobodný murári ktorí obsadili Vatikán) nechali formu a obsah vymenili.

Nechápeš to? Jedna svätá cirkev od apoštolov hlásala to isté 19.storoci. a …More
Prísny tradicionalizmus alebo radikálny prozelytizmus ktorý odsúdil p. František že?

Milý Peter, písala som len to čo je napísané v katechizme katolíckej cirkvi takže ak máš s tým problém je možné že sám už nie si katolík..

..len vám totiz (oni, slobodný murári ktorí obsadili Vatikán) nechali formu a obsah vymenili.

Nechápeš to? Jedna svätá cirkev od apoštolov hlásala to isté 19.storoci. a bola veľmi prísna, radikálna. Tak ako Ježiš - radšej si vylup oko a zahod ďaleko od seba ak ťa zvádza na hriech!! Teda ani len príležitosť k ťažkému hriechu nesmieš trpieť vo svojom živote ale to odtat a zahodiť! Čo mnohí neprijali a preto z cirkvi odišli.
- po.2.vatik.koncile prišla nová cirkev s novým učením a hlása synkretizmus, rešpektovanie demonickych náboženstiev a iné bludy. To nemôže byť tá istá cirkev!! Jedna z nich sa mýli!! A po ovocí vidieť kde sú svätí kresťania, ktorí nenavidia hriech a kde sú takí čo majú výzor naboznosti ale jej silu popierajú, a nad hriechom nemajú silu preto dovolia antikoncepciu, dovolia snúbencom súložiť, dovolia rozvody.. lebo ich diabol premohol!! To už nie je Kristova cirkev, stratili vieru.

A stále platí že Cirkev Kristovu pekelné brány nepremozu... Aj keby ju v niektorých obdobiach mali tvoriť tu na zemi len niekoľki kresťania.
Pan Ježiš predsa povedal že úzka je cesta do neba a malo je tých čo ju nachádzajú.. trpieť dnes nechce nikto, takže tých čo berú každý deň svoj kríž je naozaj veľmi málo.. a vôbec ich nemusí byť vidno

JPII píše v jednej encyklike, v oficiálnom učení pokoncilovej cirkvi, že "všetky náboženstvá vychádzajú z toho istého Ducha Pravdy" - to nie je kresťanská viera ale teozofia, ktorú sa naučil od š.kotlarcika a ten od heleny blavackej, zasvätenej satanistky.. tak mi povedz, koho nasledujete??

Neodpisuj ak nemusíš ale prosím rozmýšľaj a skúmaj ovocie..
a čo ak ten udajný výrok JPII nie je doslovný alebo vytrhnutý z kontextu a to podobne ako udajná jediná zmena po 2VKoncile.

Totižto všimol som si mantru, ktoru obmielaju niektorí katolíci ako keby ju kopirovali a zakaždým prilepili v diskusii, ked chcu sučasné vedenie Cirkvi rozbiť.

Hovoria síce o jednote KC ale rozbijaju ju tým, že predovšetkým neuznávaju Koncil alebo aspon niektore dokuemnty …More
a čo ak ten udajný výrok JPII nie je doslovný alebo vytrhnutý z kontextu a to podobne ako udajná jediná zmena po 2VKoncile.

Totižto všimol som si mantru, ktoru obmielaju niektorí katolíci ako keby ju kopirovali a zakaždým prilepili v diskusii, ked chcu sučasné vedenie Cirkvi rozbiť.

Hovoria síce o jednote KC ale rozbijaju ju tým, že predovšetkým neuznávaju Koncil alebo aspon niektore dokuemnty Konciu, dalšie dokumenty papeža a nakoniec aj jeho samotneho.

Pradoxne kritizuju heretikov dávnych čias, lebo to iste robia oni, len nie v lavom spektre liberalizmu ale v pravom spektre tradicionalizmu

Poukazuju ako jehovisti na sučasný tragický stav, čo je pravda, ale zneužiju to na rozštiepenie hrierarchie Cirkvi ako aj učenie Cirkvi.

napr. (po)koncilové učenie

Myslíš si, že (po)koncilové učenie v dávnych čias neprinieslo kontroverziu vo vnutry Cirkvi?

že počas i po koncile všetci klerici a laici boli spokojní a plní Ducha Svätého?
Kdeže... to príde po 3 V.Koncile, kedy už budu len ozaj veriaci ale odpočiatku Cirkvi každý jeden Koncil priniesol síce Svetlo a Pravdu do Cirkvi, lenže zaroven aj rozdelenie podla Slov Pána Ježiša.

1.Jeruzalemský Koncil

Priniesol zakaz obriezky, obetovať modlam ...
myslíš si že všetci tí kresťania, čo nechceli prijať Pavlovo učenie proti obriezke, hned suhlasili s koncilovým dokuemntom podpísaným apoštolom Petrom?

a dalšie Koncili?

Bolo ich tolko, že ani nestihaju ich dokumenty preložiť do slovenčiny, tak ako sučasný slovák-katolík si môže byť istý, že počas nich veriaci boli jednotní?

Ved napokon v každej dobe nejaký heretik vystupil z Cirkvi a stiahol so sebou dalších katolíkov až postupne vznikali sekty, cirkvi, náboženstvá...

Takže odvolavať sa na 2VK ako hlavnu a jedinu pričinu nejednoty nie je koeren problemu. Prave naopak, Koncil je vždy Bohom schvalený, len človek musí prijať jeho učenie a pracovať na pochopení dokumentov.

Problem niektorých katolikov je rovnaký ako u inovercov či ateistov, že maju problem s autoritou ako Božou tak aj cirkevnou. Hovoria sice o poslušnosti ale predstavuju si ju po svojom.
Kedysi v kostoloch mali králi a panovníci privilegované miesta, ale boli to katolici, ktorí sa spovedali a tak mohli zučastniť svätých tajomstvach.

Dnes politici tiež maju privilegované miesta, čo nehovorím že je zlé, ale mali by to byť katolici, o ktorých je známe že žiju v milosti posväcujucej, čiže sa spovedaju a nepresadzuju zakony ktoré su smrtelným hriechom.

Takí by mali byť pokarhaní …More
Kedysi v kostoloch mali králi a panovníci privilegované miesta, ale boli to katolici, ktorí sa spovedali a tak mohli zučastniť svätých tajomstvach.

Dnes politici tiež maju privilegované miesta, čo nehovorím že je zlé, ale mali by to byť katolici, o ktorých je známe že žiju v milosti posväcujucej, čiže sa spovedaju a nepresadzuju zakony ktoré su smrtelným hriechom.

Takí by mali byť pokarhaní verejne miestnymi biskupmi a pokial sa nechcu kajať, tak nech ani nechodia na verejne zhromaždenia ako keby sa nič zlé nestalo. Ked chcu, tak do zadu ako ten kajuci hriešnik a nie ten, čo sa chvalil vpredu...
warez
Peter(skala) ale ich karhajú tí dnešní biskupi...
Tak tak, sadnu si zachvilu k nim a ešte sa im ospravedlnia že si niekto dovolil nazvať hriech hriechom
Zaujímavé
Mates5485 likes this.