Język
Wyświetlenia
818
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Kiedy otrzymujecie Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by osądzać innych czy im szkodzić

JESUS: When you are given the Gift of private revelation you have the right to discern. But, you do not have authority to judge others or harm them

piątek, 31 października 2014 roku, godz. 18.25

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu i ci wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochają, zostaną spleceni z Boską Wolą Pana. Odrzucając Moją Wolę, nie możecie stać się Moimi. Jeśli powstaniecie przeciwko Mnie, nie pozwolę wam wejść do Mojego Królestwa, bo tylko ci, którzy przychodzą do Mnie, poddając ostatecznie własną wolną wolę, mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mnie. Jeśli nie jesteście Moi, jak mogę zdobyć wasze niewdzięczne serca? Wy, którzy Mnie przeklinacie, wylewacie pogardę na tych, którzy zachowują Moje Słowo, lub próbujecie przeszkadzać Świętej Woli Boga, zostaniecie wrzuceni w otchłań, kiedy wszelki wysiłek ratowania was zostanie już podjęty.

Kiedy się narodziłem, wielu Moich wrogów, których dusze zostały opanowane przez złe duchy, mocno utrudniało życie Mojej Matce. Ci, którzy Ją prześladowali podczas Mojego Czasu na ziemi, w wielu przypadkach nie wiedzieli, czemu odczuwali do Niej taką nienawiść. A Ona cierpiała w Moje Imię. Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej, która miała dać im wolność od kajdan, zatrzaśniętych na ich kostkach, umieszczonych tam przez demony.

Dużą część Mojej Misji na ziemi poświęciłem wypędzaniu złych duchów z dusz udręczonych, a także oświecaniu tych, którzy nie znali Woli Boga. Teraz, gdy przygotowuję się do Powtórnego Przyjścia, Moja Misja w tym czasie będzie jeszcze cięższa. Do was wszystkich z zatwardziałymi sercami, którzy nie chcecie Mnie słuchać, to mówię. Jeśli nie oddacie Mi się prawdziwie, przez życie modlitwą i poświęceniem, nie ukończycie tej wędrówki do Życia Wiecznego z pomocą samej wiary. Nie jesteście pobłogosławieni ani wystarczającym wglądem, ani znajomością Mojego Słowa, aby odrzucić Moje ostrzeżenie w tym czasie. Dlaczego więc teraz wylewacie na Mnie pogardę? Co waszym zdaniem uczyni was godnymi, by stanąć przede Mną, kiedy prosicie Mnie o Życie Wieczne? Mówię wam, że wasz upór zaślepia was na prawdę Bożego objawienia, którego jesteście świadkami przez te Moje święte Orędzia dla świata.

Niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która została wam dokładnie przekazana w najświętszej Biblii. Niczego się nie nauczyliście z żadnej lekcji, której wam udzielano. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia irytują Mnie. Wasze oczy nie potrafią widzieć, a wy w rezultacie będziecie na Mnie nieprzygotowani. Z każdym oszczerstwem rzucanym przez was na tych, którzy mówią prawdę i którzy zachowują Moje święte Słowo – mimo sprzeciwu z waszej strony – będziecie musieli stanąć przede Mną. Poproszę was wtedy o wytłumaczenie się ze swoich słów, czynów i działań przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie powiedzieć, że jesteście za Mną, kiedy Mnie zwalczacie poprzez Moje Słowo dane wam z Miłosierdzia Boga, Który nigdy nie ustaje w Swoim dążeniu do zbawiania waszych dusz.

Kiedy otrzymujecie Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by osądzać innych czy im szkodzić, nawet jeśli oni nie pochodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, przekazałem wam, że człowiek nie ma prawa osądzać jakiejkolwiek duszy. Jeśli przeciwstawiacie się Mnie, jeśli nawet żywicie urazę do fałszywych proroków, osądzę was i ukarzę, tak jak wy karaliście tych, których znienawidziliście. Nie wolno wam nienawidzić innej osoby w Moje Imię. Jeśli nienawidzicie innej osoby, to robicie to w imię szatana. Zmyję waszą nieprawość dopiero wtedy, gdy do Mnie przyjdziecie i poprosicie Mnie, abym odkupił was z takiego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie zrobi, ponieważ postawiliście się nade Mną, i za to będziecie cierpieli.

Niech żaden człowiek spośród was nie oświadcza, że inna dusza jest od złego ducha, bo on, szatan, cieszy się z tych, którzy są winni popełnienia tego błędu. Nikt z was nie jest na tyle wolny od grzechu, aby mógł dokonać takiego osądu.


Ten, kto jest Mój i kto naprawdę Mnie zna, nigdy nie biczowałby innej duszy w Moje Imię.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/those-who-oppos…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-10-31-18-2…

_______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

JEZUS: Moi umiłowani kapłani i wyświęceni słudzy, nie lękajcie się Mojego Słowa

JEZUS: Tak wielu dobrych i świętych kapłanów się połączyło i rozrywają te Orędzia

JEZUS: Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy nie zadawałem im bólu

MATKA ZBAWIENIA: Kiedy pycha istnieje w was, nie możecie otrzymać świętego Daru Ducha Świętego

JEZUS: Moimi największymi wrogami są ci, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, ale których pycha sprawia, iż wierzą, że są uprzywilejowani, aby działać w Moje Imię

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie.