Język
Wyświetlenia
6,3 tys.
ŚW.FILOMENA 1 1

DEO GRATIAS !!! Księża apelują do biskupów z całego świata. Chcą pozostać wierni nauczaniu Chrystusa

Ponad 80 księży podpisało apel duszpasterski zaadresowany do biskupów na całym świecie. Zawarli w nim prośbę o pozostanie przy dotychczasowym nauczaniu Chrystusa i wyrazili sprzeciw wobec niektórych tendencji występujących w Kościele, które to nauczanie wypaczają.

Główne punkty apelu dotyczą wymazania błędów w nauczaniu niektórych hierarchów dotyczących Komunii Świętej, małżeństwa oraz istoty grzechu. Każdy kapłan może podpisać list za pomocą strony internetowej. Jego treść przetłumaczono na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, polski i portugalski.

„Kapłani, którzy podpiszą się, angażują się z powodu pasterskiej troski a nie z politycznej inicjatywy, działają we własnym imieniu, nie zaś jako członkowie grupy czy ruchu w Kościele. Prosimy, by w dyskusjach na temat Apelu jasno stwierdzili, że mówią w imieniu własnym, a nie w imieniu innych podpisanych” – czytamy w treści apelu.

Autorzy listu są zaniepokojeni opiniami niektórych hierarchów rozmiękczającymi podejście do obiektywnie grzesznych czynów i przedstawiają je – według swojej interpretacji – jako niewymagające spowiedzi i pokuty.

„Apel oparty jest o dwa zaobserwowane fakty oraz o duszpasterską ocenę z nich wynikającą: (…) poważny problem duszpasterski oraz szkoda wyrządzona z powodu odrodzenia szkodliwego i dawno odrzuconego podejścia do chrześcijańskiego życia moralnego oraz (…) nieudolność przeszłych i obecnych starań w Kościele, żeby zakończyć to fałszywe podejście.” – kontynuują autorzy listu.

Jako konkretne działania, autorzy wskazują na nieodzowne potępienie i formalne sprostowanie takich nauczań oraz reafirmację Ewangelii. Bez tych działań – zdaniem autorów – sytuacja znacznie się pogorszy.

„Jako kapłani odpowiadający na szkody wyrządzone przez to podejście, pragniemy: dać publiczne świadectwo o Chrystusie i jego nauczaniu, zapewniając radę dla wątpiących lub wprowadzonych w błąd, okazać solidarność z tymi, którzy pozostają wierni Ewangelii mimo trudnych okoliczności oraz być zachętę dla naszych braci kapłanów do służby ze współczuciem, wytrwałością i autentyczną Ewangelią (…) zwrócić uwagę na długoletni pasterski wysiłek Kościoła w celu naprawienia szkód poprzez skorygowanie tych błędów; (…) prosić, w świetle niewystarczalności tychże starań, aby każdy Biskup rozważył korzystanie ze swojego pełnego apostolskiego autorytetu dla reafirmacji Ewangelii i odrzucenia owych błędów (…)” – piszą autorzy apelu.

Apel duszpasterski podpisali już księża z m.in. Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Syrii, Filipin, Kanady, Brazylii, Polski i wielu innych krajów.

Źródło: www.lifesitenews.com/news/over-80-priests…
za: www.pch24.pl/ksieza-apeluja-…

KAPŁANI APEL MOGĄ PODPISAĆ TU:
curapastoralis.org/index.php
curapastoralis.org/view.php

APEL W JĘZYKU POLSKIM:
curapastoralis.org/doc/CPPolishPastora…
curapastoralis.org/sign.php

_________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali silni i aby bronili prawdy

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! MATKA BOŻA PROSI: Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali silni i aby bronili prawdy

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I POSŁUCHAJ:

Ks. Natanek - Wzywam Kapłanów do powstania
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednocze….