Wyświetlenia2 tys.
adan1
14

K+M+B

"S. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
M. Qui fecit caelum et terram.
S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Oremus. Benedic, Domine Deus, creaturam istam cretae : ut sit salutaris humano generii ; et praesta per invocationem nominis tuis sanctissimi, ut, quicumque ex ea sumpserint, vel in ea in Domus suae portis scripserint nomina sanctorum tuorum Gasparis, Melchioris et Baltassar, per eorum intercessionem et merita, corporis sanitatem, et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum...
M. Amen"

Po naszemu:
"K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Módlmy się. Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen."
K+M+B - po polsku
G+M+B - po łacińsku
VRS i 2 inne użytkowniczki lubią to.
VRS lubi to.
tahamata lubi to.
Chcący lubi to.
VRS
C M B = Chwal Modernizm Bracie
Anty_modernista lubi to.