Jazyk
Zobrazení
756
Varovanie 4 3

Z MÉHO BOKU OPĚT PROUDÍ KREV

Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

www.revelacionesmarianas.com/…/agosto.html
Moji milovaní lidé:
Z mého boku, z něhož byla zrozena má církev a odkud se vylévá Krev a Voda, z toho stejného boku opět proudí Krev a olej mé Lásky, aby probudil mé lidi, pro tolik bolesti, kterou Mi v tomto čase způsobují, především skrze hierarchii mé církve, která je příčinou skandálu.
POTŘEBUJI SVATOST, A VŠICHNI, KDO ZASVĚTILI SVŮJ ŽIVOT MÉ SLUŽBĚ, TO MAJÍ JAKO POVINNOST.
Ďáblu nestačilo, že vypustil svůj dým do mé církve, ale využil také nedostatek modliteb a pravé oddanosti některých mých kněží ke Mně, ovládl jejich mysl a probudil zvrácené touhy, nízké vášně a zcela úchylné žádosti těla. Toto je těžké ponaučení mé církve, je to otřes mé církve, jejíž hlavou jsem Já.
V tomto čase se můj bok znovu otevřel a z něj se vylévá Krev bolesti nad tím, kolik hříchů a urážek této povahy působí škodu mým nevinným – tělesnou a duchovní škodu.
Z mého boku se vylévá olej Lásky k mým věrným, protože v ulicích část lidstva znovu zuřivě vykřikuje: "Ukřižuj Ho, ukřižuj Ho" a hierarchie mé církve mlčí.
CO JSEM TI UDĚLAL, MŮJ LIDE?
Je naléhavé, abyste činili pokání, moji lidé…
Je naléhavé, abyste převzali zodpovědnost za své omyly a obrátili se…
Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.
Můj bok je otevřen a z něj se vylévá Krev a olej mé Lásky, aby volal můj lid, nejen k modlitbě, nejen k náhradě škody, ale aby moji laičtí lidé se sjednotili a byli nositeli důrazného volání ke svým bratrům a sdíleli s nimi mé Slovo a své osobní svědectví. K tomu však musíte být znalci Písma svatého a věrní mému Slovu, aniž byste je pokřivili.
Nebuďte odpadlíky! Pracujte, namáhejte se v dobrém i zlém čase.
Jsem zarmoucen skutečností, že Zlý volně útočí v ulicích měst a obcí, zatímco moji pastýři zavírají dveře těm, kdo se chtějí se svými bratry podělit o mé Slovo, které jsem jim sdělil.
Mé děti musí pracovat na straně dobra a nebýt spoluviníky zla, umlčující dobro.
Vy, mé děti, buďte hlasem dobra!
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Napsat komentář
Zedad
Proč? Protože jsou to osobnosti, kterým lidé věří, no a když nám mluví, že hříchy lze omluvit, tak je to špatně.
Napsat komentář
Zedad
Peter(skala) před 3 minutami

Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.


Ti co nás vedou, mají stát pevně v přirozeném zákonu Božím, až k prolití krve.
Napsat komentář
Peter(skala)
Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.
Napsat komentář
Varovanie zmínil tento příspěvek v Z MÉHO BOKU OPĚT PROUDÍ KREV.