Clicks20
ms.news

Kepelbagaian Agama "Suratan Tuhan"-Pope Francis

“Pluralisme dan kepelbagaian agama, warna, jantina, bangsa dan bahasa merupakan hasil kebijaksanaan Tuhan atas keinginan-Nya.”

Tuntutan ini dibuat pada 4hb Februari dalam dokumen antara-agama yang ditandatangani oleh Pope Francis dengan Imam Agung, Al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyib yang dikatakan pekerja kleriks Sunni yang paling bersikap liberal di Egypt.

Menurut Genesis 11, God menjadikan kepelbagaian bahasa demi menghukum dosa manusia.

Dokumen tersebut menyatakan bahawa “kebijaksanaan yang penuh kesucian merupakan sumber di mana hak menuntut kebebasan beragama dan kebebasan daripada cabang-cabang yang berbeza”.

Ini menandakan Francis mengambil kira bahawa majlis pengorbanan manusia Aztec adalah apa yang diingini Tuhan seumpamanya dalam kewujudan agama Islam atau Judaisme yang ternyata berbeza dengan sudut pandangan Gereja dalam hal seperti Trinity dan kesucian Christ.

Tuntutan yang mengatakan bahawa keinginan "Tuhan" wujudkan adalah tidak termasuk agama lain yang dikatakan oleh Francis' "Tuhan" secara ratanya kebenaran dan penafian terhadap kebenaran, oleh itu seperti syaitan yang merupakan ciptaan yang berprinsip kontradik.

#newsVzutsgjknp