Jazyk
Pozretia
279
apredsasatoci 20 2

Blahoslavenstva

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.


Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu.

Tento text vyvracia predovšetkým všeobecne zastupované predstavy o šťastí človeka. Ľudia si myslia, že šťastie závisí od materiálneho blahobytu, od úspechu v profesijnej činnosti, od pohody v rodine, od neprítomnosti problémov, ťažkostí, skúšok a zármutku. Podľa Ježišovej náuky skutočné šťastie (blaženosť) vôbec nezávisí od vonkajších faktorov. Spočíva vo vnútornom dobre človeka, ktoré človek dosiahol vďaka svojim vlastným vlastnostiam.


Blahoslavení chudobní v duchu

Prvou z týchto vlastností na zozname je chudoba v duchu. Pod tým treba chápať pokoru, osobitný vnútorný duchovný stav, ktorý vychádza z myslenia na Boha a z pocitu jeho prítomnosti. Pokora nie je synonymom pre pasivitu alebo poníženie. Kresťan je povolaný k aktívnemu životnému postoju a dobrým skutkom, avšak zásluhy za tieto dobré skutky nesmie pripisovať sebe. Skôr si má uvedomovať, že všetko, čo vlastní v duchovnej alebo materiálnej rovine, pochádza od Boha. Pokora je protichodná k pýche (pri ktorej je človek presvedčený o sebe samom a povyšuje sa nad druhých). Pýcha vytvára deliacu stenu medzi človekom a Bohom a prináša nesúlad do vzájomných vzťahov ľudí.

Blahoslavení plačúci

Blahoslavenstvo plačúcich upozorňuje na to, že kresťan musí byť schopný trpezlivo niesť zármutok, nebáť sa nešťastí a skúšok, nehľadať v živote len radosti a pôžitky. V skúškach musí vidieť Božiu ruku a nachádzať útechu v pocite Božej prítomnosti. Kresťan naplače kvôli nejakej krivde alebo zlobe, neplače z malomyseľnosti alebo zo zúfalstva, ale kvôli vedomiu vlastných hriechov (slzy ľútosti) alebo od radosti z Božej blízkosti (slzy dojatia).

Blahoslavení tichí

Vlastnosť miernosti umožňuje nájsť vnútorný duševný pokoj. Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké“ (Mt 11,28-30). Spasiteľ povolal svojich učeníkov, aby ho napodobňovali ako vzor miernosti. A apoštol Peter sa obracia vo svojom liste takto na ženy: „Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku: na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách, ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom“ (1Pet 3,3-4). Miernosť je príznakom vnútornej krásy, ktorá je rovnakým spôsobom potrebná ženám i mužom.

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti

Kristus prikazuje byť hladnými a smädnými po spravodlivosti, to znamená vždy a vo všetkom hľadať spravodlivosť, čestnosť. V Starom zákone vystupuje spravodlivosť ako jedna z vlastností samotného Boha: On je spravodlivý (Ž 7,10). Ľudská spravodlivosť je obrazom tejto božskej spravodlivosti. Božia spravodlivosť je nadčasová a večná, no vyjadruje sa v prikázaniach, ktoré dal Boh ľuďom, ktorí žijú v čase. Tí ľudia sú „hladní a smädní po spravodlivosti“, ktorí sa horlivo usilujú plniť Božie prikázania, z celého srdca hľadať Boha, prameň každej spravodlivosti, a ktorí v miere svojich síl a svojho postavenia bojujú proti nezákonnosti a zastávajú sa tých, ktorým sa deje neprávosť.

Blahoslavení milosrdní

Kresťan má byť milosrdný a aj v tom sa má stať podobný Pánovi, ktorý je „milostivý a milosrdný“ (Ž 120 [103]8). Milosrdenstvo sa nemá ukázať len v srdečnej náklonnosti, ale aj v konkrétnych skutkoch milosrdenstva – ako ich Kristus pripomenie každému jednému pri Poslednom súde: hladujúceho nakŕmiť, smädnému dať piť, cudzinca prijať, nahého ošatiť, chorého alebo väzneného navštíviť (Mt 25,35-36). Ako hovorí apoštol Jakub, viera sa musí ukazovať v dobrých skutkoch: „Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov“ (Jak 2,26).

Blahoslavení čistého srdca

Čistota srdca otvára človeku cestu k videniu Boha: Boh je podľa svojej prirodzenosti neviditeľný, no zjavuje sa pokorným, miernym a tým, ktorí majú čisté srdce. Čistotu srdca nemožno dosiahnuť len vlastnými úsiliami, ale bezpodmienečne potrebujeme Božiu pomoc: „Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!“ (Ž 50 [51], 12). Od človeka Boh očakáva pokánie a skrúšené srdce: „Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože“ (Ž 50 [51], 19).

Blahoslavení tvorcovia pokoja

Kristov učeník je povolaný zakladať pokoj, to znamená prinášať svojmu okoliu pokoj. K tomu musí on sám vlastniť vnútorný pokoj a neotrasiteľnú silu ducha. Svätý Serafim Sarovský hovorí: „Nadobudni pokojného ducha a tisíce ľudí okolo teba budú zachránené.“ Zakladateľ pokoja má sám v sebe pokoj a neodpláca zlo zlom. Keď niekde vypukne konflikt, nasadzuje všetky sily, aby ho riešil.

Kristus varuje svojich učeníkov: musíte sa nastaviť na prenasledovania.
V priebehu stáročí vypukli prenasledovania Cirkvi rozličnej sily. Takto to bolo v prvých troch storočiach existencie Cirkvi, keď celková moc trestnej mašinérie Rímskej ríše bola zameraná na jej zničenie. Takto to bolo aj v 20. storočí v Sovietskom zväze, keď Cirkev bola vystavená ostrým represáliám.

Ale aj v pokojných a šťastných časoch kresťanstvo znamená pripravenosť odmietnuť vábenie „tohto sveta“ s jeho pokušeniami a prevrátenými predstavami o šťastí, morálke, dobre a zle. Séria blahoslavenstiev na začiatku Kázne na vrchu ukazuje, že kresťanský spôsob života sa spája len v niektorých aspektoch s takzvanou všeobecnou ľudskou morálkou. Zatiaľ čo všeobecná ľudská morálka chce zaistiť len pokojné spolunažívanie navzájom vnútorne cudzích subjektov, kresťanský spôsob života zameriava úsilie človeka na svätosť a duchovnú dokonalosť, ktorá je schopná spojiť ľudí nerozlučnými zväzkami bratskej lásky, aby „poznali Božie tajomstvo — Krista“ (Kol 2,2).
apredsasatoci
@Rapture TO SOM TI UZ PREDSA VYSVETLILA. jeden bude vzaty a druhy ponechany su posledne casy = vychvatenie. ale posledne casy nie su len o vychvateni. VYCHVATENIE = 2 kRISTOV PRICHOD.
posledne casy su aj o antikristovi. o 3. svetovej vojne. tam bude vela mucenikov. KAPISTO?!
Rapture
@apredsasatoci, odpovedz najprv na moju otazku , potom ja ti odpoviem
Rapture
Skús mi prosim ta vysvetliť , jeden bude vzatý a druhý ponechaný.. Matúš 24, 40
henta
ta ti dává, dělat smazat
a dělat z druhých blbce to ji jde.
janevanj
@Rapture Evanjelium podľa Lukáša kap. 17 : 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. 35Viac
janevanj
@Rapture
Vízia Davida Wilkersona

V roku 1973 dal Boh Davidovi Wilkersonovi videnie dramatických zmien v spoločnosti a v Cirkvi v posledných časoch. Rok nato ho viedol k tomu, aby toto videnie spísal a vydal ho pod názvom The Vision (prekl. videnie, vízia). Pokiaľ sa budú viaceré body zdať čitateľom ako samozrejmosť, je to preto, že sa predikcie naplnili, keďže v dňoch, keď Wilkerson proroctvo … Viac
Rapture
@janevanj, Áno Boh ma všetko pod kontrolou, myslel tím že nás sa to nebude týkať, vychvati nás z toho,
miňocraft
Boh má všetko pod kontrolou...
AMEN!
apredsasatoci
@Rapture urcite sa aj pravovernych budu tykat posledne casy. preco? pretoze mucenictvo je semenom krestanstva!!!

to co tvrdis je iluuuuuuuuuuuuzia!
Rapture
Blahoslaveni ten kdo má uši a počuje
apredsasatoci
Židom 6:4-6
Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli - aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu.
Rapture
@apredsasatoci čau, vieš čo je sranda?, že aj David Wilkerson hovoril o vychvateni
apredsasatoci
a osobne nie som proti vychvateniu. co mne osobne vadi, ze tvoj sergej tvrdi, ze aj pohania skoncia v nebi.
apredsasatoci
jan klimak: iba pravi sluzobnici su spaseni!
1. pravi sluzobnici - kto plni Boziu volu.
2. nehodni sluzobnici - kto si mysli, ze si zasluzi krst, ale zmluvu nezachovavaju.
3. odcudzeni od Boha - ti, co neveria, alebo veria niecomu spatnemu,
4. protivnici - z vlastnej vole hresia a bojuju proti Bohu
Zedad
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha
apredsasatoci
tak makaj, aby si ho aj mal. recicky ti nepomozu.
apredsasatoci
Snad každý z nás něco hledal. Čím je to cennější nebo po tom moc toužíme, tím usilovněji to hledáme.. Dokážeme na to vynaložit hodně námahy a času. Bible nám říká: "Hledejte nejprve království Boží!" V království vládne král,, v Božím království Pán Bůh. Jestliže chceme žít v Božím království, musíme nad svým životem přijmout Boží vládu. Každý den musíme hledat Boží vůli a svěřit mu vše, co … Viac