Clicks627
hu.news
32

Filozófus: Ferenc pápa eretnek, ám nincs semmilyen automatikus rendszer, ami miatt hivatalát vesztené

Ferenc pápa "sok eretneki kijelentést tett" - mondta a híres osztrák filozófus, Josef Seifert a Gloria.tv oldalnak (német nyelvű videó lent).

Seifert kiemelte, hogy az áprilisi levélben leírt hét eretnekség "nem kimerítő", amit a nyolcvan tudós írt. A filozófus emlékszik arra, hogy Ferenc pápa azt állította, a gonosz lelkek eltűnnek halál után, a pokol pedig üres.

Az abu-dzabi nyilatkozat Seifert szerint "inkább eretneki, mint apostoli".

Seifert úgy gondolja, hogy az objektív eretnekséget terjesztő pápának hivatalát kellene vesztenie, ám nincs kompetens hatalom, ami bíráskodhatna egy pápa fölött. Ezért csak egy későbbi pápa ítélheti el Ferenc pápát.

Vannak olyan egyházi tanítók, mint pl. a jezsuita Robert Bellarmine, aki szerint egy eretnek pápa automatikusan hivatalát veszti, viszont ez soha nem volt az egyház hivatalos tanítása - mondta Seifert.

Reméli, hogy Ferenc pápa visszavonja eretnekségeit, mivel esély van arra, hogy kárhoztatik és "kitörlik a pápák listájáról".

Seifert továbbá megemlítette, hogy Ferenc pápa egyházában félnek az emberek, egy püspök pedig azt mondta, hivatalát vesztené, ha őszintén kritizálna.

#newsBqzcokhnnm

Minden fel lett fedve előttetek: tervemnek elsősorban csodálatos és győzelmes beteljesedését jövendöltem meg nektek.
Hírül adtam Szeplőtelen Szívem diadalát a világban.
Végül Szeplőtelen Szívem fog diadalt aratni.
Ez Jézus legnagyobb diadalában következik be, ami elhozza a világ számára a szeretet, az igazságosság és béke dicsőséges uralmát és mindeneket megújít. Nyissátok ki szíveteket a …More
Minden fel lett fedve előttetek: tervemnek elsősorban csodálatos és győzelmes beteljesedését jövendöltem meg nektek.
Hírül adtam Szeplőtelen Szívem diadalát a világban.
Végül Szeplőtelen Szívem fog diadalt aratni.
Ez Jézus legnagyobb diadalában következik be, ami elhozza a világ számára a szeretet, az igazságosság és béke dicsőséges uralmát és mindeneket megújít. Nyissátok ki szíveteket a reménységnek! Tárjátok ki az ajtókat Krisztus előtt, aki dicsőségben jön el hozzátok! Éljétek meg e második advent félelmetes óráit! Váljatok így diadala bátor hirdetőivé, nekem szentelt kis gyermekeim, akik az én lelkemből éltek, legyetek e végső idők apostolai!
Amikor az Egyházba be fog lépni a gonosz Ember, aki beteljesíti a pusztulás gyalázatát, s amelynek csúcspontja a szörnyű szentségtörésben lesz, miközben a nagy hittagadás mindenfelé elterjed, akkor Szeplőtelen Szívem össze fogja gyűjteni a hűséges kis maradékot, amely a szenvedésben, imában és reményben várni fogja fiam Jézus dicsőségben való eljöttét.
Ezért ma felhívlak benneteket, nézzetek a …More
Amikor az Egyházba be fog lépni a gonosz Ember, aki beteljesíti a pusztulás gyalázatát, s amelynek csúcspontja a szörnyű szentségtörésben lesz, miközben a nagy hittagadás mindenfelé elterjed, akkor Szeplőtelen Szívem össze fogja gyűjteni a hűséges kis maradékot, amely a szenvedésben, imában és reményben várni fogja fiam Jézus dicsőségben való eljöttét.
Ezért ma felhívlak benneteket, nézzetek a nagy világosságra, amely Fatimából terjedt el a századotok folyamán, és amely különösen erőssé válik ezekben az utolsó időkben.
Az enyém egy apokaliptikus üzenet, mivel bent vagytok a szívében annak, amit nektek az Isteni írás utolsó és annyira fontos könyvében kinyilvánítottak. Szeplőtelen Szívem fényének az Angyalaira bízom a feladatot, hogy vezessenek rá ezeknek az eseményeknek a megértésére most, amikor Én felnyitottam nektek a lepecsételt könyvet."

1994. május 22.
Szeplőtelen Szívem diadala egybe fog esni a második Pünkösd tervével.
Új tűz fog lecsapni az égből és meg fogja tisztítani a pogányságba visszatért emberiséget.
Olyan lesz, mint egy ítélet kicsiben, mindenki látni fogja magát magának az Isten igazságának a fényében.
Így a bűnösök visszatérnek a Kegyelemhez és az életszentséghez, az elveszettek a jóság útjára, a távollévők az Atya házába, a betegek a teljes meggyógyuláshoz, a kevélyeket, a tisztátalanokat, a Sátán gonosz munka társait mindörökre legyőzik és elítélik
One more comment from Zsadányi Sándor
lowoa and one more user like this.
lowoa likes this.
charisma likes this.