Jazyk
Pozretia
91
ľubica

Pápežovo milosrdenstvo v praxi

O príhovore pápeža k členom Rímskej kúrie
Vatikán, 21.12.2018 (LifeSiteNews – Dorothy C. McLean, Lumen de Lumine) 024 349 –

Pápež František 21. decembra v príhovore k členom Rímskej kúrie o. i. povedal:

„Kto je šťastný u jasličiek? Madona a sv. Jozef sú plní radosti: Dívajú sa na Dieťa Ježiša a sú šťastní, pretože po tisícerých starostiach dostali od Boha tento dar, s takou vierou a takou radosťou. Sú „preplnení“ svätosťou, teda radosťou. A vy mi poviete: Nuž čo! Je to Panna Mária a svätý Jozef! Iste. Ale nemyslime si, že to bolo pre nich jednoduché. Svätým sa nikto nerodí, ale stáva. A to platí tiež pre nich.“

(Božia Matka sa podľa toho nenarodila ako svätá, ale posvätila sa až svojím životom? Ak teda sa nenarodila ako svätá, narodila sa s hriechom ?…V dokumente Ineffabilis Deus sv. Pia IX. čítame:
Z týchto dôvodov Boh od prvopočiatku a pred všetkými vekmi vyvolil pre svojho jednorodeného Syna Matku, z ktorej si mal vziať ľudské telo a v blaženej plnosti času sa tiež narodiť jednorodený Boží Syn. …. Preto ju Boh tiež obdivuhodne štedro obdaroval – viac než všetkých anjelských duchov a svätcov – všetkými možnými nebeskými darmi pochádzajúcimi z pokladnice jeho božstva, aby tak bola celkom bez akejkoľvek poškvrny hriechom, celá krásna a dokonalá a aby v sebe mala takú plnosť dokonalosti a svätosti, ktorá v tých, ktorí stoja pred Bohom, nemá obdoby a ktorú nikto okrem Boha nie je schopný pochopiť. Bolo bez pochyby vhodné, aby žiarila vždy jasom dokonalej svätosti, aby bola úplne nedotknutá poškvrnou dedičnej viny a aby priniesla dokonalé víťazstvo nad starým hadom tak ctihodná Matka, ktorej sa Boh rozhodol dať svojho jediného Syna, ktorého plodí zo svojho srdca ako sebe rovného a ktorého miluje ako seba. Jej sa teda rozhodol Boh Otec dať svojho jediného Syna takým spôsobom, aby jeden a ten istý Boží Syn bol podľa prirodzenosti zároveň Synom Boha Otca i Panny, ktorú si sám vyvolil za svoju pravú a telesnú Matku a v ktorej chcel Duch Svätý spôsobiť, aby v nej bol počatý a z nej sa narodil ten, z ktorého on sám vychádza (Ieffabilis Deus 1. ) (…)
Nikto nech sa neopovažuje porušovať tento text nášho vyhlásenia a definície. Ak by mal túto opovážlivosť, aby tak robil, nech sa dozvie, že prepadne hnevu všemohúceho Boha a blažených sv. Petra a sv. Pavla, jeho apoštolov. (25)
Pius IX. Ineffabilis Deus ( Te Deum 5/12)

Pápež František sa v príhovore vrátil aj k téme, ktorú mnohí spájajú s jeho reakciou na odhalenia arcibiskupa Carla Vigana – toho „veľkého žalobcu“. Zameral sa na dve „trápenia“, ktoré Cirkev prežívala tento rok, ako povedal – a síce „na niektorých synov a služobníkov Cirkvi“.
Prvým trápením bolo „zneužívanie sexuálne aj mocnárske, ktoré „klerici a zasvätené osoby“ spôsobili iným. Pápež František odsúdil toto zneužívanie použijúc kráľa Dávida, ktorý hriešne túžil po žene iného a jej manžela vystavil nebezpečiu smrti ako symbolu takýchto kňazov a rehoľníkov.
Druhým trápením, ktoré pápež oslovil bola „nevernosť tých, ktorí zrádzajú svoje povolanie, svoju prísahu, svoje poslanie a svoje zasvätenie Bohu a Cirkvi“.
Spomenutie prísahy môže a nemusí byť narážkou na porušenie prísahy zachovať pápežské tajomstvo arcibiskupa Vigana, ktorú skladal, keď bol prijatý do vatikánskeho diplomatického zboru. No pápež František potom svižne prešiel k témam, ktoré má veľmi na mysli po tom, čo Viganò uviedol, že pápež vedel o zločinnom správaní kardinála Theodore McCarricka, ale napriek tomu ho povýšil.

Podľa Františka títo nelojálni duchovní porušujúci sľuby „sa skrývajú za dobrými úmyslami, aby bodali svojich bratov a sestry do chrbta a rozsievali kúkoľ, rozdelenie a zmätok“. „Vždy si nachádzajú výhovorky vrátane intelektuálnych a duchovných, aby mohli nerušene kráčať po ceste do zatratenia.“

Dňa 3. septembra, keď svet čakal na reakciu pápeža na Viganòve obvinenia, pápež František mal homíliu, v ktorej povedal, že ticho je jedinou odpoveďou na „ľudí, ktorým chýba dobrá vôľa, na ľudí, ktorí hľadajú iba škandál, na tých, ktorí chcú iba rozdelenie, ktorí chcú iba ničenie.“
V tomto vianočnom príhovore k Rímskej kúrii František citoval sv. Augustína, aby podčiarkol, že títo nelojálni, sľuby porušujúci duchovní sú biskupi.

„Toto správanie nie je ničím novým v histórii Cirkvi. Sv. Augustín hovorí: ‘Myslíte si snáď, bratia, že kúkoľ nemôže vyrásť dokonca aj na stolcoch biskupov? Myslíte si snáď, že toto nájdeme iba nižšie dolu a nie vyššie hore? Nech nás nebesia uchránia predtým, aby sme boli kúkoľom! … Dokonca aj na stolcoch biskupov možno nájsť dobrú pšenicu, aj kúkoľ, dokonca aj v rôznych komunitách veriacich možno nájsť dobré zrno aj kúkoľ.“
Arcibiskup Viganò je iba jedným z mnohých biskupov, vrátane kardinálov, ktorí spochybnili rozhodnutia pontifikátu pápeža Františka. No po Viganòvom svedectve mal pápež rad homílií o „veľkom žalobcovi“.

Teraz pápež bez vysvetlenia konštatoval, že slová sv. Augustína nám pomáhajú uvedomiť si, že „veľký žalobca“ je ten, kto prináša rozdelenie a pochybnosti a povedal:
„Oni nám pomáhajú uvedomiť si, že pokušiteľ, veľký žalobca je ten, kto prináša rozdelenie, rozsieva nezhody, vytvára nepriateľstvo, presviedča Božie deti a vnuká im pochybnosti.“
Potom tak ako ľavicové médiá vyhlásil, že za týmto rozvratom sú peniaze. Denník The New York Times vydal omylom takúto správu a táto falošná správa sa rozšírila.
„Za týmito rozsievačmi kúkoľa vždy nájdeme tridsať strieborných. Postava Dávida nás privádza k Judášovi Iškariotskému, ďalšiemu mužovi vyvolenom Pánom, ktorý predal svojho Pána a vydal ho na smrť.“

Porovnáva tu pápež seba, ako to zrejme robil v jesenných homíliách o „veľkom žalobcovi“ so Spasiteľom a Vigana s Judášom? Pápež hovorí o Judášovi ako o „druhom mužovi“, ktorý predáva svojho Pána. Ku komu teda prirovnáva Judáša?
Je udivujúce, že František porovnáva biblický symbol klerikálnych páchateľov sexuálneho zneužívania s biblickým symbolom klerikálnych porušovateľov prísahy a končí slovami, že tá druhá skupina je horšia.
„Dávid hriešnik a zradný Judáš budú vždy prítomní v Cirkvi, keďže reprezentujú slabosť, ktorá je súčasťou ľudskej bytosti,“ povedal František. „Oni sú ikony hriechu a zločinu páchaného tými, čo sú vyvolení a zasvätení. Spojení v závažnosti svojho hriechu sa však predsa líšia, keď dochádza k obráteniu. Dávid oľutoval a dôveroval Božiemu milosrdenstvu, Judáš sa obesil.“
Ak je Judáš Františkov symbol pre Vigana, možno toto porovnanie opísať iba ako šokujúce odsúdenie naznačujúce, že František je presvedčený, že Viganò je horší ako klerik, ktorý znásilňuje deti.
Pápež na záver povedal, že „duchovná korupcia“, ktorú opísal ako druhé trápenie, je „horšia ako pád hriešnika“. Citujúc Gaudete in Exsultate, konštatoval, že to je horšie ako toto upadnutie do hriechu, pretože je to pohodlná a seba uspokojujúca forma slepoty“. Všetko sa potom zdá byť prijateľné: podvod, nactiutŕhanie, egoizmus a iné subtílne formy egocentrizmu ‘lebo dokonca aj satan sa javí ako anjel svetla’…“

zdroj:modlitba.sk
alebo priamo: www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
..................................
súvisiace:
www.lifenews.sk/20001/de-mattei-arcib…
Arcibiskup Vigano žiada Vatikán, aby prestal mlčať
Bývalý veľvyslanec Vatikánu v USA Vigano: Za zneužívanie môže homosexualita medzi kňazmi
Vortex - Satan vo Vatikáne
Vortex - Rím sa opäť otriasa
...........................................................................

PS: prirovnavam Mons Vigana k sv. Thomasovi Mohrovi, ktorý mal tiež ´problém´, pretože povedal královi Henrichovi VII. pravdu ohľadne manželskej vernosti. Takže múdremu stačí....aby pochopil kto je kto a kde sa nachádzame---lebo p. F sa vraj trápi podľa neho títo nelojálni duchovní porušujúci sľuby „sa skrývajú za dobrými úmyslami, aby bodali svojich bratov a sestry do chrbta a rozsievali kúkoľ, rozdelenie a zmätok“. „Vždy si nachádzajú výhovorky vrátane intelektuálnych a duchovných, aby mohli nerušene kráčať po ceste do zatratenia.“ Tieto slová boli Františkovými šípmi namierenými na odvážneho arcibiskupa Viganó..... to ako odkaz pre tých čo povrchne čítajú

Nech dobrotivý Pán chráni, posiľnuje a nadalej vedie skvelého arc. Viganó v jeho prorockej úlohe Jána Krstiteľa voči Herodesovi....,resp. zákernej Herodiáde
ľubica zmienil tento príspevok v Pápežovo milosrdenstvo v praxi.