Ngôn ngữ
265

Trường học của tương lai: Trường mẫu giáo với tiếng Latin bắt buộc

Học viện Mission Dolores ở San Francisco, một ngôi trường của tương lai, dạy trẻ em từ Anh, Tây Ban Nha, Tagalog và Eritrean. Qua tiếng Latin, họ tìm ra một nền tảng chung và ngôn ngữ thống nhất, …
Viết một bình luận …