Ngôn ngữ
Lượt xem
26
vi.news

Đa số các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thụ phong Phụ nữ [một cách không hợp lệ]

Hơn một nửa số giám mục Hoa Kỳ sẽ "thụ phong" các phó tế nữ trong giáo phận của họ nếu Tòa Thánh phê chuẩn việc làm sai trái đó, theo kết quả của một nghiên cứu ngày 22 tháng 1.

Đồng thời, "chỉ" 41 phần trăm các giám mục tin rằng Giáo hội đã trao cho họ quyền năng để làm điều đó. Một phần ba các giám mục nói rằng Giáo hội nên tạo ra các nữ phó tế.

Nghiên cứu này được đưa ra bởi "Trung tâm nghiên cứu ứng dụng hoạt động Tông đồ" tại Đại học Georgetown. 192 giám mục đã được hỏi, 108 trả lời.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsZeqdgyhtph