Clicks1.5K
ŚW.FILOMENA
12

Franciszek będzie gościem ekumeniczno - pokojowej konferencji w Al-Azhar

Z cyklu: Ekumeniczne wysiłki na rzecz Nowej Światowej Religii i NWO


W tym samym czasie co wizyta Franciszka w Kairze 28-29 kwietnia br. odbędzie się międzynarodowa konferencja pokojowa w stołecznym uniwersytecie Al-Azhar. Papież będzie jej gościem już w pierwszym dniu swego pobytu w Kairze.

To nie przypadek, zwraca uwagę wiedeńska fundacja ekumeniczna „Pro Oriente” i przypomina, że drogę do konferencji otworzyła wizyta wielkiego imama u papieża Franciszka 23 maja ub. roku. Wtedy to Franciszek zaproponował wielostopniowy plan, mający na celu postawienie na nowych podstawach stosunków między światem chrześcijańskim i islamskim, co też pozwoliłoby na zorganizowanie na ziemi egipskiej międzynarodowej konferencji chrześcijańsko-islamskiej. „Wydaje się więc, że warunki zostały spełnione” – zaznacza „Pro Oriente”.

Papież będzie gościem konferencji już w dniu przybycia do Kairu, 28 kwietnia. Obecni będą także: duchowy zwierzchnik światowego prawosławia patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i papież-patriarcha prawosławnych koptów Tawadros II (Teodor), a także patriarchowie Kościołów tradycji wschodniej i przedstawiciele życia politycznego oraz Kościołów z różnych krajów świata.

Na konferencji pokojowej w Kairze szejk al-Tayyeb wystąpi w podwójnej roli: jako wielki imam uniwersytetu Al-Azhar oraz jako przewodniczący „Muslim Council of Elders“, utworzonego podczas Ramadanu 2014 roku stowarzyszenia muzułmańskich naukowców i ekspertów, „cechującego się mądrością, poczuciem sprawiedliwości, niezależnością i umiarkowaniem”.

W zaproszeniu organizatorzy konferencji przypominają, że “pokój” jest jednym z “najwznioślejszych” i „najpiękniejszych imion Boga” w pobożności islamskiej. Tym bardziej więc ludzkie pragnienie pokoju ma dziś szczególne znaczenie w obliczu poważnych tragedii, takich jak „krwawe wojny, skrajne ubóstwo, bezsensowne konflikty, które pociągają za sobą miliony ofiar”, a także ofiar „terroryzmu, niewiedzy i chorób”.

Mając tę świadomość władze kairskiego uniwersytetu podkreślają, że konferencja jest oparta na „przekonaniach religijnych, wartościach ludzkich i doświadczeniach historycznych”. Jej celem jest wystosowanie przesłania pokoju do świata, potępienie przemocy i dyskryminacji oraz podkreślenie „wielkiej wartości miłosierdzia, tolerancji i miłości bliźniego”. Wspólnym obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących jest osiągnięcie sprawiedliwego pokoju dla całej ludzkości i wyrwanie korzeni przemocy, nienawiści, ubóstwa i chorób.

„Najwyższym celem tej międzynarodowej konferencji jest zgoda odnośnie powszechnych zasad ludzkich, które zapewnią pokój wszystkim ludziom, niezależnie od religii, przekonań filozoficznych, języka i płci” – czytamy w zaproszeniu. Organizatorzy podkreślają, że „ten cel będzie można osiągnąć tylko we współpracy czołowych przedstawicieli życia religijnego, naukowego i kulturalnego oraz organizacji międzynarodowych”.

za: ekai.pl/papiez-bedzie-g…

___________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Krzyż zrównany z półksiężycem – jaka jest tego wymowa symboliczna?

FRANCISZEK MODLI SIĘ W MECZECIE...!!!


Dlaczego masoni kochają "papieża" Franciszka?

Roberto de Mattei: To, co wyszło na światło dzienne podczas spotkania ekumenicznego pomiędzy papieżem Franciszkiem a Światową Federacją Luterańską w Lund, wydaje się być nową religią.

Ekumenizm – dzieło diabła – Abp Marcel Lefebvre


MATKA BOŻA O EKUMENIZMIE: Pułapka, którą zastawił szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła

MATKA BOŻA: Fałszywy prorok wprowadzi potężną wiarę ekumeniczną, co zadowoli każdego heretyka.

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

I POSŁUCHAJ:

Słowo dla Polski cz. 1,2,3: Kroki Franciszka - Bergoglio do zniszczenia papiestwa i Kościoła

Jezuicki papież Franciszek i jedna światowa religia na rzecz pokoju ...
Franciszek Polak and one more user like this.
Franciszek Polak likes this.
ŚW.FILOMENA
„Najwyższym celem tej międzynarodowej konferencji jest zgoda odnośnie powszechnych zasad ludzkich, które zapewnią pokój wszystkim ludziom, niezależnie od religii, przekonań filozoficznych, języka i płci” – czytamy w zaproszeniu. Organizatorzy podkreślają, że „ten cel będzie można osiągnąć tylko we współpracy czołowych przedstawicieli życia religijnego, naukowego i kulturalnego oraz organizacji …More
„Najwyższym celem tej międzynarodowej konferencji jest zgoda odnośnie powszechnych zasad ludzkich, które zapewnią pokój wszystkim ludziom, niezależnie od religii, przekonań filozoficznych, języka i płci” – czytamy w zaproszeniu. Organizatorzy podkreślają, że „ten cel będzie można osiągnąć tylko we współpracy czołowych przedstawicieli życia religijnego, naukowego i kulturalnego oraz organizacji międzynarodowych” !!!
Agnus likes this.