Język
Wyświetlenia
1,5 tys.
ŚW.FILOMENA 1 2

Franciszek będzie gościem ekumeniczno - pokojowej konferencji w Al-Azhar

Z cyklu: Ekumeniczne wysiłki na rzecz Nowej Światowej Religii i NWO


W tym samym czasie co wizyta Franciszka w Kairze 28-29 kwietnia br. odbędzie się międzynarodowa konferencja pokojowa w stołecznym uniwersytecie Al-Azhar. Papież będzie jej gościem już w pierwszym dniu swego pobytu w Kairze.

To nie przypadek, zwraca uwagę wiedeńska fundacja ekumeniczna „Pro Oriente” i przypomina, że drogę do konferencji otworzyła wizyta wielkiego imama u papieża Franciszka 23 maja ub. roku. Wtedy to Franciszek zaproponował wielostopniowy plan, mający na celu postawienie na nowych podstawach stosunków między światem chrześcijańskim i islamskim, co też pozwoliłoby na zorganizowanie na ziemi egipskiej międzynarodowej konferencji chrześcijańsko-islamskiej. „Wydaje się więc, że warunki zostały spełnione” – zaznacza „Pro Oriente”.

Papież będzie gościem konferencji już w dniu przybycia do Kairu, 28 kwietnia. Obecni będą także: duchowy zwierzchnik światowego prawosławia patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i papież-patriarcha prawosławnych koptów Tawadros II (Teodor), a także patriarchowie Kościołów tradycji wschodniej i przedstawiciele życia politycznego oraz Kościołów z różnych krajów świata.

Na konferencji pokojowej w Kairze szejk al-Tayyeb wystąpi w podwójnej roli: jako wielki imam uniwersytetu Al-Azhar oraz jako przewodniczący „Muslim Council of Elders“, utworzonego podczas Ramadanu 2014 roku stowarzyszenia muzułmańskich naukowców i ekspertów, „cechującego się mądrością, poczuciem sprawiedliwości, niezależnością i umiarkowaniem”.

W zaproszeniu organizatorzy konferencji przypominają, że “pokój” jest jednym z “najwznioślejszych” i „najpiękniejszych imion Boga” w pobożności islamskiej. Tym bardziej więc ludzkie pragnienie pokoju ma dziś szczególne znaczenie w obliczu poważnych tragedii, takich jak „krwawe wojny, skrajne ubóstwo, bezsensowne konflikty, które pociągają za sobą miliony ofiar”, a także ofiar „terroryzmu, niewiedzy i chorób”.

Mając tę świadomość władze kairskiego uniwersytetu podkreślają, że konferencja jest oparta na „przekonaniach religijnych, wartościach ludzkich i doświadczeniach historycznych”. Jej celem jest wystosowanie przesłania pokoju do świata, potępienie przemocy i dyskryminacji oraz podkreślenie „wielkiej wartości miłosierdzia, tolerancji i miłości bliźniego”. Wspólnym obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących jest osiągnięcie sprawiedliwego pokoju dla całej ludzkości i wyrwanie korzeni przemocy, nienawiści, ubóstwa i chorób.

„Najwyższym celem tej międzynarodowej konferencji jest zgoda odnośnie powszechnych zasad ludzkich, które zapewnią pokój wszystkim ludziom, niezależnie od religii, przekonań filozoficznych, języka i płci” – czytamy w zaproszeniu. Organizatorzy podkreślają, że „ten cel będzie można osiągnąć tylko we współpracy czołowych przedstawicieli życia religijnego, naukowego i kulturalnego oraz organizacji międzynarodowych”.

za: ekai.pl/papiez-bedzie-g…

___________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Krzyż zrównany z półksiężycem – jaka jest tego wymowa symboliczna?

FRANCISZEK MODLI SIĘ W MECZECIE...!!!


Dlaczego masoni kochają "papieża" Franciszka?

Roberto de Mattei: To, co wyszło na światło dzienne podczas spotkania ekumenicznego pomiędzy papieżem Franciszkiem a Światową Federacją Luterańską w Lund, wydaje się być nową religią.

Ekumenizm – dzieło diabła – Abp Marcel Lefebvre


MATKA BOŻA O EKUMENIZMIE: Pułapka, którą zastawił szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła

MATKA BOŻA: Fałszywy prorok wprowadzi potężną wiarę ekumeniczną, co zadowoli każdego heretyka.

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

I POSŁUCHAJ:

Słowo dla Polski cz. 1,2,3: Kroki Franciszka - Bergoglio do zniszczenia papiestwa i Kościoła

Jezuicki papież Franciszek i jedna światowa religia na rzecz pokoju ...
ŚW.FILOMENA
„Najwyższym celem tej międzynarodowej konferencji jest zgoda odnośnie powszechnych zasad ludzkich, które zapewnią pokój wszystkim ludziom, niezależnie od religii, przekonań filozoficznych, języka i płci” – czytamy w zaproszeniu. Organizatorzy podkreślają, że „ten cel będzie można osiągnąć tylko we współpracy czołowych przedstawicieli życia religijnego, naukowego i kulturalnego oraz organizacji … Więcej