Clicks203

I to się dzieje za rządów PiS! Polska za promocją LGBT. Edukacja ma ruszyć w szkołach podstawowych

piątek, 02.12.2016, 17:12Niedawno, w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO), odbyło się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej dotyczącą przyjęcia dorocznego raportu Rady Praw Człowieka (RPCz). Chodzi o stanowisko Zgromadzenia Ogólnego (ZO) wobec ustanowienia nowego mandatu „Niezależnego Eksperta” ds. Przemocy i dyskryminacji przedstawicieli grup LGBT, które de facto instytucjonalizuje działania środowisk LGBT w Radzie Praw Człowieka.

Mandat „Niezależnego Eksperta” został powołany rezolucją RPCz „w sprawie ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” (Sexual Orientation and Gender Identity – SOGI). Urząd ten daje środowiskom LGBT szczególna ochronę i swego rodzaju „nietykalność”. Jest to ogólne uznanie i przyzwolenie na szerzenie ideologii, która nie przez wszystkich jest akceptowaną, co nie znaczy, że nie jest tolerowaną. Stąd wiele kontrowersji wokół takiej decyzji ZO.

Niedługo po tym wydarzeniu, Grupa Afrykańska (GA), którą stanowi 54 państw (jedna z 5 grup regionalnych ONZ) zaproponowała Zgromadzeniu swoją rezolucję w tej sprawie, Zaproponowano w niej odroczenie wejścia w życie rezolucji SOGI, po to, by można było znaleźć porozumienie w sprawie podstaw prawnych dla ustanowienia wyżej wskazanego mandatu. Największe wątpliwości Grupy Afrykańskiej budziły mało precyzyjne określenia: ”orientacja seksualna” i „tożsamość płciowa” SOGI. Według ustalonych w rezolucji RPCz5/1 zasad, treść każdego ustanowionego mandatu musi być klarowna. W wypadku tego mandatu, wskazane wyżej pojęcia, jako niezidentyfikowane w żadnym wiążącym dokumencie dotyczącym praw człowieka, powodują, że sam mandat nie może być dostatecznie określony. Stąd Grupa Afrykańska wniosła o czas na dalsze konsultacje.

Oczywiście nie spodobało się to lobbystom LGBT. Odezwała się także, głosami swych urzędników UE, która wydała nawet oświadczenie sugerujące, że Grupa Afrykańska, m.in.: „dąży do obalenia legalnych działań Rady”. Za oświadczeniem poszło działanie. Niemal natychmiast, grupa 50 państw, złożyła poprawkę do rezolucji GA, blokującą postulat odroczenia wejścia w życie rezolucji SOGI.

Niestety, w trakcie ostatniego głosowania w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) nad rezolucją Grupy Afrykańskiej, większością 84 głosów, przy 77 przeciw i 17 wstrzymujących się, poprawkę blokującą główny postulat GA przyjęto. Ku zaskoczeniu wielu, Polska również głosowała „za”. Okazało się, że mimo „dobrej zmiany” w kwestii promocji LGBT nic się niestety nie zmieniło.

Smutno i straszno, ale można się jeszcze wycofać. Według opinii dr Joanny Banasiuk wiceprezes Ordo Iuris, rezolucja Grupy Afrykańskiej będzie ponownie dyskutowana w bieżącym miesiącu. Jest zatem jeszcze troszkę czasu na przemyślenie stanowiska.

Niepokoi również, niedawno nagłośniona, sprawa dofinansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już prowadzonej w polskich szkołach kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Jej organizatorem jest fundacja „Autonomia”, która działa dla powstrzymania nietolerancji wobec środowisk LGBT, upowszechnia feminizm i oczywiście prowadzi wszelkie szkolenia. Uczy np. jak walczyć z nietolerancją i uprzedzeniami oraz … historii ruchu LGBT.

Problemem jest również obecność, mimo sprzeciwu prawie 40 tysięcy rodziców, w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, zapisów antydyskryminacyjnych . Pani Minister Anna Zalewska nie widzi zagrożenia? Nie wie, że są w Polsce szkoły, które już przyjęły Kodeks Równego Traktowania, co obywa się też pod patronatem Rządowego Pełnomocnika ds. Równego Traktowania?

Oto wszelkie Autonomie, Lambdy, Pontony i im podobne, tęczowe grupy, będą mogły edukować seksualnie nasze dzieci i pod szyldem tolerancji najzwyczajniej je deprawować. Skoro dostali odgórne pozwolenie.

Tylko czy Polacy dali na to swoją zgodę? Czy konstytucja na to pozwala? Wobec tego typu działań nie można nie mieć obaw o przyszłość polskich rodzin.

Za:ordoiuris.pl/pch24.pl/stop-seksualizacji.pl
" Niestety, w trakcie ostatniego głosowania w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) nad rezolucją Grupy Afrykańskiej, większością 84 głosów, przy 77 przeciw i 17 wstrzymujących się, poprawkę blokującą główny postulat GA przyjęto. Ku zaskoczeniu wielu, Polska również głosowała „za”. Okazało się, że mimo „dobrej zmiany” w kwestii promocji LGBT nic się niestety nie zmieniło...."
Kto jeszcze ma wątpliwość , że PIS = PO = zdrajcy i kosmopolici na usługach sekty satanistyycznej Iluminatów !